VIIMEINEN TUOMIO

Viimeinen tuomio kuulostaa joltakin kamalalta joka tulee tapahtumaan kun saavumme taivaan porteille. Ainakin minulle tällainen mielikuva nousee tuosta sanaparista mieleeni. Mitä se sitten on Kurssin näkökulmasta? Ja juuri siinä tuokin asia näyttäytyy mielekkäänä. Viimeinen tuomio on egon kollektiivinen tekemättömäksi tekeminen eli se mistä Kurssi käyttää nimitystä Sovitus tai Kristuksen Toinen Tuleminen kun Jumalan Poika herää unestaan takaisin Jumalan Yhteyteen jota Hän ei koskaan jättänytkään*

"Pyhä Henki on Kristuksen Mieli, joka on tietoinen havaintomaailman yläpuolella olevasta tiedosta. Hän ilmaantui suojelutehtävään Jumalasta eroamisen yhteydessä ja innoitti samaan aikaan Sovituksen periaatteen. Sitä ennen ei parantamiseen ollut tarvetta, sillä kukaan ei ollut ilman lohdutusta. Pyhän Hengen Ääni on Kutsu Sovitukseen eli mielen eheyden palauttamiseen. Kun Sovitus on täytetty ja koko Poikakunta parannettu, ei mitään Paluukutsua enää tarvita. Mutta se, mitä Jumala luo, on ikuista. Pyhä Henki jää Jumalan Poikien luokse siunaamaan heidän luomuksiaan ja pitämään ne riemun valossa."          [T 5 I 5]"Minun osani Jumalan pelastussuunnitelmassa on välttämätön.", sanotaan Kurssin eräässä tehtävässä. [OT H 100] Pelastussuunnitelma on tietysti Sovitus ja sen hyväksyminen omaksi tehtäväksi. Se sanoo myös että "Pelastus on ainoa tehtäväni." [OT H 99] Tarkoittaen, että kaikki muu mitä olen maailmassa keksinyt itselleni tehtäväksi on toisarvoista ja itse asiassa täysin arvotonta, koska siitä mikään ei ole totta, koska kaikki tapahtuu harhojen maailmassa. Muistamme kurssin ydinajatuksen, "Maailmaa ei ole olemassa". [OT H 132 6:2-300] 

Joku voisi viisastella että jos kaikki kerta on harhaa, myös Kurssin tekeminen on harhaa. Tämä voisi hyvin olla, ja onkin, egosta lähtöisin olevaa viisastelua - ja väistämättömän viivästely-yritystä. Mutta se, mihin Kurssi tähtää ja mikä sen päämäärä on, on juuri egon - joka näkee tärkeänä ja totena kaiken mitä maailmassa on ja mitä siinä tehdään - tekemättömäksi tekeminen. Kun egoa (aikaa ja maailmaa) tehdään tekemättömäksi ajassa, käytetään hyväksi juuri aikaa ja kaikkia harhoja. Egon maailmasta tulee oikean anteeksiannon kautta työkalu jolla se itse tehdään tekemättömäksi. Tämä on Pyhän Hengen väkevä pelastussuunnitelma, missä ajan harhassa olevista asioista ja unihahmoista, ihmisistä ja ihmissuhteista tulee pelastuksen airueita, keinoja joilla pelastus, herääminen, saavutetaan. Näin jokainen tilanne ja jokainen ihminen jonka kohtaamme voi olla meidän pelastajamme jos näemme asian oikein niin kuin Pyhä Henki sen näkee: jokainen vastoinkäyminen on oppiläksy ja mahdollisuus antaa se oikein anteeksi ja vapauttaa se Pyhälle Hengelle. Pyhä Henki näkee kaikki virheet jotka sille luovutetaan oikein: se näkee että niitä ei ole ja että ne ovat harhaa ja eimitään. Näin harhan syy katoaa, eikä se voi enää jäädä olemaan olemattomuudessaan koska sen syy on tunnistettu oikein eimiksikään eli epätodeksi. Tämä prosessi tapahtuu ensin ajassa missä anteeksianto tapahtuu anteeksiantajan tehtyä anteeksiannon kaksi ensimmäistä askelta jonka johdosta Pyhä Henki tekee loput, mikä tapahtuu fyysisen maailman yläpuolella. Tämä on se mitä Kurssi tarkoittaa Ihmeillä, että me teemme ihmeen aina kun havaitsemme oikein tilanteet ja ihmiset tai olennot osana itseämme, ikuisena Henkeä jossa olemme yhtä ja yksi Itse.

Eli tekemättömäksi tekeminen on sen kaiken hylkääminen johon on ennen uskottu ja jota on pidetty totena, tärkeänä ja arvokkaana. Tämä suuntaa mielen sen ajatusmallin mukaan, mihin mieli uskoo. Jos se uskoo egon maailman ja kehojen maailman todeksi, se tekee siitä mielessään todellisen ja lisää harhoja uneen. Jos se taas ei usko mihinkään siinä, ei havaintoihin eikä kehoihin eikä edes erillisyyteen, josta maailma meille todistaa lukuisin näennäisesti erillisin muodoin, se suuntaa mielen automaattisesti kohti totuutta ja oikea-mielisyyttä, eli nyt mieli uskoo että Jumala-eroa ei koskaan tapahtunut, Jumalan Poika on edelleen täydellinen ja Jumalan ykseydessä ja yhtä viaton kuin silloin kun Jumala loi Hänet Itsensä kaltaiseksi ja että jokainen on juuri tämän kaltainen. Jokainen on Jumalan Poika. 

