Onnellinen Uni - Salainen Uni

- Onnellinen Uni - Salainen Uni -

Otteita Ihmeiden Oppikurssi-säätiön luennolta

Temacula CA,

Kenneth Wapnick

(Suluissa ja kursiivina oleva teksti joissa symboli *, ovat kääntäjän omia näkemyksiä.)

OSA I

Johdanto


Aiheemme on onnellinen uni, joka on myös tekstin osan otsikko luvussa 18. Onnellinen uni, kuten monet oikeamieliset termit, ymmärretään usein väärin. Termit, kuten ihme, pyhä hetki, pyhä ihmissuhde, anteeksiantamus, lunastus, pelastus ja ylösnousemus, ovat yleensä hämmentäviä ihmisille, jotka työskentelevät Ihmeiden Oppikurssin parissa. Ne ovat hämmentäviä jopa niille, jotka ovat työskennelleet sen parissa useiden vuosien ajan. Syynä tähän on se, mihin Jeesus viittaa tekstin alussa tasojen sekaannuksesta. Hän käsittelee tätä erityisesti luvuissa 1 ja 2, vaikka teema toistuu kauttaaltaan Tekstissä. Hän puhuu siitä nimenomaan "Ihmeiden periaatteissa", kun hän ensin esittelee teeman sekä luvun 2 parantamista käsittelevässä osiossa (osa IV), kun hän puhuu sairaudesta ja paranemisesta. Tasojen sekaannus liittyy siihen, että ihmiset ajattelevat, että sairaus ja siten paraneminen tapahtuvat kehon tasolla. Todellisuudessa sairaus on mielessä. Ja koska sairaus on mielessä, siellä on myös paraneminen. Myöhemmin tämä ajatus tasosekaannuksesta muuttuu hienostuneemmaksi keskusteluksi muodosta ja sisällöstä sekä muodon ja sisällön sekoittamisesta. Muoto on mitä tahansa ulkoista ja mitä tahansa maailmassa tai kehossa olevaa. Sisältö on yksi kahdesta mielessäsi olevasta ajatuksesta: ajatus pelosta, vihasta tai syyllisyydestä ja ajatus anteeksiantamisesta tai parantumisesta. Vielä yksi tapa puhua tasojen sekaannuksesta on syy ja seuraus, joka on vieläkin hienostuneempi tapa käsitellä aihetta. Syy on mitä tahansa mielessä olevaa ja seuraus on kaikkea mielen ulkopuolella olevaa eli mitä tahansa kehoa tai maailmaa koskevaa. Tyypillisesti lähes kaikissa hengellisissä opeissa ja varmasti kaikissa muodollisissa uskonnoissa näkyy tämä sekaannus. Se ilmenee siinä uskossa, että ruumis ei ole vain todellinen, vaan se on myös ongelma ja siten pelastuksen keino. Kristinuskossa synti nähdään kehossa ja se lunastetaan ja sovitetaan Jeesuksen kehon uhrikuolemalla.

Siten se on Jeesuksen ruumis, joka herätetään kuolleista ja joka nousee taivaaseen jne. Sama hämmennys esiintyy termissä "onnellinen uni". Tietoisuutemme puutteesta johtuu se, että Kurssi (Ihmeiden Oppikurssi) puhuu unista kahdella tasolla: mielen tasolla ja kehon tasolla. Myöhemmin tarkastelemme useita Kurssin kohtia, jotka tekevät tämän erittäin selväksi. Kehollisesti ilmaistu unen taso on oikeasti puolustus unta vastaan, joka todellisuudessa on mielessä ja kuten tulemme näkemään, se on ainoastaan mielessä. Aloitetaan siis keskustelemalla ensin siitä, mitä nämä kaksi unta ovat, sillä ennen kuin ymmärrämme tämän, emme ymmärrä, mihin "onnellisen unen" käsite viittaa. Selventääkseni tätä hieman selvemmin, onnellinen uni ei viittaa ihmisen elämään tässä maailmassa. Kun Jeesus puhuu onnellisesta unesta ja Pyhän Hengen onnellisesta unesta ja kun hän sanoo, että tämän Kurssin tarkoitus tietyssä mielessä on saada painajaisunemme muuttumaan onnellisiksi uniksi, hän ei tarkoita, että elämämme täällä paranee. Hän ei myöskään tarkoita, että elämämme pahenee. Hän kertoo meille, että elämämme täällä sellaisina kuin me ne fyysisinä ja psykologisina olentoina koemme, ovat täysin merkityksettömiä, koska loppujen lopuksi, kuten Kurssista opimme, emme edes ole täällä: "Taivaan ulkopuolella ei ole elämää" (T- 23.II.19:1). Joten se, mitä kutsumme täällä elämäksi, on oikeammin epä-elämää ja se muodostuu pohjimmiltaan epä - tai ei-elämän ajatuksen projektiosta. Ja kun puhumme ajatuksesta, puhumme tietenkin mielestä, emmekä aivoista. Ajatus epäelämästä mielessä on ajatus eroamisesta. Se on usko, että voisimme erota elämästä. Kun eroamme elämästä, emme ole enää osa elämää eli tämä on ei-elämää.Tämä mielessämme oleva ajatus, kuten tulemme näkemään, on erittäin onneton ajatus. Se on sitä siksi, koska se erottaa meidät todellisesta onnellisuudestamme, joka on osa Jumalaa sekä osa Hänen rakkauttaan ja tahtoaan. Tämä onneton ajatus, joka muodostaa ensimmäisen unen, projisoidaan ulos onnettomiksi uniksi, jotka kuvittelemme elämiksemme täällä maailmassa. Ja nämä elämämme, jos katsomme niitä objektiivisesti taistelukentän yläpuolelta (T 23 III 6), ovat todella tuskan, kärsimyksen ja menetyksen elämiä, jotka huipentuvat aina kuolemaan. Erittäin onnetonta siis. Kun Jeesus puhuu Pyhän Hengen oikaisusta, joka on onnellinen uni, hän ei puhu muutoksesta elämässämme täällä. Hän puhuu vain muutoksesta mielessä.Mikä tekee näistä ideoista, onnellisista unista, anteeksiannosta, ihmeistä ja paranemisesta, niin vaikeita ja niin alttiita hämmennyksille, on se, että me kaikki käsitämme itsemme kehoiksi. Meidän kaikkien piti pukeutua tänä aamuna, meidän kaikkien täytyi syödä, meidän kaikkien piti tuoda kehomme tänne, joten kaikki samaistumisemme on kehoa. Meille on lähes mahdotonta kuvitella, että parantuminen/parantaminen olisi jotain muuta kuin kehoa tai että onnellinen uni viittaisi mihinkään muuhun kuin elämäämme täällä maailmassa.Siten tämän kurssin perimmäinen tarkoitus, kuten sanon yhä uudelleen, on siirtää tietoisuutemme ei-mielellisyydestä, joka on tila ilman mieltä - eli keho - mielellisyyden tietoisuuden tilaan, jossa koko huomiomme on suunnattu mieleen, koska ongelma on siellä ja siksi siellä on myös vastaus. Joten Kurssi opettaa, että Pyhän Hengen päämäärä meille, ovat onnelliset anteeksiannon unet, joiden avulla muutamme ajatteluamme, mikä tarkoittaa, että vaihdamme opettajamme egosta Pyhäksi Hengeksi tai Jeesukseksi.

Ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä pidämme elämänämme. Sillä ei ole mitään tekemistä fyysisen elämämme, psykologisen elämämme, työmme, ihmissuhteidemme, terveytemme tai minkään muunkaan kanssa, mikä liittyy muihin ihmisiin. Eikä sillä todellakaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että planeetastamme olisi tulossa onnellisempi tai rauhallisempi paikka elää. Se liittyy vain ja ainoastaan mielentilaan, koska ainoastaan mieli on olemassa. Onnellisen unen käsite on merkityksetön, jos emme tiedä, mihin sen oikaisu on tarkoitettu. Joten jälleen, kuten sanon usein, kuten meille Kurssissa opetetaan, Pyhä Henki on vastaus. Hän on vastaus kysymykseen tai ratkaisu ongelmaan. Jos et tiedä, mikä kysymys on tai jos et tiedä mikä ongelma on, niin vaikka vastaus olisi kuinka loistava tahansa, se on sinulle täysin merkityksetön. Joten J:n (Jeesuksen) (ja Pyhän Hengen) suuri taakka Kurssin opettajanamme, on saada meidät tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään, mikä ongelma on, mikä tarkoittaa, missä ongelma on. Mutta ego ei ole hölmö ja tietysti ego on oikeasti se osa meistä, joka haluaa olla yksin, riippumaton ja erillinen. Ego tietää, että tämä on se ongelma tai jopa enemmänkin niin, että ongelma on Jumalan Pojan päätös egon suhteen ja että vastaus on Jumalan Pojan kyky valita Pyhä Henki egon sijaan. Kaikki tämä tapahtuu mielessä, joten vastaus on siis siellä, missä ongelma on - mielessä.

Pitääkseen ongelman ratkaisemattomana, mikä tarkoittaa egon olemassaolon jatkumista, ego erottaa ongelman vastauksesta ja asettaa sen mahdollisimman kauas. Jos vastaus on mielessä ja ongelma on mielessä ja ego onnistuu tuomaan ongelman maailmaan ja kehoon ja sitten sulkemaan mielemme kaikin tavoin niin, että unohdamme, että meillä on mieli, niin silloin ongelma on niin kaukana vastauksesta, ettei sitä voida koskaan ratkaista. Ja koska me kaikki olemme niin samaistuneita egon ajatusjärjestelmään, joka koostuu erottelusta, erillisyydestä, yksilöllisyydestä, yksilöllisestä olemassaolosta ja erityisyydestä puhumattakaan, niin me kaikki samaistumme hyvin pitkälti egon strategiaan, jonka mukaan ongelma pidetään erillään vastauksesta. Tästä syystä haluamme nähdä vastauksen olevan jollain tavalla mukana maailmassa, sillä jos vastaus on jollain tavalla maailmassa ja jos sillä on maallinen ilmenemismuoto, silloin se tarkoittaa, että ongelman täytyy myös olla siellä. Mutta ongelma ei ole siellä; ongelma on mielessä.Joten etsimme jatkuvasti vastausta ongelmaan sieltä, missä ongelmaa ei ole olemassa. Tämä taas varmistaa sen, että mielen todellista ongelmaa - joka on yksilöllinen olemassaolomme - ei koskaan käsitellä, eikä sitä koskaan tehdä tekemättömäksi. Ja jälleen, siinä määrin kun samaistumme yksilölliseen olemassaoloomme, samaistumme myös egon strategiaan pitää ongelma mahdollisimman kaukana vastauksesta ja niin me teemme. Siksi tämä tasojen sekaannus on niin rehottavaa, eikä vain Ihmeiden Kurssin piirissä, vaan myös melkein kaikissa muissa uskonnollisissa tai henkisissä piireissä. Siksi ihmiset ovat niin panostaneet Pyhän Hengen tai Jeesuksen tuomiseen maailman uneen, jotta He ratkaisisivat ongelman täällä. Siksi ihmiset tulkitsevat anteeksiannon kahden kehon väliseksi asiaksi, koska anteeksiantamattomuuden todellinen lähde, johon anteeksianto on vastaus, on mielessä.

Niin kauan kun ajattelemme, että se on jotain, mitä tapahtuu täällä maailmassa ja niin kauan kun ajattelemme, että sairaus esiintyy kehossa fyysisesti tai psyykkisesti, niin todellinen ongelma ei ole mitenkään parantumassa, mikä tarkoittaa, ettei yksilöllisyyttämme koskaan kyseenalaisteta saati sitten tehdä tekemättömäksi. Ja tästä me kaikki pidämme. Me kaikki rakastamme sitä, että henkiset järjestelmät ja hengelliset tai uskonnolliset opetukset keskittyvät kehoon maailmassa sekä ongelman lähteenä että keinona ratkaista ongelma. Todellinen ongelma pysyy koko ajan tuntemattomana, mikä tarkoittaa, että oikea vastaus on täysin meidän ulottumattomissa. Ja siltä osin kun se ei ole meidän käytettävissämme, emme koskaan etsi sitä, koska luulemme itse asiassa etsineemme ja löytäneemme sen kehosta.Kaikki tämä on tapa esitellä onnellisen unen teema niin, että ennen kuin voimme mielekkäästi valita onnellisen unen, meidän on ensin tiedettävä, miksi valitsemme sen. Jälleen, jos ajattelemme, että ongelma on meidän onnettomuutemme täällä, niin ymmärrämme onnellisen unen jonakin, joka muuttaa maailmaa ja elämäämme. Joten ihmiset aloittavat Kurssin tällä maagisella toivolla, että heidän elämänsä paranee jollain tavalla - he saavat paremmat ihmissuhteet, paremmat työpaikat, terveemmät kehot jne. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta ei siinä ole mitään hyvääkään. Se on vain täysin merkityksetöntä todellisen ongelman kannalta. Epäonnemme lähde sellaisena kuin sen koemme sen tässä maailmassa, on syyllisyyden päätös mielessä. Se on ainoa ongelma. Siellä Jeesus on; siellä on Pyhä Henki; siellä on Jumalan muisto; siellä on sovitus; siellä on anteeksianto; sinne ihme tuo meidät; siellä paraneminen on. Siksi meille on ensin opetettava, että olemme mieli, emme keho ja että mieli on onnettoman unen lähde. Sillä vain silloin olemme motivoituneita löytämään todellisen ratkaisun onnettomaan uneen, joka on anteeksiantamuksen onnellinen uni, joka taas on mielen muuttaminen tai opettajan vaihdos.


OSA II

Unien kaksi tasoa


Aiomme keskustella tekstin kappaleesta ja sen rinnakkaiskappaleesta, jotka esiintyvät proosaruno-kokoelmassa nimeltä "Jumalan lahjat", joka oli sarja viestejä, jotka Helen otti vastaan vuonna 1978 ja jotka muodostavat upean yhteenvedon Kurssin opetuksesta ja näistä kahdesta unien tasosta. Puhun vähän ennen kuin tarkastelemme näitä kohtia. Uni alkaa ajatuksesta, että voisimme olla erillään Jumalasta. Sitä Kurssi kutsuu pieneksi, hulluksi ideaksi, jolle unohdimme nauraa, mikä tarkoittaa, että otamme sen vakavasti (T-27.VIII.6). Tämä saa meidät automaattisesti leimaamaan pienen, hullun idean -ajatuksen erosta- synniksi. Tämä on egon unen alku, johon viitataan "Jumalan lahjoissa" ensimmäisenä unena. Tekstissä sitä kutsutaan salaiseksi uneksi (kts. T-27.VII.11). Se on mielessä oleva uni, joka perustuu synnin, syyllisyyden ja pelon epäpyhään kolminaisuuteen. Synti sanoo, että olemme tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja syyllisyys sanoo, että syntimme valtavuus on niin suuri, että emme ainoastaan vain usko tehneemme syntiä, vaan uskomme, että me olemme synti. Se on kaikista pahin kokemus, mitä voi olla. Kyse ei ole vain siitä, että olemme tehneet jotain väärin, vaan olemme jotain väärää. Jokainen olemuksemme osa huutaa "vääryydestä" ja tästä syntisyydestä, niin kovaa, että ainoa asia, joka tästä voi seurata, on meidän rangaistuksemme. Ja, koska juuri meidän itsemme on väärä ja syntinen - eli itsemme, jonka me varastimme Jumalalta ja jonka otimme Häneltä ja Hänen hengestään ja jonka teimme itseksemme - niin tämä meidän itse on juuri se, joka tullaan tuhoamaan. Se on se elämä, jonka varastimme Jumalalta ja jonka Jumala ottaa nyt takaisin ja tämä aiheuttaa meissä valtavaa pelkoa, saati sitten oman tuhomme kauhua siitä, että meidät tuhotaan ja katoamme unohduksiin.

Tämä on egon uni synnistä, syyllisyydestä ja pelosta, mikä on hirveä. Kaikki pahimmat painajaisemme täällä tässä maailmassa, kaikki pahimmat kauhuelokuvat, kaikki pahimmat ja kauheimmat asiat, joita maailmassa tapahtuu, eivät ole mitään siihen itsevihaan ja kauhuun varrattuna, mitä tuo alkuperäinen uni sisältää. Se on niin kauhea, että emme voi millään sietää sitä. Emmekä voi millään tavalla jäädä noiden ajatusten läsnäoloon, koska ne todella sanovat, että omien itsekkäiden ja itsekeskeisten tarpeidemme tyydyttämiseksi tuhosimme rakkauden. Jumala ei tehnyt mitään väärää. Teeskentelimme, että Hän teki jotain väärin. Ainoa mitä tapahtui, oli se, että uskoimme, että Jumalan rakkaus ei riittänyt meille ja halusimme enemmän. Halusimme enemmän kuin Kaikki, enemmän kuin Kaikkeus ja enemmän kuin täydellisen kaiken kattavan rakkauden. Ja niin me pyrimme saamaan sen - tai niin luulimme - tuhoten taivaan rakkauden ja ristiinnaulitsemalla Jumalan Pojan ottamalla Kristus-itsen ja sanomalla, että tämä meidän itsemme on Sen korvike ja se on nyt ottanut Sen paikan. Syyllisyys tästä - jälleen kerran - on valtavaa, samoin kuin pelko väistämättömästä rangaistuksestamme. Joten ego on muuttanut tämän ensimmäisen unen mielessämme taistelukentäksi, jossa olemme vastakkain Jumalan kanssa, eikä meillä ole mitään mahdollisuutta. Silloin syntyy ajatus toisesta unesta. Toinen uni on ego, joka pitää huolen meistä tai niin se meille kertoo. Se kertoo meille, että tapa, jolla voimme paeta tätä kauhua ja tätä välitöntä tuhoa, on jättää taistelukenttä kokonaan ja piiloutua sinne, mistä Jumala ei koskaan löydä meitä. Joten tämän myötä tapahtuu Kurssin versio alkuräjähdyksestä ja huomaamme sinkoutuneemme pois mielestämme päätyen fyysiseen universumiin. Alkuperäinen ajatus erosta, joka on nyt kiteytynyt synniksi, syyllisyydeksi ja peloksi, sirpaloituu miljardeiksi ja miljardeiksi paloiksi vahvistaakseen ajatusta, että olemme erillisiä yksilöitä. Ja jokainen noista ajatuksen pienistä palasista tulee nyt suljetuksi siihen muotoon, jota me kutsumme kehoksi. Käsittelemme tässä vain Homo sapiensia, vaikka muoto voisi olla mikä tahansa ja se myös on kaikki ja mitä tahansa; elävä tai eloton, suuri tai pieni. Kuten yksi Kurssin tekstin kohta sanoo, niin äärettömän pieni kuin hiekanjyvä onkin, se hiekanjyvä on edelleen osa Poikakuntaa (T-28.IV.9:4). Emme puhu muodosta, vaan vain sisällöstä tai ajatuksesta, mutta keskitymme tässä vain tiettyyn muotoryhmään nimeltä keho, joka kuuluu nimenomaan Homo sapiens -lajiin.Löydämme nyt itsemme kehosta ja maailmasta ja ego saa unohduksen verhon laskeutumaan mielen ja kehon väliin, jotta meillä ei olisi muistikuvaa siitä, mistä olemme tulleet. Tiedämme vain, että olemme nyt mielettömiä, vaikka emme kutsu sitä sellaiseksi, koska emme edes tiedä, että on olemassa mieli, jota ilman voi olla. Tiedämme vain, että olemme nyt kehossa, jota hallitsevat aivot. Geenit hallitsevat kaikkea sitä mitä olemme, kuinka elämme, miltä näytämme ja mikä on terveydentilamme jne. Tämä määrittää nyt kaiken sen keitä ja mitä me olemme sekä kaikki asiaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät.Tämä on nyt se toinen uni; maailman uni. Tämä on uni, joka ei ole salainen. Se on uni, josta olemme täysin tietoisia, paitsi sen alkuperän unohdettuamme, emme ole tietoisia siitä, että se on unta.

Aivan samoin nukkuessamme yöllä ja uneksiessamme, emme ole tietoisia siitä, että näemme unta, ellemme sitten näe selkounia. Vasta kun heräämme, mietimme sitä, mitä olemme juuri kokeneet. Sanomme, että kaikki oli unta. Emmehän koskaan lähteneet sängystämme tai talostamme ja olemme edelleen siellä, missä olimme nukahtaessamme. Mutta kun nukumme, emme tiedä, että se on unta. Aivan samoin Jeesus selittää meille kerta toisensa jälkeen, että emme ole tietoisia siitä, että koko maailmankaikkeus puhumattakaan yksilöllisestä elämästämme täällä, on osa unta. Ja yksittäiset unet, joiden uskomme olevan meille niin yksilöllisiä, ovat itseasiassa erillisiä osia yhdestä valtavasta kollektiivisesta unesta. Jokainen sirpale tuosta kollektiivisesta unesta luulee olevansa oma unensa. Se on osa erotetun muodon maailmassa olemisen ylimielisyyttä.Se mikä nyt on tärkeää ymmärtää, on maailman unen tarkoitus. Kurssissa meille kerrotaan yhä uudelleen, että tarkoitus on kaikki kaikessa. Yhdessä kohtaa Jeesus sanoo, että ainoa kysymys, mitä tässä maailmassa voi kysyä, on se, mitä varten se on (T-17.VI.2:1-2). Jonkin tarkoituksen ymmärtäminen antaa sinulle sen merkityksen. Maailman uni, elämämme täällä lajina (eliöt koko kosmoksessa) ja yksilöllinen elämämme ovat kaikki tarkoituksellisia. Tarkoituksena on salata salainen uni ja varmistaa siten sen pysyminen salassa. Meille myös opetetaan Kurssissa, että ideat eivät jätä lähdettään (katso esimerkiksi T-26.VII.4:7; T-26.VII.13:2). Ajatus synnin salaisesta unelmasta, syyllisyys ja pelko eivät ole koskaan jättäneet lähdettään, eli mieltä.Tämä tarkoittaa, että maailman uni ei oikeastaan ole maailman uni. Tietyssä mielessä se on yksinkertaisesti osa salaista unta, jonka uskomme eriytyneen omaksi ja jolla on nyt oma olemassaolonsa. Siksi Jeesus sanoo meille, ettei maailmaa ole olemassa (W-pI.132.6:2). Siksi hän sanoo, että maailma on illuusio. Siksi hän sanoo, että maailma loppui jo kauan aikaa sitten (T-28.I.1:6). Siksi hän sanoo, ettei kehoa ole olemassa. Ne ovat vain projektioita siitä, mitä mielessä on, mutta se, mikä projisoituu mielestä, ei poistu mielestä, koska ideat eivät jätä lähdettään. Se on yksi Kurssin tärkeimmistä periaatteista. Ego sanoo, että ideat jättävät lähteensä. Se on egon tapa vastata totuuteen, jossa ideat eivät jätä lähdetään. Ego sanoo, että salainen uni voi jättää lähteensä ja näyttää omaavan riippumattoman olemassaolon mielen ulkopuolella eli maailmassa.Kun tämä unohduksen verho laskeutuu eteemme ja unohdamme maailman unen alkuperän - salaisen unen-, maailman uni on ainoa asia, minkä tiedämme. Kaikki, mitä tiedämme, ovat vain omat kokemuksemme täällä kehossa. Kaikki, mitä voimme koskaan tutkia, analysoida ja yrittää ymmärtää, ovat maailma, keho tai aivot ja kuinka kaikki tämä toimii eli kuinka kosmos toimii makrokosmisesti ja kuinka yksilöllinen elämämme toimii mikrokosmisesti. Historian suurimmat aivot ovat kaikki tutkineet sekä kollektiivisen että yksilöllisen maailman eri puolia kaikilla tasoilla. Näin on tapahtunut teologian, filosofian, psykologian, kemian, biologian, tähtitieteen, astrofysiikan ja fysiikan aloilla jne.

Nämä ovat kaikki erilaisia tapoja yrittää selittää sitä, mitä kutsumme elämäksi täällä. Eivätkä ne, jotka näitä asioita tutkivat, koskaan ymmärrä, että heidän tutkimansa on projektio siitä, mikä on mielessä. Tämä johtuu siitä, koska kun olemme maailmassa (unessa), meistä tulee unohduksen kautta ei-mielellisiä. (Eli omaksumme tilan, missä emme koe olevamme mieliä tai mieltä, vaan koemme olevamme kehoja, jotka pitävät sisällään aivot, joissa ajatuksemme syntyvät ja ovat. Aivojen neurologiset ja hermostolliset tilat koemme "mieleksi" ja jokaisella meistä on "oma", "yksilöllinen mielemme". Tämä on egon ajatusmalli, joka vahvistaa kehollisuutta; uskoa kehon todellisuuteen.*)Toinen tapa ymmärtää tämä ero ei-mielellisyyden ja mielellisyyden välillä on se, miten Jeesus yrittää siirtää meidät maailman unesta mielen uneen; ulkoisesta unesta, sisäiseen uneen. Mutta niin kauan kun uskomme, että ulkoinen uni on todellinen ja se on kaikki mitä on, ajattelemme ongelman olevan maalmassa, koska me kaikki koemme kipua, kärsimystä ja onnettomuutta maailmassa kaikilla tasoilla niin yksilöllisesti kuin kollektiivisestikin (niin fyysisesti kuin psykologisesti*). Siksi ajattelemme, että tämän Kurssin tai minkä tahansa henkisen opin tarkoitus on tehdä meidät onnellisiksi täällä, antaa meille anteeksi täällä ja pelastaa meidät täällä, jotta maailman onnettomasta unesta tulisi onnellinen uni.Eli, kun luemme Kurssia, uskomme, että kehomme silmät todella lukevat ja aivomme tulkitsevat, mitä silmämme lukevat ja ajattelemme sitten automaattisesti lukemisemme kehollisena tapahtumana. Tähän liittyen Kurssissa on eräs tärkeä lause, joka sanoo: "Et pysty edes ajattelemaan Jumalaa ilman kehoa tai jossain sellaisessa muodossa, jonka luulet tunnistavasi." (T-18.VIII.1:7). Tietenkin ajattelemme Jumalan kehona, koska itse ajattelemme olevamme kehoja ja projisointi saa aikaan aistihavainnot. (T-13.V.3:5; T-21.in.1:1).Se, mitä luulemme olevamme, on se, mitä me havaitsemme. No, periaate toimii myös samasta syystä väitteen kanssa"Et voi edes ajatella tätä Kurssia ilman kehoa tai jossain sellaisessa muodossa jonka luulet tunnistavasi." Me kaikki todella ajattelemme olevamme kehoja, jotka lukevat, opiskelevat ja soveltavat tätä Kurssia. Luulemme lukevamme sen silmillämme. Luulemme itse asiassa lukevamme jotain ja sitten ajattelemme, että ajattelemme lukemaamme. Silloin ajattelemme soveltavamme lukemaamme fyysisesti ihmissuhteisiimme ja eri tilanteisiin. Se on egon ylimielisyyden huippu ja voit nähdä, kuinka hyvin se toimii. Sinun tarvitsee vain ajatella itseäsi ja kaikkia muita, jotka tekevät tätä kurssia. Me todella uskomme, että Jeesus puhuu meille ja sille keholle, jonka näemme joka aamu peilistä; sille henkilölle, johon me itse ja muut ihmiset reagoivat; henkilölle, josta jotkut pitävät ja jotkut eivät pidä. Uskomme, että tästä tässä kaikessa on kyse. Mielestämme tässä on kyse ulkoisen unen korjaamisesta paitsi, että kyse on täysin päinvastaisesta.Todellinen onnellinen uni alkaa, kun ymmärrämme, että maailman uni on vain salaisen unen projektio. Ja tämä salainen uni on se, joka on ongelma. Vielä tarkemmin sanottuna ongelma on salaisen unen unennäkijä, eikä unennäkijä ole se minä, joka luulen olevani. Unennäkijä on se, jota kutsumme päätöksentekijäksi. Tämä on termi, jota Kurssi ei koskaan käytä tässä yhteydessä, mutta siitä Jeesus puhuu koko ajan. Meillä on mahdollisuus valita kahden unen välillä, kahden opettajan välillä, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen välillä, ihmeiden ja kaunojen (anteeksianto tai tuomitseminen*) välillä. Koko Kurssin ajan Jeesus vetoaa tähän mielemme osaan, joka tekee päätökset ja joka tunnetaan myös unennäkijäna, uneksijana.


OSA III

Unennäkijä versus Unikuva

Myöhempi kappale alkaa sanomalla: "Sinä olet unien maailman uneksija" (T-27.VII.13:1). Sinä et ole se, joka lukee tätä kirjaa. Jos kirja on illuusio ja kehosi on illuusio, niin mikä lukee mitä? Jeesus puhuu unen näkijästä. Jos olet terapeutti ja potilas tulee luoksesi unen kanssa, yrität auttaa unen nähnyttä henkilöä ymmärtämään sen. Et puhu yhdelle unen hahmoista ja kysy, mitä hän tarkoittaa. Puhut unen näkijän kanssa. Voit sitten kysyä potilaalta: "Mitä mielleyhtymiä sinulla tulee mieleen tästä unesta? Mitä mielleyhtymiä sinulla on liittyen tähän unen hahmoon, unessa olevaan esineeseen, väriin tai eläimeen?" Et pyydä unessa olevaa hahmoa kertomaan sinulle niiden merkitystä. Kysyt sitä unen näkijältä.Tätä Jeesus tekee Kurssissaan. Hän menee unen näkijän luo, mielessämme olevan päätöksentekijän luo ja pyytää meitä katsomaan, mitä olemme uneksineet, jotta voimme ymmärtää, miksi olemme uneksineet sen. Hän ei ole kiinnostunut analysoimaan unen muotoja. Hän haluaa meidän ymmärtävän, miksi valitsimme unen ja mitä tarkoitusta uni palvelee. Unen muodot tai elämämme muodot eivät ole tärkeitä, vaan tarkoitus, johon näitä muotoja käytämme. Ajattele yöllisiä uniasi ja sitä, mitä terapeuttien ja potilaiden välillä tapahtuu siinä viitekehyksessä, mitä Jeesus tekee: Hän on terapeuttimme, me olemme potilaat ja tulemme hänen luokseen näiden kauheiden uniemme kanssa. Olemme emotionaalisesti niin järkyttyneitä, ettemme pysty erottamaan salaisia uniamme maailman unista. Siksi hänen on opetettava meitä ja alettava parantaa mieltämme pyytämällä meitä tunnistamaan ensin, että meillä on mieli ja että ongelma ei ole elämämme ulkoiset tekijät. Ongelma ei ole se, miksi ihmissuhteemme eivät koskaan toimi, miksi kehomme ei koskaan toimi, miksi emme voi pitää työpaikkaamme, miksi kukaan ei pidä meistä tai miksi meillä on kaikki nämä ongelmat ja rajoitukset elämässämme. Jeesusta ei kiinnosta näistä mikään. Hän on kiinnostunut näiden kaikkien merkityksestä meille. Aivan kuten terapeuttia kiinnostaa unen symbolien merkitys unen näkijälle, eikä se, mitä unessa todellisuudessa ( näennäisesti*) tapahtuu.Jeesus on kiinnostunut siitä, mitä kaikki elämässämme symboloi ja hän tekee sen meille hyvin yksinkertaiseksi. Kaikki elämässämme symboloi yhtä asiaa kahdesta mahdollisuudesta: egon erillisyyttä ja erityisyyttä tai Pyhän Hengen sovitusta. Se on siinä. Se yksinkertaistaa kaiken. Se lyhentää terapiaa vuosista ja vuosista muutamaan minuuttiin - itse asiassa yhdeksi pyhäksi hetkeksi. Sinun ei tarvitse tehdä loputonta analyysiä siitä, mitä elämässäsi tapahtuu, koska se on kaikki samaa. (Elämässämme kaikki ongelmamme ja vastoinkäymiset - olivat kuinka isoja tai pieniä tahansa - ovat yhtä ja samaa. Ne ovat yhden ainoan perusongelman ja perisynnin vertauskuvia ja täysin neutraaleja, kunnes me annamme niille merkityksen - hyvän tai pahan - kokemuksemme ja kehomme kautta. Onnellisessa unessa näiden kaikkien ongelmien tarkoitus muuttuu, kun ne nähdään oppiläksyinä, jotka opimme näkemään oikein. Opimme silloin antamaan anteeksi ja voimme palata todelliseen mieleemme, missä yksi ainoa ongelma ja sen ratkaisu on. "Sinulla on vain yksi ongelma ja se on jo ratkaistu" OT H 79 1:4*)

Yksi tapa, jolla Jeesus auttaa meitä terapeuttinamme, on saada meidät katsomaan elämäämme ja ymmärtämään, että kaikki on samaa. Siksi; miksi meidän täytyisi vaivautua analysoimaan jokaista elämämme osaa ja jokaista ihmissuhdetta? Ne ovat kaikki samaa. Se kaikki on yritys todistaa, että Jumala oli väärässä ja ego oikeassa. Siihen kaikki tiivistyy. Ero on todellisuutta, uhriutuminen on todellisuutta ja Ykseys on valhetta. Erittäin yksinkertaista. Toisin sanoen, kaikki elämässämme ilmaisee joko egon uskoa erillisiin päämääriin, minka kanssa sinä ja minä olemme aina ristiriidassa tai kaikki elämässämme ilmaisee jaettua yhteistä päämäärää, missä olemme yhtä ja samanlaisia.Se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista täällä maailman unien tasolla, koska nämä unet, kuten me kaikki tiedämme, muuttuvat uskomattoman monimutkaisiksi uskomattoman nopeasti. ihmissuhteet ovat poikkeuksellisen monimutkaisia. Kehon käsitteleminen on äärimmäisen monimutkaista puhumattakaan toisten kehojen käsittelemisestä ihmissuhteissa. Mutta kun palaat mieleen, se on hyvin yksinkertaista. Se on joko egon tai Pyhän Hengen ajatusjärjestelmä; se on joko egon erillisiä etuja ja päämääriä tai Jeesuksen yhteisiä etuja ja päämääriä. Mutta se ei toimi niin kauan, kun keskitytään maailman uneen. Sinun täytyy palata salaiseen uneen ja sitten käyttää kaikkia muotoja ja kaikkia unen osia saadaksesi itsesi takaisin siihen yksinkertaisuuteen, mikä on todellisuutta.Tätä ei missään tapauksessa pidä tulkita siten, että sinun ei pitäisi mennä terapeutin vastaanotolle, jos sinulla on vaikeuksia. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä teet täällä. Terapeutin tapaaminen on esimerkki siitä, mitä kurssi kutsuu magiaksi, eikä Kurssi ole magiaa vastaan. Magiaa on kaikki se, mitä teemme ratkaistaksemme ongelman, joka ei ole mielen tasolla. Ihme tuo ongelman takaisin mieleen, minkä vuoksi se Kurssissa on vastakohtana magialle. Magia tuo ongelman maailmaan ja sitten saa meidät ratkaisemaan ongelman täällä. Kuitenkin, kuten Jeesus selittää luvussa 2, magian käyttö ei ole pahaa tai syntiä, koska emme olisi valinneet kehoa turvasatamaksemme, emmekä olisi valinneet maailman unta, jos emme olisi pelänneet mieltämme. Ja siksi ei olisi mitenkään hyödyllistä palata takaisin mieleen nopeasti ja heti, koska pelkäämme sitä niin paljon. Tarvitsemme toisinaan sitä, mihin Jeesus viittaa kompromissina. Itse asiassa hän puhuu siitä kappaleessa kompromissi-lähestymistapa. (katso T-2.IV.4, 5).

Magian käyttö on kompromissi-lähestymistapa. Jos minulla on päänsärkyä, otan aspiriinin. Jos minulla on ratkaisemattomia tunne- tai ihmissuhdeongelmia, menen terapeutin luokse. Kaikki tämä auttaa minua sillä tasolla, jolla uskon olevani. Jossain vaiheessa kuitenkin tajuan, että magia auttaa lievittämään ahdistustani riittävästi, jotta voin alkaa katsoa - ei maailman unta vaan - salaista unta ja siten tajuta, että kaiken ahdistukseni syy millä tahansa tasolla, on mieleni päätös egon puolesta. Mutta melkein koskaan emme voi tehdä tätä yhtäkkisesti. Itse asiassa toinen erittäin tärkeä kohta puhuu siitä, kuinka emme siirry painajaisista suoraan heräämiseen (T-27.VII.13). Emme palaa ulkoisesta unesta suoraan salaiseen uneen ja sitten salaisesta unesta taivaaseen, koska olemme niin kauhuissamme. Tuossa kohdassa Jeesus sanoo, että tarvitsemme lempeämpiä unia eli Pyhän Hengen onnellisia unia. Ne johtavat meitä hitaasti askel askeleelta, jotta voimme kasvaa varmemmiksi siinä, ettemme tuhoudu samalla kun palaamalla takaisin mieleemme ja että mukanamme on rakastava, lohduttava läsnäolo, joka kulkee kanssamme tällä matkalla.Me kaikki tarvitsemme magiaa. Kuten aina haluan huomauttaa, hengitys on magiaa. Meillä kaikilla on hyvin erityinen suhde happeen, koska uskomme, että ilman happea me kuolemme. No, mikä siinä kuolisi? Se, mikä kuolisi, on illuusio, mutta Jeesus ei missään kohtaa Kurssia ehdota, että meidän ei pitäisi hengittää tai syödä. Itse asiassa hän kertoo meille useammin kuin kerran, että Pyhä Henki ei ota meiltä erityissuhteitamme pois. Hän muuttaa ne, mikä tarkoittaa, että Hän muuttaa niiden tarkoituksen (katso esimerkiksi T-15.V.5; T-17.IV.2:3).

Joten nyt syy siihen, miksi käännyt taikurin puoleen, olipa kyseessä lääkäri tai psykoterapeutti, on se, että se auttaa sinua. Tämä magian käyttö auttaa sinua saavuttamaan pisteen, jossa voit valita ihmeen magian sijaan. Mutta et ole vielä täysin valmis siihen, joten käytät kompromissi-lähestymistapaa täysin tietoisena siitä, mitä teet. Tämä ei taaskaan tarkoita, että sinun ei pitäisi tehdä sitä, mitä tavalliset ihmiset tekevät, kun heillä on ongelmia - psykologisia, fyysisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai muita ongelmia.Jopa tänne luennolle tuleminen on eräänlaista magiaa, mutta se ei tarkoita, etteikö sinun pitäisi tulla. Tänne tulemisesi tarkoituksena pitäisi olla, että se auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mitä Kurssi sanoo, jotta voit työskennellä sen kanssa tehokkaammin. Mutta ymmärrä, että Ihmeiden Oppikurssi on magiaa. Se on kirja, eikö? Se on magiaa. Se on illuusio, oikeamieliseksi tulemisen symboli, symboli Pyhän Hengen luokse menemisestä mielessäsi ja avun pyytämisestä. Mutta koska ajattelemme olevamme keho, emmekä mieli, tarvitsemme jotain nimeltä Ihmeiden Oppikurssi. Tarvitsemme jonkun nimeltä Jeesus, (tai Y`shua, Pyhä Henki, Henkinen Silmä, Buddha, Krishna, Brahman tai mikä hyvänsä, mikä meille symboloi korkeampaa voimaa, joka on yhteytemme Jumalaan.*) jonka voimme tunnistaa opettajaksemme, koska pelkäämme edelleen liikaa rakkauden epäspesifiä abstraktia läsnäoloa mielessämme. Tarvitsemme tämän rakkauden erityisiä muotoja. Vaara piilee siinä, että olemme niin ihastuneet muotoon, että uskomme pelastuksen olevan Ihmeiden Oppikurssi, pelastuksen olevan Jeesus tai mikä tahansa maallinen keho. Kuten Jeesus sanoo yhdessä kohtaa Tekstiä, jokaisen opettajan "todellinen tavoite" on tehdä itsestään tarpeeton ja merkityksetön. (T-4.I.5). Joten opit niin paljon kuin voit. Tämän kurssin yhteydessä se tarkoittaa ei-mielellisyyden ja mielellisyyden eron oppimista, jotta palaat yhä enemmän mieleen, kun päädyt ymmärtämään, että olet oma opettajasi, mutta et omana egonasi! Pyhä Henki on yksinkertaisesti symboli siitä, että olet oikeassa mielessäsi ja se tapahtuu vasta koko matkan lopussa. Siihen asti tarvitset magiaa.Magian käyttötarkoitukseen keskittyminen auttaa välttämään tarpeettomia konflikteja. Eli jos käytän magiaa keinona välttää kotiin paluuta ja heräämistäni unesta, maksan syyllisyyden ja rangaistuksen hinnan jne. (eli teen magiasta eli kaikesta fyysisyydestä totta eli uskon fyysisen maailman todelliseksi eli valitsen egon ajatusmallin, kuten me olemme niin kauan tehneet ja kuten suurin osa ihmisistä edelleen tekee, silloin vahvistan egon ajatusmallin alkulähdettä - salainen uni - eli syyllisyyttä ja pelkoa projisoidessani sitä muihin tai itseeni eli tuomitessani milloin mitäkin.*)

Jos käytän magiaa keinona auttaa itseäni matkallani niin, että täysin opin sen, että en tarvitse magiaa ja muotoja, silloin siinä ei ole syyllisyyttä, koska käyttämästäni taikuudesta tulee siten tavoitteen symboli, joka on Jumalan Rakkaus. Jos käytän asioita tässä maailmassa keinona vahvistaa olemistani tässä maailmassa, silloin niistä tulee syyllisyyden ja eron symboleja.Emme voi paeta Magian käyttöä. Se on kaksiteräinen miekka. Voidaan sanoa, että tämän kurssin opiskelu on "hyvää" magiaa, koska sen tarkoituksena on herättää sinut unesta, ellet muodosta erityissuhdetta sen kanssa. Silloin se tekee sinusta erityisen, koska olet kurssin opiskelija ja joku muu ei ole tai olet Kurssin oikean opettajan oppilas ja joku muu ei ole. Erityinen suhde Kurssiin on ilmeinen, kun huomaat, että et voi selviytyä päivästäsi, ellet suorita työkirjan opetusta ja lue osaa tekstistä. Et voi istua ravintolaan ja tilata ruokalistalta kysymättä ensin Pyhältä Hengeltä, mitä sinun pitäisi tilata ; et voi ottaa onnenkeksejä laittamatta ensin kätesi onnenkeksien päälle ja antamatta Pyhän Hengen ohjata kätesi oikean onnenkeksin päälle, jolla on oikea viesti sinulle. Kun olet valinnut tällaisen erityisyyden, tämä kurssi, joka saattaa johtaa sinut kotiin, johtaa sinut täysin toiseen paikkaan. Kurssi ei ole muuttunut; tarkoituksesi on.Samalla tavalla voimme sanoa siitä, jos olet riippuvainen - oli kyseessä sitten alkoholi, huumeet, uhkapelit tai mikä tahansa, mikä on alkujaan selvästikin tapa pitää sinut tässä maailmassa. Jossain vaiheessa, kun sanot, että täytyy olla toinen tapa, (kuten William Thetford sanoi Helen Schucmanille, mikä oli laukaisutekijä Kurssin sanelulle.*) juuri tuosta riippuvuudesta tulee nyt keino auttaa sinua heräämään unesta, koska olet nyt kutsunut Pyhän Hengen sisään, mikä tarkoittaa, että annat Hänen katsoa riippuvuutta kanssasi. Hän ei ota sitä sinulta pois. Hän auttaa sinua tunnistamaan, mikä on ollut sen tarkoitus ja mikä on syyllisyys. Nyt tarkoitus on muuttunut anteeksiannoksi. Nyt siitä tulee pikemminkin kotiin palaamisen symboli kuin keino pitää sinut helvetissä. Jälleen kerran, et voi välttää tätä tässä maailmassa. Kaikki täällä on magiaa. Kaikki riippuu vain siitä, mikä sen tarkoitus on sinulle.


OSA IV

Onnellinen Uni - Unen näkijä


Tarkastelemme nyt useita kohtia, joiden avulla voimme laajentaa käsittelemiämme ajatuksia. Aloitamme luvusta 18, luku V, "Onnellinen uni" ja sen ensimmäisestä kappaleesta.(T-18.V.1:1-2) Valmistaudu nyt sen tekemättömäksi tekemiseen, mitä ei koskaan ollut. [Tämä on Kurssin metafyysinen näkökulma: että teemme tyhjäksi egon, illuusion ja unen, jota ei koskaan tapahtunut.] Jos ymmärtäisit jo nyt eron totuuden ja illuusion välillä, sovituksella ei olisi merkitystä.Toisin sanoen, jos tietäisit jo, että tämä kaikki oli unta, illuusiota, et tarvitsisi tätä kurssia, etkä Pyhää Henkeä. Sovitus on Kurssin termi Pyhän Hengen oikaisulle - että eroa Jumalasta ei koskaan tapahtunut.(T-18.V.1:3) Pyhällä hetkellä, pyhällä suhteella, Pyhän Hengen opetuksella ja kaikilla keinoilla, joilla pelastus saadaan aikaan, ei olisi mitään tarkoitusta."Jos jo tietäisit, mitä minä opetan sinulle, niin et tarvitsisi minua opettamaan sinua, et tarvitsisi oikaisua." Kaikki nämä termit edustavat korjausta. Jos tietäisimme, että virhe on jo korjattu, koska ymmärrämme, että virhettä ei koskaan tapahtunut, että tämä kaikki on unta, että emme ole koskaan lähteneet kotoa ja olemme edelleen kotona Jumalassa, emme tarvitsisi tätä kurssia tai mitään apua, jonka Jeesus meille tarjoaa.(T-18.V.1:4) Sillä ne ovat kaikki osia suunnitelmasta muuttaa pelkounesi onnellisiksi uniksi, joista heräät helposti tietoon.Tieto on Kurssissa synonyymi sanalle taivas, joten siirrymme pelon unista, väärämielisistä unista onnellisiin anteeksiannon uniin, oikeamielisiin uniin. Kun anteeksiannon onnelliset unet kumoavat kokonaan pelon unet, kaikki unet päättyvät ja olemme takaisin siellä, mistä emme koskaan lähteneetkään.(T-18.V.1:5) Älä ota vastuuta tästä, sillä et voi erottaa edistymistä taantumisesta.Voimme ymmärtää tämän ja seuraavan lauseen tarkoittavan sitä, että sekoitamme muodon ja sisällön, kehon ja mielen, maailman unen ja mielen salaisen unen, koska yritämme aina arvioida edistymistämme ja muiden ihmisten edistymistä sen perusteella, mitä näemme ja minkä ymmärrämme. Olemme esimerkiksi kovin kärkkäitä sanomaan, että hengelliset ihmiset eivät puhu näin, vaan he puhuvat näin; he toimivat näin, pukeutuvat näin jne. Mutta tämä johtuu siitä, että emme ymmärrä muodon ja sisällön eroa. Meidän mielestämme muoto on tärkeä. Mielestämme käyttäytyminen on tärkeää. Ajattelemme, että se, mitä silmämme näkevät ja aivomme ymmärtävät, on tärkeää. Tosiasia on, että mikään niistä ei ole tärkeää, emmekä voi mitenkään ymmärtää tätä. Se on tämän ensimmäisen kappaleen koko merkitys. Tarvitsemme ajatusjärjestelmän, opettajan, joka siirtää meidät egon ei-mielellisyydestä, joka on maailman uni - keho - Pyhän Hengen mielellisyyteen, joka on salainen uni.

Siksi Jeesus jatkaa: (T-18.V.1:6) Jotkut suurimmista edistysaskeleistasi olet arvioinut epäonnistumisiksi ja jotkin syvimmistä taantumisista onnistumisiksi. Toisin sanoen me emme tiedä, mitä mikäkin on. Tämä on Jeesuksen mukava, lempeä tapa pyytää meitä olemaan edes yrittämättä ymmärtää sitä, missä kohtaa olemme edistymisen tikapuilla tai missä kohtaa olemme matkallamme ja olla määritelemättä sitä, missä kohtaa muut ihmiset ovat tikapuillaan tai matkallaan. Tämä johtuu siitä, että katsomme vain kehomme näkökulmasta katsoen toisten kehoa jostakin omasta ennakkokäsityksestä käsin, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä henkisyys todella on. Siitä hän puhuu tässä.Emme tiedä eroa maailman unen ja salaisen unen välillä, koska emme tiedä mitään mielestä. Miten siis voisimme mahdollisesti arvioida, missä kukin on omalla sovitustiellään varsinkin, kun koko sovitustie ja egon tekemättömäksi tekeminen ei tapahdu ajassa tai tilassa? Se ei ole lineaarinen, koska lineaarisuus on maailman unta. Lineaarinen aika on heijastuma synnin, syyllisyyden ja pelon muotoon. Nämä muodot ovat ajattomia, eivät ajattomia ikuisuuden merkityksessä, vaan ajattomia, sillä ne eivät ole osa aikaa. Mieli on ajan ja tilan ulkopuolella. Joten kuinka voimme mahdollisesti tietää, mikä on ihmisen elämän tarkoitus tai hänen ammattinsa tarkoitus, ihmissuhteen tai kehon terveydentilan merkitys? Emme tiedä, mihin mikäkin niistä sopii kenenkin sovitustielle. Emme voi mitenkään tietää sitä itsestämme tai kenestäkään muusta. Joten Jeesus sanoo, että älä edes yritä. Meidän tarvitsee vain tietää, että onnellinen uni on egon pelkounen korjaus. Sillä ei ole muuta tarkoitusta kuin oikaisu.. . . . . . .Tämä seuraava osio, "Unen näkijä (Unen uneksija*) ", on osa, johon viittasin aiemmin, kun puhuin näistä kahdesta unesta.(T-27.VII.11:6) Maailman unennäkö ei ole muuta kuin osa omaa untasi, jonka annoit pois ja jota pidit sekä maailman alkuna että loppuna.

"Maailman unennäkö" on maailman uni; se on kokemuksemme täällä kehoina. Tämä kattaa koko kosmoksen alkuräjähdyksestä alkaen siihen saakka, kunnes se katoaa yhteen suureen anteeksiannon mustaan aukkoon ja kaiken, mitä näiden kahden pisteen välillä tapahtuu. Se on kuitenkin vain osa "omaa untasi", joka on mielen unta, jonka annoimme pois ja jonka projisoimme. Ja kun projisoimme sen, uskoimme, että maailman uni oli itsenäinen. Sillä oli oma alku ja tulee olemaan oma loppunsa. Se oli olemassa puhtaasti yksinään, eikä sillä ollut mitään tekemistä mielen kanssa, joka nyt on tehty saavuttamattomaksi. Koko kosmos on ei-mielellisyyden tila, ja koska illuusioissa ei ole hierarkiaa, ei ole väliä, puhummeko ei-mielellisestä kehosta vai ei-mielellisestä kosmoksesta. Illuusion illuusio on illuusio. Eli: (T-27.VII.11:7) Sen aloitti kuitenkin oma salainen unesi [elämäsi täällä kehona], jota et näe, vaikka se aiheuttikin sen osan, jonka näet ja jonka todellisuutta et epäile. Vaikka mielen uni on maailman unen syy, muistinmenetyksen verhon, unohduksen verhon takia emme tiedä sen olevan olemassa. Emme epäile ulkoisen maailman todellisuutta, vaikka se onkin mielen luomus, eivätkä ajatukset jätä lähdettään. Ulkoinen maailma ei ole koskaan poistunut sisäisestä maailmasta, koska ulkoista maailmaa ei ole. Sanoilla sisäinen ja ulkoinen ei periaatteessa ole mitään todellista merkitystä. Molemmat ovat illusorisia tiloja. Sana sisäinen tarkoittaa, että on olemassa ulompi; sana ulkoinen tarkoittaa, että on olemassa sisäinen. Ulkoista ei ole, joten sanalla sisäinen ei ole oikeastaan mitään merkitystä.On vain mieli. Ei ole mitään muuta. Samoin kun nukumme yöllä sängyssämme, on vain keho, joka nukkuu sängyssä. Se, mitä unennäkijän aivoissa tapahtuu, ei liity siihen fyysiseen tosi asiaan maailmassamme, että sängyssä nukkuu keho, vaikka aivot uneksivatkin olevansa eri paikoissa. Samoin vaikka uneksimme, että elämme tässä maailmassa kehona, joka tekee kaikenlaisia asioita kehomme ja muiden kehojen kanssa, tosiasia on, että olemme edelleen mielessä, salaisessa unessa. (T-27.VII.11:8) Miten voisitkaan epäillä sitä, kun kerran nukut ja näet salaa unta siitä, että syy uneesi on todellinen?Olemme edelleen unessa ja uneksimme tästä; ja kun näemme unta ja nukumme, näemme unta, että tämä ulkoinen maailma, tämä elämä kehona on todellista. Se on ongelma. Tämä on se syy, mikä tekee tästä kurssista niin vaikean ymmärtää saati soveltaa, koska luemme sitä kehona uskoen, että se liittyy kehoon. Vaikka käytännössä jokainen kohta kertoo meille, ettemme ole kehoja, nuo sanat menevät ohitsemme. Ne eivät rekisteröidy aivoihimme, koska aivomme on ohjelmoitu olemaan rekisteröimättä tätä. "En ole ruumis, olen vapaa" (W-pI.199), työkirja sanoo yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä ei ei mene vain jakeluumme. Se hylätään, vaikka aivomme ja suumme toistavat sanoja, koska unohdamme nukkuvamme. Ja niin kauan kun nukumme, ajattelemme, että ulkoinen maailma on todellinen; sillä on voimaa ja vaikutuksia.

(Tähän väliin sopii pätkä Työkirjasta harjoituksesta 190*:

Pyhä veljeni, ajattele hetki tätä: näkemäsi maailma ei tee mitään. Se ei pysty vaikuttamaan mihinkään. Se edustaa pelkästään sinun ajatuksiasi. Ja se tulee muuttumaan täydellisesti samalla hetkellä, kun sinä päätät muuttaa mielesi ja valitset Jumalan ilon asiaksi, jota todella haluat. Sinun Itsesi loistaa tätä pyhää iloa; se ei ole muuttunut, eikä se muutu, vaan pysyy muuttumattomana iankaikkisesta iankaikkiseen. Haluaisitko estää mielesi pientä nurkkausta saamasta todellista perintöosaansa ja pitää sen tuskan sairaskotina, sairaalloisena paikkana, jonne elävien olentojen on loppujen lopuksi tultava kuolemaan? [OT H 190 6] )


OSA V

"Unen näkijä" (jatkoa)


Tässä on nyt maailman uni:(T-27.VII.12:1) Itsestäsi erotettu veli, muinainen vihollinen, murhaaja, joka vainoaa sinua yöllä ja suunnittelee kuolemaasi, mutta suunnittelee sen olevan viipyvä ja hidas; tästä uneksit.Tämä on meidän kaikkien vainoharhainen fantasia, ja me olemme kaikki vainoharhaisia. Näin me elämme. Meitä vainotaan aina ja lopulta me kuolemme. Lopullinen "veli" tässä on Jumala, koska kuten Freud opetti ja kuten monet muut ihmiset ovat sanoneet, syntymästämme lähtien valmistaudumme kuolemaan. Mutta se on viipyilevää ja hidasta. Yleensä elämämme kestää vuosikymmeniä, mutta loppu on varma. Se on elämämme täällä; se on synnin, syyllisyyden ja pelon projektio.Luvun 13 alussa on yksi Kurssin kuvaavimmista kohdista siitä, mitä elämämme kehossa todella on. Se on kamalaa. Johdannon toisessa kappaleessa kuvataan elämää kehossa, joka on täynnä kärsimystä, kipua ja puutetta. Se huipentuu lauseeseen: "Jos tämä olisi todellinen maailma, Jumala olisi julma" (T-13.in.3:1). Selvä johtopäätös on, että se ei ole todellinen maailma. Se on kuvitteellinen maailma, eikä Jumala tiedä siitä mitään. Siitä tässä maailman unessa on kyse. Se on meidän syyllisyytemme, (salainen uni, josta emme ole tietoisia) joka on projisoitu maailmaan ja nyt maailma tulee rankaisemaan meitä: minä en ole syntinen, minulle on tehty syntiä. En ole syyllinen riistäjä, joka on tuhonnut taivaan rakkauden, tappanut Jumalan ja ristiinnaulinut Hänen Poikansa; kaikki muut ovat. Olen ottanut syntini ja syyllisyyteni ja projisoinut ne ulos. Nyt näen maailman tekevän minulle sen, minkä salaa (salaisessa unessani) uskon tehneeni Jumalalle, rakkaudelle ja totuudelle. Nyt taustalla oleva uni:(T-27.VII.12:2) Mutta tämän unen alla on vielä toinen, jossa sinusta tulee veljesi ja koko maailman murhaaja, salainen vihollinen, raadonsyöjä ja tuhoaja. Me kaikki kannamme sisällämme tätä kauheaa, kauheaa uskoa, että olemme tappajia ja kaikkien ympärillämme olevien tulee olla varuillaan. Siksi yritämme teeskennellä, että olemme sivistyneitä. Joskus yritämme teeskennellä, että olemme mukavia, ystävällisiä, suloisia ja rakastavia, mutta sisällämme olemme raadonsyöjiä. Olemme kannibaaleja, jotka vainoavat saalista ja odotamme tarttuvamme siihen, mitä erityisyytemme milloinkin vaatii. Olemme syyllisyyden vallassa ja mitä enemmän olemme, sitä vähemmän olemme siitä tietoisia. Kun emme ole tietoisia syyllisyydestä, projisoimme sitä ja se vain vahvistaa salaista unta.(T-27.VII.12:3) Tässä on kärsimyksen syy, tila pienten uniesi ja todellisuutesi välissä. Kärsimyksen syy ei ole maailman uni, ei se, mitä tapahtuu keholleni, ei se, mitä tapahtuu kehossani, ei se, mitä ruumiini tekee muille kehoille. Kärsimyksen syy on salaisessa unessa - mielen uskossa, että se on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja eronnut Hänestä. Se on kuilu, ero pienen "m"-minän ja suuren "M"-minän välillä, jonka uskon tuhonneeni.(T-27.VII.12:4) Pieni juopa, jota et edes näe, illuusioiden ja pelon syntymäpaikka, kauhun ja muinaisen vihan aika, katastrofin hetki, kaikki ovat täällä [ei maailmassa ].Maailman uni ei ole enempää tai vähempää kuin unikuvan projektio, salainen uni mielessä. Kaiken kärsimyksen syy on alkuperäisessä unessa.(T-27.VII.12:5-6) Siinä on syy epätodellisuuteen. Ja siinä se tehdään tekemättömäksi. Tuo viimeinen lause on kaikista tärkein: "Ja siinä se tehdään tekemättömäksi." Sitä ei tehdä maailmassa. Ei ole mitään järkeä yrittää muuttaa epätodellista maailmaa, yrittää korjata unta, jota ei ole olemassa. Maailma on unen projektio, jonka uskomme olevan olemassa, mutta joka on mielessä, jolla ei ole mitään tekemistä kehon kanssa. Tässä se tehdään tekemättömäksi. Vastaus löytyy salaisesta unesta. Tekstin edellisessä luvussa on hieno lause, joka sanoo: "Ristiinnaulitsemisessa on lunastus" (T-26.VII.17:1).

Jumalan Pojan ristiinnaulitseminen ei tapahdu kehossa. Sitä ei tapahtunut Golgatalla. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan. Jumalan Pojan ristiinnaulitseminen on salainen uni, se, mitä uskomme tekevämme Kristukselle ja mitä me jatkuvasti elämme uudelleen ja projisoimme. Kuvittelemme elävämme sen uudelleen ja että olemme siinä uhreja.Eli jälleen tuo kuilu, juopa, joka on Kristus-Minän ja ego-minäni ero, yhden mielen ja jakautuneen mielen välillä. Silloin pieni, hullu idea otetaan vakavasti. Pohjimmiltaan se on todeksi tehty ajatus erosta. Tämä on se kuilu, juopa ja se on ongelma. Vielä tarkemmin sanottuna ongelma on se, että päätöksentekomieleni valitsi egon tavan tarkastella tuota kuilua ja juopaa - pientä hullua ideaa, toisin kuin Pyhä Henki sitä tarkastelee. Egon tapa tarkastella tätä kuilua on sanoa, että se on syntiä ja vakavaa. Pyhän Hengen tapa tarkastella sitä on sanoa, mikä kuilu? - mitään ei tapahtunut. Mutta tuon pienen kuilun sisällä syntyi koko maailma, koska tuo pieni kuilu on salainen uni. Tämä vakavasti otettu pieni kuilu paisuu valtavaksi ajatukseksi siitä, että tuhosimme Taivaan, josta tulee sitten niin pelottavan todellinen, että ainoa tapa paeta ajatukseen sisältyvää syyllisyyden taakkaa, on projisoida se ja päästä siitä eroon.Siten me teimme maailman, joka ei ole muuta kuin pieni näpsähdys, pieni ajatus kuilussa, jota ei koskaan edes tapahtunut. Mutta tuon pienen kuilun sisällä uskomme, että kaikki on tapahtunut ja uskomme, että kaikki on valtavaa, hirviömäistä ja kauheaa. Kaikki kipu ja kärsimys löytyvät tuosta pienestä kuilusta paitsi, että siellä ei ole kipua ja kärsimystä, koska ei ole mitään kuilua. Ongelmana on siis se, että uskomme, että kuilu on olemassa; uskomme, että ero on totta ja siksi uskomme, että on kipua ja kärsimystä. Ongelma ei siis ole tuska ja kärsimys , eikä se ole pieni kuilu tai ero. Ongelma on siinä, että uskomme sen olevan olemassa. Mutta sitten tuo uskomus peittyy syyllisyyteemme ja pelkoomme ja sitten maailman unen peittoon, ettei siihen ole enää mitään mahdollisuutta palata, minkä vuoksi aika, kuten käsikirja sanoo, virtaa uupuneena (M- 1.4:4-5). Maailma on tulossa hyvin, hyvin väsyneeksi, koska kierrätämme vain samaa vihaa ja syyllisyyttä, eikä mikään koskaan muutu. Mikään ei koskaan muutu, ellemme pääse palaamaan maailman unesta salaiseen uneen.On hyvin tärkeää tunnistaa, kuinka kauhuissamme olemme tuosta paluusta ja kuinka suuri vastustuksemme on tuota paluuta kohtaan, paluuta maailman unesta salaiseen uneen. Se on todellakin yksi tämän luennon tärkeimmistä kohdista.

On todella tärkeää käsittää, kuinka paljon vastustamme sitä. Siksi ajattelemme, että Jeesus puhuu kehoista ja miksi ihmiset ajattelevat, että Jeesus haluaa ihmisten tuovan tämän kurssin maailmaan. Mihin maailmaan? Mikä maailma on pelastettava? Se on maailman uni. Ego haluaa meidän pelastavan maailman. Ego rakastaa sitä, jos ihmiset laittaisivat hengellisiä kirjoja jokaiseen motellihuoneeseen. Ego haluaa meidän uskovan, että kehot on pelastettava ja mitä suurempiä määriä niitä pelastetaan, sitä suurempi pelastus on.Mutta salainen uni tapahtuu yhdessä mielessä ja jokainen meistä on sirpale tästä yhdestä mielestä. Kun pirstaleinen mielemme on parantunut, olemme se yksi mieli, joka on parantunut, mutta vastustus tuon askeleen ottamista kohtaan on valtava. Ja jälleen, syy tähän luentoon on auttaa ihmisiä välttämään tätä virhettä Kurssin kanssa. Siinä ei ole kyse kehoista; siinä ei ole kyse maailman unesta. Ihmeiden oppikurssi on osa maailman unta, jossa tämän kurssin lähde on onnellinen uni mielessämme, jota kutsumme Jeesuksen nimellä. Mutta tämän kurssin todellinen lähde on Rakkauden ajatus, joka on kaikkien mielessä. Annamme sille nimen, koska luulemme, että meillä on nimi, joten tämä kurssi pelaa peliä kanssamme, kunnes se auttaa meitä ymmärtämään, että pelin ulkopuolella on totuus. Ja tuo totuus on mielessä; se ei ole kehossa. Se ei ole kasa sivuja ja sanoja; se ei ole henkilössä, jonka sanotaan olevan kirjoittaja. Se on satu. Se on kiva satu, erittäin merkityksellinen meille, mutta jos vain pysyt siinä, etkä pääse symbolin yli sen lähteeseen, teet maailman unesta totta.Muista, että se, mitä ego rakastaa ja missä se on niin erinomainen - melkein paremmin kuin missään muussa, mitä se tekee - on maailman unien henkistäminen. Se tuo uskonnon ja henkisyyden maailmaan, kehoon, gurujen läsnäoloon, henkisiin opetuksiin, henkisiin teksteihin, pyhiin paikkoihin, pyhiin kirjoihin, pyhäinjäännöksiin - kaikkeen, mikä tekee maailmasta ja kehosta todellisen sen sijaan, että näkisit kaiken täällä, poikkeuksetta, mahdollisena symbolina, joka johdattaa meidät takaisin salaiseen uneen. Onnellinen uni on salaisen unen oikaisu, joten Jeesus tulkitsee meille maailman unen uudelleen. Hän auttaa meitä ymmärtämään, että se on symboli, salaisen unen projektio. Kun pääsemme takaisin väärän mielen salaiseen uneen, voimme sitten päästä oikean mielen luo, koska siellä Jeesus on ja se on onnellinen uni. Jos yrität antaa anteeksi ulkomaailmalle, et tee mitään, vaan juurrutat vain itseäsi ulkomaailmaan, etkä koskaan palaa mieleesi. Niin kauan kuin mieli ei ole parantunut, mielen virheellistä egovalintaa ei koskaan tarkastella, ja siksi sitä ei koskaan paranneta, mikä tarkoittaa, että yksilöllinen minämme on aina elossa ja voi hyvin.


OSA VI

Unen Loppu

(Jumalan Lahjat, s. 119)

Haluan nyt jatkaa eteenpäin tarkastelemalla erästä kohtaa "Jumalan lahjat" -proosarunosta, joka löytyy Helenin (Schucman) runokokoelmasta "Jumalan lahjat". Tämä materiaali oli alun perin sarja viestejä, jotka tulivat hänelle useiden viikkojen kuluessa lohduttaen häntä aikana, jolloin hän koki valtavaa ahdistusta ja stressiä. Tarkastelemme osiota nimeltä Unen loppu, joka kirjoitettiin tämän koettelevan ajan toisena tai kolmantena päivänä. Se, mikä edelsi näitä viestejä, oli pohjimmiltaan ei-tapahtuma, joka päättyi päivässä, mutta viestien tulo jatkui sen jälkeen. Minä keräsin ja säilytin ne, sillä ne näyttivät olevan kaikki yhtä kappaletta. Helenin kuoleman jälkeen ne julkaistiin proosarunona.Kuten aiemmin mainitsin, tämä on upea yhteenveto koko Kurssista. Se osa, josta nyt keskustelemme, liittyy kahteen uneen, joista olemme keskustelleet. Aloitamme ensimmäisestä unesta, mielen unesta. Tämä osa käsittelee erityisesti virhettä, josta keskustelin lyhyesti heti alussa; onnellisen unen sekoittaminen johonkin ulkoiseen. Tämä auttaa selittämään ja tarkentamaan ajatusta siitä, miksi teemme näin.Unen loppu, Jumalan lahjat, sivun 119 alaosa: Illuusiot tehdään korvikkeiksi totuudelle, jossa mitkään korvikkeet eivät ole mahdollisia.Tämä on tapa sanoa, että pienen, hullun ajatuksen erillään oleminen Jumalasta, oli meidän yritystämme korvata totuus, mutta totuutta ei voi korvata millään, mikä tarkoittaa, että eroamista ei tapahtunut. Luomisesta erillään oleva Luoja oli ensimmäinen illuusio, jossa kaikki pelon lahjat syntyivät. Kaikki pelon ilmaisut, jotka meillä on ja ovat olleet alusta asti, syntyvät siinä alkuperäisessä ajatuksessa, että luomakunta voi erota Luojastaan; että ideat voivat jättää lähteensä. Sillä nyt luomakunta ei voisi olla kuin Luojansa, joka ei voisi koskaan jättää sitä, mitä Hän itse loi osaksi Häntä. Toisin sanoen luominen, luomakunta, on nyt erillään. Se ei ole enää osa elävää ykseyttä; se on erillään elävästä ykseydestä. [Anteeksi sanaleikki] Jos Luoja "ei voinut koskaan jättää sitä, mitä Hän itse loi osaksi Häntä", eroa ei koskaan tapahtunut. Nyt täytyy olla olemassa korvike rakkaudelle, jolla ei voi olla vastakohtaa totuudessa ja joka ei voi omata korviketta ollessaan kaikki. Kurssissa rakkauden korvike on erityissuhde. Alkuperäinen erityinen suhdej a todellakin ainoa erityinen suhde, on suhteemme egoon. Se on alkuperäinen uni, salainen uni, ja todellisuudessa se on ainoa uni. Kaikki näennäiset erityissuhteemme täällä toistemme kanssa kehoina ovat yksinkertaisesti muodon tasolle jakaantuneita projektioita alkuperäisestä ja ainoasta erityissuhteesta. Kyseessä on rakkauden alkuperäinen korvike. Niin syntyi pelko ja sen mukana tuli tarve lahjoille antamaan sisältöä unelle, jossa ei ole sisältöä. Tämä on uni synnistä, syyllisyydestä ja pelosta. Syntimme oli se, että korvasimme rakkauden, loimme oman versiomme siitä ja siten tuhosimme sen. Olimme syyllisyyden vallassa ja uskoimme, että ansaitsisimme rangaistuksen. Siitä syntyi pelko. Tämä on maailman unen perusta. Maailman uni saa sisällön, muodon ja erityisyytensä alkuperäisestä uskosta, että voimme korvata rakkauden. Tämän seurauksena alamme pelätä rakkauden kostoa. Nyt meillä on "lahjojen tarve antaaksemme sisältöä unelle, jossa ei ole sisältöä". Maailma näyttää todistavan eron tapahtuneen, koska olemme kaikki erillisiä - kehomme kertoo meille, että olemme erillisiä. Tämä on se sisältö, johon tässä viitataan. Nyt unella näyttää olevan arvoa, sillä sen tarjoamukset näyttäytyvät toivona ja voimana ja jopa rakkautena, vaikka vain hetken aikaa. Tässä on vanha ystävämme, erityinen rakkaus. Näyttää siltä, että tarpeemme on täytetty. Meillä näyttää olevan ekstaasin, nautinnon ja tyytyväisyyden hetkiä, jolloin kaikki loksahtaa paikoilleen. Tarpeemme täyttyvät ja olemme jälleen kerran osoittaneet, että olemme oikeassa ja Jumala on väärässä. Muista, että unen tarkoitus on todistaa, että olemme oikeassa ja ero on totta eli Jumala on väärässä ja ykseys on valhetta. Maailman uni näyttää todistavan tätä. Siksi olemme niin panostaneet tämän maailman toimimiseen ja sen hengelliseksi tekemiseen sekä Ihmeiden oppikurssin ja Jeesuksen tuomiseen maailmaan, jotta siitä tulisi hengellinen paikka. Olemme panostaneet tähän kaikkeen, koska se tarkoittaisi sitä, että olemme olemassa.

Peitämme syyllisyytemme henkisyyden verholla; Olen niin pyhä ja niin hengellinen, koska olen Ihmeiden oppikurssin oppilas tai Raamatun oppilas ja harras uskovainen. Olen niin uskollinen kristitty, juutalainen, muslimi, hindu tai mikä tahansa, jossa alkuperäinen visio taantuu hyvin nopeasti muodoksi, rituaaliksi ja erityisyydeksi. Ne tyydyttävät pelästyneen uneksijan hetkeksi. . .Erityiset rakkausunemme tyydyttävät meidät hetkeksi, koska ne näyttävät toimivan. Meitä tyydyttävät myös hetkeksi erityiset vihaunemme, joissa rakastamme vihata, tuomita, löytää vikaa ja kritisoida. Meistä tuntuu niin hyvältä, kun olemme tunnistaneet ja sitten tuhonneet vihollisen. Teemme sen sitten valtionpäämiehenä julistaen sodan toiselle maalle tai jollekin ryhmälle tai teemme sen yksilöinä julistaen sodan perheissämme oleville ihmisille, ystävillemme, kollegoille työpaikalla jne. Silloin erityiset unet, maailman unet, näyttävät toimivan ja ne näyttävät ainakin hetken tekevän meidät onnellisiksi. Ja tässä on nyt avain:. . . ja älköön hän muistako ensimmäistä unta, joka antaa vain pelon lahjoja hänelle uudelleen. Pelon erityislahjat tässä maailmassa tarjoavat meille salaisen unen, mutta emme muista sitä. Mikä on salaisen unen ydin? Ydin on se, että saamme säilyttää eromme, mutta jotakuta muuta syytetään siitä. Salaisessa unessa se joku on Jumala - Jumala on ilkeä. Kun projisoimme sen, säilytämme erillisen olemassaolomme ruumiina ja kaikki muut kehot säilyttävät erillisyytensä elämässämme. Tämä alkaa vanhemmistamme sisältäen kaikki muut koko elämämme ajan - he ovat vastuussa meille. He ovat niitä - ja sillä ei ole väliä, keitä "he" ovat - he ovat ne, jotka ovat vastuussa. Saamme pitää egomme erokakun, syödä sen ja nauttia siitä, mutta kaikki muut kuolevat sen myrkkyyn. Tämä yksi lause kertoo meille maailman tarkoituksen. Illuusioiden lahjojen näennäinen lohtu [erikoisuus] ovat nyt hänen panssarinsa ja miekkansa, jotka pelastavat hänet heräämiseltä. Mitä tapahtuu, jos herään? Uni on poissa; itseni on poissa ja olen takaisin Jumalan luona, jota en koskaan jättänyt. Mikä kertoo minulle, etten ole palannut Jumalan luo? Salainen uni. Mikä suojaa salaista unta? Maailman unet erityisyydestä. Muista, että tarkoitus on kaikki kaikessa. Maailman unissamme, valtavassa panostuksessamme kehoon ja kaikkiin kehon elämän osa-alueisiin (fyysiseen ja/tai psyykkiseen) on kyse salaisen unen suojelemisesta, joka suojaa meitä tunnustamasta tosiasiaa, ettemme koskaan lähteneet kotoa. Tämä tapahtuu, koska salainen uni estää meitä katsomasta Sovituksen ajatusta mielessämme, joka kertoo meille, ettei mitään tapahtunut. Sillä ennen kuin hän voisi herätä, hänen on ensin pakko palauttaa mieleen ensimmäinen uni.Jossain sisällämme tunnistamme, että ainoa tapa, jolla voimme palata kotiin ja herätä tästä unesta, on palata tuohon salaiseen uneen. Vannoimme egolle, itsellemme, ettemme koskaan tekisi niin, koska jos katsomme sitä ensimmäistä unta Jeesus vierellämme, ymmärrämme, ettei unta ole olemassa. Kaikki oli keksittyä. Se ei ollut mitään ja egon tyhjyyden takana on Sovituksen loistava valo ja sen takana on Jumalan ykseys. Sovituksen loistavan valon hyväksyminen on todellinen maailma, jota ei pidä rinnastaa onnelliseen uneen.

Onnelliset unet ovat ponnahduslauta kohti todellista maailmaa. Ne tuovat meidät yhä lähemmäksi Sovitusta. Ja kuten Kurssi sanoo, olemme todellisessa maailmassa vain hetken ja sitten Jumala kurottautuu alas ja nostaa meidät takaisin itsensä luo ja kaikki on ohi (ks. T-17.II.4:4-5). Se ei ole Jumala, joka pyytää häneltä maksua. Jumala ei usko uhrauksiin. Meidän ei tarvitse kärsiä. Meidän ei tarvitse maksaa Jumalalle takaisin. Salaisen unen katsomisen ei tarvitse olla tuskallista, mutta kun hän on vetänyt verhon totuuden yli, hänen [meidän kaikkien] on nyt annettava verho vedettäväksi pois, jotta sen aineettomuus voidaan nähdä. Tämä on onnellinen uni. Onnellinen uni katsoo painajaisunta ja ymmärtää sen olevan unta. Älä sekoita sitä mihinkään ulkoiseen. Maailman unet peittävät salaisen unen. Jeesus ottaa kokemuksemme maailman unista - ruumiillisista kokemuksistamme ja erityisistä suhteistamme - ja käyttää niitä keinona opettaakseen meille, että ne ovat vain symboleita ja varjoisia palasia salaisesta unesta. Hän tuo meidät takaisin itseemme. Sitä hän tekee tällä kurssilla. Hän vain nostaa verhon, jonka ego antoi pudota meidän ja mielen väliin, jotta voimme katsoa. Kun pyydät Jeesukselta apua, sitä pyydät - et pyydä häntä korjaamaan unta tai parantamaan unta, etkä tekemään sinusta onnellisempaa täällä illuusiossa. Pyydät häntä auttamaan sinua nostamaan verhon, jotta voit katsoa ilman pelkoa, mitä ulkoinen uni peittää ja mikä on salainen uni. Kun katsot sitä hänen rakkautensa rinnallasi, katsot sen tuolle puolen Sovituksen valoon. Mutta et voi päästä Sovituksen valoon tunnustamalla, ettei eroa koskaan tapahtunut, katsomatta ensin mitä laitoit siihen salataksesi sen. Olemme tästä erittäin peloissamme. Siksi tarvitsemme pieniä askeleita. Siksi tarvitsemme onnellisia, lempeitä unia, jotka vähitellen askel askeleelta johtavat meidät ei-mielellisyyden tilasta mieleen.

Osa VIIUnen loppu (jatkoa)Kukaan ei epäröisi jättää unelmaa shokista ja kauhusta, armottomasta rappeutumisesta ja sairaalloisista epämuodostumista, joissa epätoivo on aina näkyvissä ja kuolema aina lähellä, jos hän uskoisi sen olevan vain unta.Jeesus sanoo tästä maailmasta, joka on meidän mielestämme niin ihanaa, että se on "shokin ja kauhun uni". Ja että kehomme kokee "armotonta rappeutumista ja ikäviä epämuodostumia." Näin tapahtuu kehoillemme, jonka Jeesus kertoo olevan "parodia" ja "irvikuva" Jumalan luomasta loistavasta Kristuksesta (T-24.VII.1:11; 10:9). Keho, vaikka se toimii hyvin, on muodonmuutos, epämuodostuma puhumattakaan siitä, kun se alkaa rapistua ja huonontua, kuolla ja hajota. Ongelma on siinä, että uskomme sen olevan todellisuutta. Jos todella tietäisimme, että se on osa unta, se katoaisi.Egomme, joka on se osa meistä, joka haluaa olla täällä, ei välitä siitä, kuinka se on täällä. Se ei välitä, onko se iloinen tai surullinen, kipeänä tai hyvässä kunnossa, niin kauan kuin vain me luulemme kehomme olevan täällä. Siksi toisessa ja kolmannessa rauhan esteessä Jeesus sanoo aivan saman asian: Jos uskot, että ruumis voi tuottaa sinulle mielihyvää, uskot myös, että se voi tuottaa sinulle kipua, koska nautinto ja kipu ovat saman eroamisuskon todelliseksi tekemisen kaksi eri puolta. (esim. T-19.IV-A.17:11). Jos kehoni tuntee mielihyvää, keho on todellinen; jos kehoni tuntee kipua, keho on todellinen. Mitä ero näillä on? Egolle niissä ei ole mitään eroa. Uskomme, että sillä on merkitystä meille täällä, joten yritämme maksimoida nautintomme ja minimoida tuskamme. Sillä ei ole kuitenkaan mitään eroa. Sillä ei ole väliä oletko rikas vai köyhä. Raha on elämässämme kaikki kaikessa. Joko haluat enemmän ja enemmän tai sinulla ei ole koskaan tarpeeksi. Ego ei välitä niin kauan kun teet unesta totta, koska jos teet unesta totta, et voi koskaan jättää sitä.Mutta jos hän ajattelee, että hänen täytyy ensin käydä läpi vielä suurempaa kauhua, hänen täytyy nähdä toivoa siinä, mikä nyt näyttää "paremmalta" unelta [jota maailma kutsuu onnelliseksi uneksi].Huolimatta siitä, kuinka kauheita asioita täällä tapahtuu tai on olemassa, ego sanoo, että olisi vielä pahempaa, jos menisit mieleesi, koska Jumala varmasti tuhoaisi sinut siellä. Joten "jos hän ajattelee, että hänen täytyy ensin käydä läpi vielä suurempaa kauhua", vaikka maailma on niin kamala ja epätoivon, kuoleman, kauhun ja armottoman rappeutumisen tyyssija, hän valitsee silti sen, koska hän ei halua käydä läpi sitä suurempaa kauhua. Siksi "hänen täytyy nähdä toivoa siinä, mikä nyt näyttää 'paremmalta' unelta."Valitettavasti, kuten olen sanonut, monet Kurssin opiskelijat tekevät juuri tätä Kurssin kanssa. He haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. He haluavat tehdä unesta paremman. He haluavat löytää toivoa maailmasta. He sanoisivat, kuinka ihanaa on, että Ihmeiden oppikurssi tuli maailmaan. Nyt on toivoa!

Jos ajattelet näin, et puhu Ihmeiden oppikurssista. Tässä maailmassa ei ole toivoa! Ei ole mitään toivoa tehdä tästä parempaa unta. Miksi haluat tehdä unesta paremman, kun Jeesus pyytää meitä antamaan hänen auttaa meitä heräämään unesta? Paranemisemme alku on sen ymmärtäminen, ettei täällä ole mitään toivoa. Ihmeiden oppikurssia ei tarkoitettu maailmalle. Sitä ei tarkoitettu sadoille ja sadoille tuhansille ihmisille. Se oli tarkoitettu vain yhdelle henkilölle ja tämä henkilö olet sinä. Sitä ei saa koskaan unohtaa. Se on tarkoitettu vain sinulle. Ja kun "sinun", joka luulet olevasi, mieli on parantunut, kaikki parantuvat, koska jakautunut mieli on yksi mieli - yksi mieli on jokainen mieli. Ei ole ketään, joka täytyy käännyttää, opettaa tai vakuuttaa. Kaikki, mitä ihmiset tarvitsevat, on osoitus siitä, että he ovat iloisia ja kiitollisia siitä, että he olivat väärässä, koska se, mikä tekee heistä todella onnellisia, on olla väärässä ja tietää, että Jumala oli lopulta oikeassa - eroa ei koskaan tapahtunut. Ja me opimme tämän harjoittelemalla päivästä toiseen ymmärryksen onnellisia unia, joissa näemme, että kaikki meidän päämäärämme, intressimme ja tarpeemme ovat yhtä. Egomme, Pyhä Henki, anteeksianto-oppituntimme ja mielemme ovat kaikki yhtä. Me emme ole erillisiä; emme ole erilaisia. Mutta seuravassa näemme sen mitä tapahtuu, kun joudumme egon kertomusten ansaan:Ja nyt hän etsii unestaan [maailman uni] löytääkseen, mitä lahjoja se voi sisältää. Mitä voit saada sen varjoista? Kuka voi pelastaa sinut nyt antamalla sinulle rakkauden, jonka heitit pois? Mitä voit oppia tekemään tehdäksesi itsestäsi muiden herran? Mikä on sinun erityinen lahjasi unessa? Löydä nämä, äläkä herää unesta, sillä se voi antaa sinulle sen, mitä luulet sinulta puuttuvan.

Tämä on se mitä me yritämme aina tehdä. Uskomme, että tämä kurssi antaa meille sen, mitä meiltä puuttuu. Uskomme, että tämä kurssi antaa meille toivoa, rauhaa ja rakkautta. Se ei voi antaa sitä meille. Se näyttää meille tavan muistaa, että rakkaus, toivo ja rauha ovat mielessämme. Se vain näyttää meille tien. Se ei anna meille toivoa tai rakkautta. Todellakin, se vie pois kaikki tämän maailman illusoriset toiveet. Ainoa toivo on mielemme päätöksenteko-osassa. Maailmassa oleva toivo on se, että opimme, ettei toivoa ole, mikä auttaa meitä ymmärtämään, että maailma on tehty estämään meitä saamasta yhteyttä mielessämme olevaan toivoon; mielen valinnanvoimaan. Mutta jos heräät, kaikki sen lahjat katoavat, panssari ja miekkasi katoavat ja korppikotkat, jotka aina kiertävät yläpuolella, vaativat sinua vihdoin lailliseksi saaliiksi.Jos me heräämme, kaikki maailman lahjat - erityisyyden lahjat - katoavat; panssarimme ja miekkamme katoavat, mikä tarkoittaa, että kaikki puolustuskykymme muiden ihmisten hyökkäyksiä vastaan katoaa ja puolustuskykymme, joka saa meidät hyökkäämään muita vastaan, katoaa. Tätä ego meille kertoo - että jos heräämme, kaikki erityisyytemme ja kaikki puolustuskykymme katoavat. Se pitää meidät tässä unessa. Pään yläpuolella kiertävät korppikotkat ovat egon Jumalan symbolisia heijastuksia. Hän odottaa aina. Kuten käsikirja sanoo: "Älkää luulko, että hän on unohtanut" (M-17.7:4). Hän ei ole koskaan unohtanut, mitä teit Hänelle. Hän ei ole koskaan unohtanut, mitä teit Hänen Pojalleen. Hän ei ole koskaan unohtanut, että tuhosit Hänen Kotinsa. Tämä on egon puhetta. Hän ei ole koskaan unohtanut sinua. Joten Hän vain odottaa. Se, mikä pitää Jumalan loitolla, ovat kaikki erityisyyden illuusiot. Siksi emme halua luopua niistä. Kurssissa on kyse siitä, että luovumme erityisiin suhteisiin tekemistämme panostuksista, mutta ego on niin ovela, niin hienovarainen ja ovela, että se saa meidät kehittämään erityisen suhteen kurssin kanssa. Se on loistavaa egon puolelta.Tällä kurssilla on kyse Jumalan Pojan ykseyden näkemisestä, joten mitä kurssin opiskelijat tekevät? He tekevät jakoja ja erottelevat, he hyökkäävät ja tuomitsevat ja kaikki Ihmeiden oppikurssin nimissä. Siinä ei ole mitään eroa siihen, mitä kristinusko on tehnyt kaksituhatta vuotta. Tämä kaikki pitää meidät unessa.

On erittäin tärkeää ymmärtää tämän dynamiikkaa, jotta voimme alkaa nähdä jokapäiväisessä elämässämme vastustusta, joka meillä on tämän kurssin oppimiselle ja harjoittamiselle. Se auttaa aina pitämään mielessämme päällimmäisenä, että tämän kurssin tarkoitus on se, että Jeesus johdattaa meidät matkalle mielettömyydestä tietoisuuteen. Ei-mielellisyys on kaikkea, mikä liittyy kehoon ja maailmaan, mikä liittyy eroon tai erillisiin etuihin. Tämä kirja on erillinen. Haluamme tämän kirjan sisällön, emme muotoa. Haluamme Jeesuksen sisällön, emme hänen persoonansa muotoa, emmekä hänen yksilöllistä identiteettiään. Jeesuksen sisältö on rakkaus, jota me kaikki olemme ja josta hän on vain symboli. Meidän on aina siirryttävä symbolista lähteeseen, muodosta sisältöön, maailman unesta salaiseen uneen ja onnelliseen uneen.Toinen tapa ymmärtää onnellista unta on katsoa egon painajaisunia ja hymyillä. Siinä kaikki - katsoa egon painajaisiunia, kaikkea erityisyyden rumuutta kaikissa muodoissaan ja kaikkia sen ilmaisumuotoja maailmassa, meidän ja kaikkien muiden maailmassa, Pyhän Hengen onnellisen hymyn kanssa. Tämä tekee siitä onnellisen unen, aivan kuten yksi oikean mielen määritelmä on olla väärässä mielessäsi, mutta ei tuomita sitä.Kurssi kertoo meille, että ihme "katsoo tuhoa ja muistuttaa mieltä, että se, mitä se näkee, on valhetta" (W-pII.13.1:3). Katsomme maailman unien tuhoa ja ymmärrämme, että se on mielessämme olevan salaisen unen tuhoisten ajatusten projektio ja muistutamme itseämme, että se, mitä katsomme, on keksittyä. Se on keksittyä "tuolla ulkona" ja se on keksitty mielessä. Se on onnellinen uni, se on ihme; ja se on anteeksianto. Se on hiljaa ja tyyni, eikä tee mitään. Se vain katsoo ja odottaa, eikä tuomitse (W-pII.1.4:1,3).Taas, onnellinen uni on sitä, kun katsomme maailmaa käsittäen, että se on mielen päätöksen varjo ja sillä mitä katselet mielessäsi, ei ole ollut mitään seurausta sinussa olevaan Jumalan rakkauteen ja rauhaan. Käytännön tasolla eläessäsi tätä päivästä toiseen tämä tarkoittaa sitä, että aina kun näet egon varjomaisen sirpaleen itsessäsi tai kenessäkään muussa - henkilökohtaisessa elämässäsi tai jossakin julkisessa elämässä - katsot sitä tuomitsematta, katsot sitä onnellisen unen silmin, mikä tarkoittaa, että et anna millekään, mitä näet, voimaa viedä sinussa olevaa Jumalan rauhaa ja rakkautta. Mikään, mitä maailma on tehnyt, mikään, mitä ego-ajattelujärjestelmä on tehnyt, ei voi koskaan ottaa sinulta pois rakkautta ja Jumalan rauhaa, joka sinulla on ja joka olet. Sen tietäminen ja sen oppiminen on onnellinen uni. Et muuta mitään. Sinä et muuta maailmaa. Et muuta egoasi. Jos muutat egoasi, jos haluat epätoivoisesti päästä egosi yli, teet siitä todellista. Kuinka voisit päästää sen irti ja tajuta, että se on illuusio, jos olet jo tehnyt siitä totta ja jos taistelet sitä vastaan. Jos osoitat sitä miekalla, taistelet sitä vastaan puettuna haarniskaan.

Voit päästä egon ohi vain, kun katsot sitä ja huomaat, ettei sillä ole voimaa tehdä yhtään mitään. Kun muistaa nauraa pienelle, hullulle ajatukselle, sitä ei oteta vakavasti, mikä tarkoittaa, että sille ei anneta valtaa ottaa pois sitä, kuka olet.Mikä tekee kaikista näistä periaatteista erittäin käytännöllisiä ja erittäin hyödyllisiä on niiden harjoittaminen joka kerta, kun tunnet kiusausta antaa jollekin tai joillekin voimaa häiritä rauhaasi. Jos et ole rauhallinen, jos olet vihainen, huolestunut, masentunut, peloissasi tai ärsyyntynyt, sinulla on aina houkutus sanoa, että jokin tai joku teki tämän sinulle. Olipa kyseessä oma kehosi, joka toimii sinua vastaan tai jonkun muun keho, tai sää, Washingtonin ihmiset tai Jumala. Se on sitä, mitä maailma haluaisi sinun uskovan. Silloin pyydät Jeesukselta apua ja hän sanoo, että syy miksi et ole rauhassa, ei ole mikään näistä asioista - se ei ole maailman uni; se on salainen unesi. Mutta arvaa mitä? Salainen uni on sinun unesi ja koska se on sinun unesi, voit muuttaa mieltäsi sen suhteen. Tämä on onnellinen uni.

Vielä viimeinen näkemys. Meidän ei tarvitse muistaa ensimmäistä unta tehdäksemme tekemättömäksi toisen unen, jossa olemme. Meidän on vain tiedettävä, että se, mitä täällä tapahtuu, ei ole sitä, miltä se näyttää. Totesin juuri, että meidän tarvitsee vain tunnustaa, ettemme ole järkyttyneitä siitä, mitä joku toinen tai muut ovat tehneet. Olemme järkyttyneitä tekemämme päätöksen johdosta. Se on kaikki, mitä meidän on tiedettävä. "En ole koskaan tolaltani siitä syystä mitä luulen" (W-pI.5). Tämän tunnustaminen kumoaa ensimmäisen unen, koska se on kaikki samaa. Kaikki maailman unet kumpuavat ensimmäisestä unesta, eivätkä ole koskaan jättäneet sitä. Joten parantamalla minkä tahansa osan kokemastani unesta, parannan kaiken, koska kokonaisuus löytyy jokaisesta osasta. Uneksivan Poikakunnan kokonaisuus löytyy jokaisesta osasta. Siksi Kurssi sanoo, että jos annat anteeksi yhdelle täysin, olet antanut anteeksi kaikille. On vain yksi asia, joka voidaan antaa anteeksi; oma syyllisyyspäätöksesi. Lopulta se on kaikki, mille annat anteeksi - itsellesi. Ei ole ketään muuta.Haluat palata yhtenäisyyteen. Se, mikä saa meidät takaisin yhteen itseemme, joka on meidän itsemme, on nähdä kaikki näennäiset palaset, sirpaleet ja osaset samoina.

Aloitamme ajatuksesta nähdä ne samoina - ei välttämättä kaikkia kirjaimellisesti yhtenä, mutta nähdäksemme, että jokaisella on sama ego, sama Pyhä Henki ja sama voima valita näiden välillä. Näemme tämän jokaisessa, olivatpa ihmiset sitten hyviä tai pahoja, olivatpa he tehneet jotakin kauheaa tai olivatpa he hirveitä sortajia ja riistäjiä tai näiden uhreja. Näemme kaikki samanlaisina. Nämä ovat tärkeimmät askelkivet polullamme. Nämä ovat onnellisia unia, jotka saavat meidät ymmärtämään, että se ei ole ainoastaan, että meillä kaikilla on sama jakaantunut mieli, vaan myös sama mieli. Olemme kaikki samanlaisia. Olemme vain erotettuja osia yhdestä jättimäisestä egon ajatusjärjestelmästä, yhdestä jättimäisestä Pyhän Hengen ajatusjärjestelmästä ja yhdestä jättimäisestä päätöksentekijästä. Me olemme kaikki yhtä. Siksi, kun annan täysin anteeksi ja mieleni paranee, kaikkien mieli paranee, koska se on yksi mieli: "Kun olen parantunut, en parane yksin" (W-pI.137). Sitten me kaikki hyppäämme iloisesti kotiin. Viulut ja harput soivat. Oi, se on ihanaa! Toistaakseni sen, mistä puhuin aiemmin, on todella tärkeää oppia ottamaan itsemme vähemmän vakavasti. Otamme itsemme erittäin vakavasti, uskomattoman vakavasti. Luulemme olevamme kaikkea tai luulemme olevamme ei- mitään. Mutta tällä ei ole väliä. Mutta olemme varmasti mielestämme joko erityisen upeita tai erityisen kauheita. Ja me ajattelemme, että ongelmamme ovat niin jättimäisiä. Sitä ego haluaa meidän tekevän. Mutta meille se "me", josta ajattelemme tätä, on keho, henkilökohtainen, psykologinen, fyysinen minämme, joka on kaikki osa maailman unta. Ja se kaikki tulee pienestä, äärettömän pienestä, pienestä ajatuksesta, joka ei ole mitään. Kuin pieni peloissaan oleva hiiri karjumassa maailmankaikkeudelle; sitä ego on.


OSA VIII

"Unen näkijä" (jatkoa)

Nyt takaisin "Unen näkijään" tekstissä:(T-27.VII.13:1-2) Sinä olet unien maailman uneksija. Mitään muuta syytä tälle maailmalle ei ole,eikä tule koskaan olemaankaan.Huomaa, että sana "sinä" on kursivoitu: "Sinä olet uneksija." Sinä olet unen näkijä, et unihahmo. Unihahmo on henkilö, joka luulemme olevamme - nimi, jonka annamme itsellemme, kehot, jotka koemme ja havaitsemme jne. Sinä olet uneksija, mielen päätöksentekijä. Toisin sanoen maailma ei tule itsestään - maailma ei ole oma alkunsa ja oma loppunsa. Se on kirjaimellisesti mielemme projektio - aivan kuten nukkuessamme yöllä, unet, joita näemme, ovat kirjaimellisesti aivomme projektioita. Niillä ei ole todellisuutta sen ulkopuolella.Tässä Jeesus viittaa jälleen kerran salaiseen uneen:(T-27.VII.13:3) Jumalan Poikaa kauhistuttanut asia ei ole mitään sen pelottavampaa kuin turhanpäiväinen uni, joka on saanut hänet ajattelemaan, että hän on menettänyt viattomuutensa, kieltänyt Isänsä ja sytyttänyt sodan itseään vastaan.Adjektiivin "turhanpäiväinen" (eng. idle, idles, joka kääntyy myös tyhjäkäynniksi, on Kurssin suomenneksessa "turhanpäiväinen". Tässä artikkelissa kaikki Kurssin suomennetut lainaukset ovat suomennetusta laitoksesta.*) käyttö kertoo meille, ettei mitään todella tapahdu. Kun sanomme jonkin olevan tyhjäkäynnillä, tarkoitamme, että se ei mene mihinkään. Jos auton moottori käy, mutta vaihde ei ole päällä, sanomme, että auto käy tyhjäkäynnillä - se ei kulje minnekään. Mielemme "moottori" saattaa olla käynnissä ja liittyä egoon, mutta se ei lähde minnekään. Mitään ei tapahdu. Emme koskaan lähteneet Taivaasta. Näin ollen salainen uni synnistä, syyllisyydestä ja pelosta on tyhjä uni.(T-27.VII.13:4-5) Uni on niin pelottava, niin todelliselta näyttävä, ettei hän voisi herätä todellisuuteen ilman kauhun hikeä ja kuolevaisen pelon huutoa, ellei hänen heräämistään edeltänyt lempeämpi uni sallisi hänen rauhallisemman mielensä toivottaa tervetulleeksi - ei pelätä - Ääntä, joka kutsuu rakkaudella herättääkseen hänet; lempeämpi uni, jossa hänen kärsimyksensä parannettiin ja jossa hänen veljensä oli hänen ystävänsä. Jumala halusi hänen heräävän lempeästi ja iloisesti ja antoi hänelle keinot herätä ilman pelkoa.Jeesus kuvailee onnellista unta. Emme voi siirtyä painajaisista heräämiseen, koska, kuten Jeesus selittää tässä, se johtaisi "hikoilemiseen kauhusta ja kuolevaisen pelon huutoon". Ego kertoo meille, että jos palaamme Jumalan luo, Hän tuhoaa meidät. Tämä Jumalan vihan pelko pakottaa meidät jatkuvasti ylläpitämään ikuista ei-mielellisyyden tilaa. Tapa, jolla suojelemme itsemme varmalta tuholta Jumalan käsissä, on jättää mielemme unohtaen kokonaan, että ollessamme maailmassa, kuolemme myös täällä. Mutta koska unohdimme kuinka päädyimme tänne, unohdimme, että ego käski meidän olla täällä. Tästä syystä egon puolustusmekanismit ovat niin tärkeitä ymmärtää - ne toimivat uskomattoman hyvin. Koska unohdimme, että meillä on mieli, meillä ei ole muistia siitä, kuinka jouduimme tänne, joka tapahtui, kun kuuntelimme egon neuvoa, joka kehotti: Jätä mielesi, koska Jumala tuhoaa sinut. Mene maailmaan ja kehoon, niin Hän ei tuhoa sinua.No, sitten päädymme maailmaan ja kehoon ja arvaapa mitä? Meidät tuhotaan.

Mutta tähän mennessä olemme unohtaneet salaisen unen, joten olemme vain täällä ja meidän on vain tehtävä parhaamme täällä olemisen kanssa. Sitten keksimme kaikenlaisia satuja. Sanomme esimerkiksi, että on olemassa kuolemanjälkeinen elämä, joten me kuolemme, mutta emme todella kuole. Pahat ihmiset kuolevat ja he joutuvat helvettiin. Mutta he eivät myöskään kuole - heitä vain rangaistaan ikuisella helvetillä, kun me nautimme ikuisesta autuudesta. On myös ajatus monesta elämästä: kuolen, mutta tulen takaisin, palaan ja palaan. Eikö olekin upeaa! Kyse ei ole siitä, etteivätkö nämä käsitteet olisi hyödyllisiä, mutta ne ovat kaikki illuusiota. Kuinka voisimme palata paikkaan, jossa emme koskaan olleet alun perinkään? Ideat eivät jätä lähdettään. Ajatus Jumalan eronneesta Pojasta ei ole koskaan jättänyt lähdettään mielessä. Emme ole edes kehossa, joten elämmepä yhden elämän tai tuhat elämää tai onko olemassa kuolemanjälkeistä elämää, se on yksi ja sama. Se ei ole edes kuolemanjälkeinen elämä, se on ei-elämä. Mikä iso juttu kuoleman jälkeisessä elämässä muka on? Se on ei-elämää ei-elämän jälkeen, mikä on seurausta epäelämästä. Siinä kaikki, mutta keksimme tarinoita, koska olemme niin kauhuissamme. Jeesuskin keksii tarinan, mutta hänen tarinansa on kiltti, lempeä tarina: Hän sanoo, että Jumala rakastaa meitä. Hän ei ole vihainen. Kyllä, Jumala tietää, että lähdimme kotoa ja erosimme, mutta Hän ei kanna kaunaa. Hän ei ole järkyttynyt. Jumala ei luonut Pyhää Henkeä vietelläkseen meitä takaisin taivaaseen, jotta Hän voisi tuhota meidät. Jumala rakastaa meitä niin paljon. Hän kaipaa meitä ja on yksinäinen ilman meitä. Hän itkee ilman meitä; Hän itkee. Hän kaipaa meitä. Hän haluaa meidät takaisin kotiin.

No, tämä kaikki on keksittyä, mutta se on mukava, lempeä tarina ja se korjaa egon unelman synnistä, syyllisyydestä ja pelosta. Synti, syyllisyys ja pelko perustuvat kaikki Jumalan vihaan, koska hyökkäsimme Hänen kimppuunsa. Jeesuksen satu ja se on satu, on se, että emme hyökänneet Jumalan kimppuun. Mitään ei oikeastaan tapahtunut. Isä ei ole vihainen, ja Pyhä Henki on ystäväsi.Siitä alkaa prosessi, jossa opimme antamaan itsellemme anteeksi sen, mitä emme ole tehneet. Siitä asti, kun teimme sen, mitä uskoimme tehneemme ja joka projisoitiin muihin, meidän matkamme alkaa saadaksemme uuden käsityksen heistä uuden opettajan kanssa. Toisin sanoen poistamme kaikki syyllisyytemme projektiot, jotka siirsimme muihin. Ymmärrämme, että ulkoinen unemme, jossa muut ihmiset ovat uhriksi joutuneita ja hyväksikäyttäjiä, joiden käsissä kärsimme, on maailman uni. Ja maailman uni on salaisen unen projektio, jossa uskomme olevamme murhaajia, rosvoajia, syntisiä, kavaltajia ja hylkääjiä. Mutta meillä on nyt mielessämme rakastava läsnäolo, joka ei ole pelokas, ei vihainen - rakastava läsnäolo, joka kertoo meille, että keksimme kaiken. Näin ollen viimein lopulta ymmärrämme, että egon painajainen on keksitty, mutta myös onnellinen uni on keksitty ja niin molemmat katoavat ja jäljelle jää vain todellisuus. (T-27.VII.14:1) Ota vastaan Hänen antamansa uni omasi sijasta. Se on uni, jonka Jumala antoi (vaikka se ei todella olekaan Jumala, joka sen antaa). Se on onnellinen uni. Se on edelleen uni, mutta se on onnellinen uni, uni anteeksiannosta.(T-27.VII.14:2) Ei ole vaikeaa muuttaa unta sen jälkeen, kun sen näkijä on kerran tunnistettu. Tämä on toinen erittäin tärkeä lause. Tässä puhutaan prosessista, jossa nostetaan muistinmenetyksen verho, jotta ymmärrämme, ettemme ole keho, vaan mieli, joka on uneksija. Kristusmieli ei näe unta, mutta jakautunut mieli näkee. Siinä kaikki mitä se on: uneksija. Unien muuttaminen ei ole vaikeaa, kun ymmärrämme olevamme uneksija ja sitten näemme selvästi, mitä valinnat ovat. Kuten teksti sanoo aiemmin: "Voisiko kukaan, jota Jumalan rakkaus kannattelee, pitää valintaa ihmeen ja murhan välillä vaikeana?" (T-23.IV.9:8).

Kun tiedät olevasi uneksija ja että yksi uni on uni murhasta ja toinen uni on ihmeestä, valinta on helppo, helppoa kuin heinän teko. Mutta sinun on tiedettävä, että olet uneksija. Vastustus sille on valtavaa. En voi sanoa sitä tarpeeksi usein. Se sinun on tunnustettava. Muuten joudut nopeasti harhaan tämän Kurssin kanssa ja olet varma, että olet oikeassa, koska lainaat lukua ja jaetta, etkä ymmärrä lainaamasi sanaa. Sinun on ymmärrettävä vastustavasi oivallusta, että olet uneksija, et unihahmo. Olet mieli, et keho. Jeesus ei puhu sinulle ihmisenä nimeltä käyttämällä sanoja. Hän on ajatus rakkaudesta mielessäsi, joka on valo, joka läsnäolollaan vain kutsuu sinua muistamaan, että sinäkin olet valo. Tämä Kurssi vetoaa päätöksentekijään, uneksijaan. Näin ollen otetaan seuraavasta luvusta "Seurauksen ja syyn kumoaminen" yksi kappale:(T-28.II.7:1-3)Ihme saa aikaan sen, että tiedät näkeväsi unta ja että sen sisältö ei ole totta. Tämä on ratkaiseva askel, kun ollaan tekemisissä harhojen kanssa. Kukaan ei niitä pelkää, kun hän havaitsee että hän teki ne itse. Muista, mikä on tämän kirjan nimi: Ihmeiden oppikurssi. Ihme saa aikaan sen, että tiedät näkeväsi unta ja että sen sisältö ei ole totta. Tämä on ratkaiseva askel, kun ollaan tekemisissä harhojen kanssa. Mikä on ratkaiseva askel? Ymmärtää, että olet uneksija. Siksi tämä on mielellisyyden kurssi, joka korjaa egon mielettömyyttä (mindfullness, mindlessness*). Pidä vain tämä mielessäsi, niin olet aina Kurssin kanssa oikealla linjalla.Kurssi ei koskaan koske kehoa. Kyse ei ole koskaan maailmasta. Kyse ei ole koskaan persoonallisuudestasi. Kyse ei koskaan ole erityisestä suhteestasi toiseen kehoon. Tämä on sen konteksti, koska luulemme olevamme täällä. Siksi Jeesus käyttää unen kieltä siirtääkseen meidät unen uneksijan luo. Kukaan ei pelkää illuusioita. Kukaan ei pelkää kaikkia maailman unia. Tämä on sama asia, jonka Jeesus esitti aiemmin "Jumalan lahjoissa", lause 3: (T-28.II.7:3) Kukaan ei pelkää niitä, [illuusioita] kun hän havaitsee, että hän teki ne itse.Jos tiedän, että tuolla missään ei ole hirviöitä, että minä olen ne itse keksinyt, mitä minun pitäisi pelätä? Kun unohdamme sen, että me itse olemme ne keksineet, me alamme pelätä. Kun unohdamme, että tämä on unemme, pelkäämme syöpää, ydinsotaa ja luonnon saastumista; alamme pelätä kaikkia pahiksia ja kaikkia hyväksikäyttäjiä elämässämme. Me kaikki olemme kuolemassa syöpään. Se on mielen syöpä; se on eroamiseen uskomisen syöpä. Siihen haluat keskittyä, koska se on tappaja. Sieltä kuolema tulee, mutta keskitymme sen sijaan kehoon ja kehon sairauksiin. Keskitymme jatkuvasti kehon immuunijärjestelmän parantamiseen, mikä ei ole huono asia, jos olet keho, mutta unohdamme mielen immuunijärjestelmän. Se on ongelma. Sovitus on mielen immuunijärjestelmä. Siihen haluat panostaa; siihen haluat samaistua.


OSA IX

"Unen näkijä" (jatkoa)

Takaisin kappaleesen 14 "Unen näkijä":(T-27.VII.14:3) Lepää Pyhässä Hengessä ja salli Hänen lempeiden uniensa [onnellisten unien] tulla niiden unien tilalle, jotka uneksit kauhun ja kuoleman pelon vallassa.Kuinka me lepäämme Pyhässä Hengessä? Lepäämme Pyhässä Hengessä antamalla potkut egolle, koska vain toisen voimme valita. Emme valitse Pyhää Henkeä ennen kuin annamme potkut egolle. Tekstissä on kaksi riviä, jotka haluan aina tuoda yhteen, vaikka ne esiintyvät usean sadan sivun välein: eroa nyt omasta opettajastasi, sillä sinua on opetettu huonosti (T-12.V.8:3; T-28 .I.7:1). Meidän täytyy ensin erota omasta tehtävästä opettajana tunnustaen, että olemme opettaneet itsemme huonosti ennen kuin voimme hyväksyä Jeesuksen opettajaksemme. Tällä kurssilla tapa, jolla sanomme "kyllä" Pyhälle Hengelle, on sanoa "ei" egolle. "Kyllän" sanominen on "ein" sanomista (T-21.VII.12:3-4). Meidän tehtävämme, kuten Jeesus sanoo, on "kieltää totuuden kieltäminen" (T-12.II.1:5). Hän ei sano, että meidän tehtävämme on vahvistaa totuutta.Tapa, jolla valitsemme oikean opettajan, on katsoa väärää opettajaa ja sanoa: En halua kuunnella sinua enää. Sitä tarkoittaa olla oikeassa mielessä ja se on onnellinen uni. Se on painajaisen katsomista ja toteamista onnellisena: Minun ei tarvitse kuunnella sinua enää. Mikä voisi tehdä meistä onnellisempia kuin katsoa kaikkia painajaisiamme, kaikkia tarinoitamme hyväksikäytöstä, syyllisyydestä, tuskasta, ahdistuksesta ja kauhusta; kaikkia huolenaiheitamme ja pakkomielteitämme ja sanoa, ettei meidän tarvitse enää kuunnella niitä, ja tarkoittaa sitä? Näin me lepäämme Pyhässä Hengessä. Emme voi levätä Pyhässä Hengessä egomme kanssa. Silti kaikki haluavat tehdä sitä. Se on kompromissipeliä, jota jokainen pelaa Jumalan, Pyhän Hengen, Jeesuksen ja valitettavasti tämän Kurssin kanssa.Siinä ei ole mitään järkeä, ja on täysin merkityksetöntä puhua onnellisesta unesta, ellemme ensin puhu siitä, mitä sen on tarkoitus korjata. Se on tarkoitettu korjaamaan egon unia kauhusta, julmuudesta, kivusta, kärsimyksestä, syyllisyydestä ja kuolemasta, mikä tarkoittaa, että meidän on ensin saatava yhteys egomme uniin. Miten se tehdään? Kiinnitämällä huomiomme maailman uniin eli siihen ja kehomme uneen - ei välttämättä yöllisiin uniin, vaan siihen, mitä uneksimme joka päivä; kaikkiin erityisyyden ajatuksiimme.

Jeesuksen avun pyytäminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että pyydämme häntä auttamaan meitä katsomaan niitä eri tavalla ja tapa, jolla hän auttaa meitä katsomaan niitä, on se, että hän muistuttaa meitä siitä, että ne ovat heijastuksia siitä, mitä mielessämme on. Kuten hän kertoo meille luvussa 21: Ne ovat "ulkopuolinen kuva sisäisestä tilasta" (T-21.in.1:5).Siitä on kyse, kun pyydämme Jeesukselta apua ihmissuhteissamme. Me emme pyydä häntä korjaamaan suhteitamme, emmekä sitä, että hän kertoisi meille, mitä sanoa tai tehdä tai minne mennä saadaksemme jokin työ tai mitkä lottonumerot valita tai mihin osakkeeseen sijoittaa. Hän ei tiedä mitään näistä asioista. Kuten aina haluan kertoa ihmisille, Jeesus ei osaa laskea kuin yhteen. Joten älä pyydä häntä kertomaan sinulle, kuinka paljon rahaa sinun pitäisi ansaita, minne sinun pitäisi mennä, mitkä lottonumerot sinun pitäisi valita tai minkä hevosen puolesta sinun pitäisi panostaa (ellei se ole numero yksi!). Hän ei tiedä erityispiirteistä. Hän tietää vain Jumalan Pojan ykseydestä ja siksi hänen rakkautensa edustama ykseys sitoo automaattisesti kaikki palaset yhteen ja tekee niistä yhden. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sen ymmärtämistä, että kaikki täällä ovat samanlaisia: hyväksikäyttäjät ja pahoinpidellyt, sortajat ja sorretut, hyvät ja pahat. Heillä kaikilla on sama jakaantunut mieli. Heillä on sama ego, sama oikea mieli - Pyhä Henki - ja sama päätöksentekijä.

Kaikilla on näin täysin poikkeuksetta, se on asian ydin. Sen oppiminen on onnellinen uni. Mutta katsokaamme ensin egomme tarpeita ja investointejamme eron sekä erityisten ja erillisten etujen näkemiseen. (T-27.VII.14:4) Hän tuo anteeksiantavia unia, joissa valinta ei ole se, kuka on murhaaja ja kuka uhri.Se on egon uni. Kuka voittaa? Kuka häviää? Kuka menee taivaaseen? Kuka joutuu helvettiin? Kuka on todellinen Kurssin opiskelija ja kuka ei? Kuka opiskelee Kurssia oikein ja kuka ei? Se ei ole joko-tai. (T-27.VII.14:5) Hänen tuomissa unissa ei tapahdu murhaa eikä kuolemaa. Ei ole voittajaa, eikä ole häviäjää. On vain yksi ainoa; on vain ykseys. Kuinka voisi olla voittaja ja häviäjä, jos on vain yksi? Tämä tarkoittaa, että jos näen sinut häviäjänä, minunkin täytyy olla häviäjä, koska tässä moninaisuuden maailmassa on vain yksi, mikä tarkoittaa samanlaisuutta. Olemme samanlaisia. Jos teen sinusta konnan, jos teen sinusta pahiksen, jos teen sinusta "pahuuden, pimeyden ja synnin kodin" ja olemme todellisuudessa yhtä eli samaa, silloin teen saman itsestäni.Jos toisaalta ymmärrän, että egosi on todellisuudessa avunhuuto ja että kaiken vihasi ja armottoman julmuutesi taustalla on pieni ääni, joka huutaa valittaen: "Ole kiltti ja näytä minulle, että olen väärässä; että minun ei tarvitse tehdä tätä selviytyäkseni; osoita minulle, että minua rakastetaan huolimatta tästä halveksittavasta henkilöstä, joka minusta on tullut", niin silloin minäkin kuulen saman haikean avunhuudon itsessäni. Mitä tahansa näemme toisessa, näemme itsessämme, koska toista ei ole. Mutta koska uskomme, että on muitakin, meidän on harjoiteltava. Joten me harjoittelemme kaikissa suhteissamme ja aloitamme prosessin, jossa opimme, että lopulta olemme kaikki samanlaisia ja luontaisen samanlaisuutemme tuolla puolen on luontainen ykseys. Kuten sanoin aiemmin, olemme kaikki yhden jakaantuneen mielen palasia ja tämän tunnistaminen auttaa meitä vihdoin heräämään totuuteen, että olemme kaikki yhtä Kristuksena.

Se on anteeksiantava uni, Pyhän Hengen onnellinen uni, joka johdattaa meidät lempeästi ja varmasti tälle tielle. (T-27.VII.14:6) Syyllisyyden uni on haihtumassa silmistäsi, vaikka silmäsi ovatkin kiinni.Emme ole vielä heränneet, mutta olemme matkalla heräämiseen. Havaitsemme edelleen erilliset kehot. Uskomme edelleen, että meillä on erilliset ihmissuhteet. Uskomme edelleen, että elämässä on tilanteita ja että jotkut ovat hyviä ja toiset huonoja. Uskomme edelleen, että keho muuttuu ja vanhenee. Uskomme edelleen, että jonakin päivänä oma kehomme ja rakkaittemme kehot kuolevat. Nukumme edelleen, mutta alamme ymmärtää, että kaikki hahmot unissamme ovat samoja. Se on kaiken ydin.Meitä ei pyydetä avaamaan silmiämme, koska valo - tämän ego kertoo meille - sokaisisi meidät. Ego käskee meitä olemaan katsomatta sisimpäämme, koska jos katsomme, silmämme kohtaavat synnin ja Jumala lyö meidät sokeiksi (T-21.IV.2:3), mikä on mukavampi tapa sanoa, että Jumala tuhoaa meidät. Emme vielä avaa silmiämme, koska meidän on ensin opittava, että valo on ystävämme. Todellakin, valo on Itsemme, mikä tarkoittaa, että meidän on vähitellen opittava panostamaan yhä vähemmän tähän itseemme joka on täällä, koska niin kauan kuin arvostamme tätä itseä, Jumalan yhteen Itseen katoaminen olisi liian pelottavaa. Joten pidämme edelleen silmämme kiinni, mutta alamme avata niitä pikkuisen, jotta osa valosta pääsee suodattumaan lävitse. Se on valo, joka opettaa meille, että olemme kaikki samanlaisia. Suljetut silmämme ja unemme havaitsevat edelleen eroja, koska kehot ovat erilaisia. Mutta parantuva mielemme alkaa ymmärtää, että eroilla ei ole väliä ja että huolimatta kaikista havaintoeroista, joita silmämme näyttävät meille, mielemme havainto sanoo, että olemme kaikki samanlaisia.Emme kiellä sitä, mitä ruumis sanoo. Emme kiellä sitä, mitä kehomme näkee, kuulee, haistaa tai maistaa. Kiellämme vain egon tulkinnan. Pyhä Henki ei ota uniamme pois. Hän ei ota pois uniemme hahmoja tai suhteitamme näihin hahmoihin. Hän antaa meille erilaisen tavan tarkastella niitä. Se on muutos. Olen siis edelleen suhteessa kanssasi, mutta nyt olen alkanut nähdä, että olemme samanlaisia. Minun egoni on sinun egosi, sama ego.

Pyhän Hengen korjaus minussa on sama kuin sinussa, ja meillä molemmilla on valta valita. Me molemmat pelkäämme käyttää tätä valtaa valita pienen vihamielisen äänen takia, joka kuiskaa jatkuvasti: "Jos palaat siihen valinnanvaltaan, arvaa mitä? Aiot käyttää sitä väärin. Aiot hyökätä; sinä aiot tyydyttää itsekkäitä, itsekeskeisiä tarpeitasi ja omia jonkun toisen rakkauden ja jonkun muun itsen ja teet siitä omasi. Älä siis mene lähellekään mielesi voimaa, sillä jos teet niin, teet taas syntiä."Ja niin teemme edelleen itsemme ei-mielellisiksi ja alamme nähdä, että niin kaikki tekevät. Mitäs sitten? Jonkin ajan kuluttua kaikista näistä unista tulee tylsiä, koska ne ovat kaikki samaa. Tiedätkö, näet taiteilijoita tai kirjailijoita, jotka eivät ole kovin inspiroituneita ja jokainen maalaus, tarina, näytelmä ja elokuva on sama. On säveltäjän planttuja ja jokainen sävellys on sama - tylsää. Oikeamielisyyden mielessä näin meidän pitäisi alkaa nähdä elämämme. Kaikki on samaa. Se ei kuitenkaan ole tylsää, koska ymmärrämme, että kaikkien näkeminen samana, on ponnahduslauta, joka auttaa meitä heräämään unesta. Se ei ole tylsää, koska nyt elämämme tarkoitus täällä on huomattavasti muuttunut. Se ei ole sitä, mitä kaikkea voimme saada tai nautinnon maksimoimista ja tuskan minimoimista. Näiden onnellisten anteeksiannon unien valitseminen johtaa meidät yhä pidemmälle, kunnes jonakin päivänä emme enää pelkää valoa ja voimme avata silmämme ja ymmärtää, ettemme ole sängyissämme. Olemme kotona Jumalassa. Unelmoimme vain maanpaosta, ja uni on ohi.(T-27.VII.14:6-8) Syyllisyyden uni on hiipumassa silmistäsi, vaikka silmäsi ovat kiinni. Hymy on tullut valaisemaan nukkuvia kasvojasi. Unet ovat nyt rauhallisia, sillä nämä ovat onnellisia unia.

Nukumme edelleen; olemme edelleen kehossa. Jeesus ei sano, että meidän pitäisi yhtäkkiä jättää kaikki. Hän ei ota meiltä mitään pois. Hän ei vie meiltä perhettämme, nautintojamme tai mieltymyksiämme. Hän vain auttaa meitä ymmärtämään, että kaikki ja kaikki täällä ovat samaa. Nukumme edelleen, mutta "hymy on tullut valaisemaan nukkuvia kasvojasi". Voimme ymmärtää "valaisemisen" kahdella tavalla: "keventävän" valon tai valaistuksen merkityksessä, joka lopettaa pimeyden, tai siinä mielessä, että emme enää kanna tätä raskasta syyllisyyden taakkaa mukanamme. Nukumme vielä, mutta nyt on rauhallista. Mikään ei ole muuttunut paitsi se, että tiedostamme, että olemme uneksija. Jälleen: "Ihme vahvistaa sinulle, että uneksit unta , jonka sisältö ei ole totta" (T-28.II.7:1).Tämä vaikuttaisi tylsältä vain, jos ajattelisimme, että rauha ja rakkaus ovat tylsiä. Egolle tämä olisi tylsää, koska ego viihtyy draamassa. Ajattele vain alkuperäistä ero-ajatusta. Se on isoa draamaa. Siitähän kaikki tv-sarjat on tehty, eikö niin? Me tuhosimme Jumalan ja nyt Jumala on jahtaamassa meitä. Se on iso juttu. Raamattu on raskasta draamaa, minkä vuoksi se on niin suosittu kirja. Se on valtava myytti ja egon näkökulmasta kaikki muu kuin se, on tylsää. Mutta oikeamielisyyden näkökulmasta tämä on äärimmäisen iloista, koska tämä johtaa meidät pois täältä ja tahdissa, joka on lempeä, ystävällinen ja kärsivällinen; tahdissa, joka on meille miellyttävää. Juuri se tässä kurssissa on ihanaa ja rakastavaa.Jeesus on tinkimätön siinä, mikä totuus on ja mitä se ei ole; keskustelulle ei ole tilaa, mutta hän on lempeä, ystävällinen ja kärsivällinen. Hän sanoo, että tämä kaikki on unta, kaikki on keksittyä, mutta hän aikoo opettaa meidät lepäämään ja nukkumaan mukavammin, kunnes olemme valmiita avaamaan silmämme ja sitten kaikki on ohi. Joten tämä rauhallinen uni, jossa uneksimme, että kaikki on samaa, ei ole tylsää. Siitä tulee ihanan iloista, koska syyllisyyttä ei enää ole. Mutta egolle, joka