Tämä on edistyksellistä anteeksiantoa, joka tekee egoa tekemättömäksi, kun huomataan että me kaikki olemme samaa ja yhtä mieltä, mutta olemme erehtyneet kuvittelemaan että olisimme erillisiä mieliä ja erillään Jumalasta ja Luojastamme ja että kehomme ovat todellisia ja että olemme erillisiä ja rajallisia niiden sisällä.  

Kurssi myös sanoo, ettei se - Kurssi - ole ainoa tie Kotiin eli paluu Jumalan yhteyteen, joka on ainoa puutteemme, ja kaikki muut puutteet jotka koemme omaksemme, oli se sitten mitä tahansa, on vain vertauskuvia tästä yhdestä ja ainoasta puutteesta kun olemme kuvitelleet että olemme voineet repiä itsemme irti Luojastamme. Tapoja ja teitä takaisin Jumalan yhteyteen on monia, eikä Kurssi ole kaikkia varten. Jokainen löytää oman tiensä, ja kun lopulta hyväksytään Pyhä Henki siksi mitä se on, eli ainoa ja kaikkitietävä Opas - käytettiin siitä mitä nimitystä tahansa - Pyhä Henki, tai Henkinen Silmä, ohjaa ihmisen sellaiselle tielle ja sellaisten opetusten pariin jotka parhaiten palvelevat päämäärää.*

"Yksi asia on hyvin tärkeä tietää Kurssista ja se on se, että Kurssi tekee hyvin selväksi, että se ei ole ainoa tie Taivaaseen. Opettajan Käsikirjan alussa se sanoo, että se on vain yksi universaalisen kurssin muoto tuhansien muiden joukossa (OK 1 4:1-2). Ihmeiden Oppikurssi ei ole tarkoitettu kaikille ihmisille ja olisi erehdys luulla, että se olisi. Mikään ei ole tarkoitettu kaikille. Mielestäni se on hyvin tärkeä henkinen tie, joka on tarjottu tälle maailmalle, mutta jokaiselle se ei ole oikea tie. Ne, joille se ei sitä ole, Pyhä Henki antaa jotain muuta." (Kenneth Wapnick, Johdanto Ihmeiden Oppikurssiin, luku 1, s. 29)

"Sovituksen suunnitelma on meille jokaiselle hyvin huolellisesti räätälöity, mikä selittää miksi sen toteuttaminen vaatii jokaiselta niin eri pituisen ajan. Ihmeiden Oppikurssi selittää, että Sovituksen oppimäärä on yksilöllinen (OK 29 2:6), mikä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki oikaisee jokaiselle kaikki ne erityiset muodot, joiksi me yksilöinä olemme manifestoineet Jumala-eron erehdyksen. Me emme ole niitä, jotka tekevät tämän oppimäärän suunnitelman. Emme itse asiassa edes ymmärrä, mikä tämä suunnitelma on. Emmekä missään nimessä pysty itse viemään itseämme sen läpi. Sen vuoksi on tärkeää, että emme sekoita itseämme Jumalaan, sillä jos sen teemme, meillä ei ole ketään kenen puoleen kääntyä, kun meille tulee vaikeuksia." (Kenneth Wapnick, Johdanto Ihmeiden Oppikurssiin, luku 4, s. 121)

Tämän erikoisen oppikurssin käsikirja on tarkoitettu erikoismuotoisen universaalisen oppikurssin opettajille. On olemassa tuhansia muitakin muotoja, mutta kaikilla niillä on sama lopputulos. Ne pelkästään säästävät aikaa. Aika vain kuluu niin verkkaisesti. Maailma on nyt hyvin uupunut. Se on vanha ja väsynyt ja vailla toivoa. Lopputulos ei ole koskaan ollut epävarma, sillä mikä voisi muuttaa Jumalan Tahtoa? Mutta aika muutoksen ja kuoleman harhoineen kuluttaa maailman ja kaiken siinä olevan loppuun. Ajalla on kuitenkin loppunsa, ja juuri se on Jumalan opettajien tarkoitus saada aikaan. Sillä aika on heidän käsissään. Se oli heidän valintanaan ja se heille annetaan. [OK 1  4]☀️☀️☀️


Viimeinen Tuomio


Tämä on Jumalan Viimeinen Tuomio: "Sinä olet yhä Minun Pyhä Poika, ikuisesti viaton, ikuisesti rakastava ja ikuisesti rakastettu, yhtä rajaton kuin Luojasi ja ikuisesti puhdas. Siksi herää ja palaa Minuun. Minä olen sinun Isäsi ja sinä Olet Minun Poikani." 

[OT-II-10-5:1-3]Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita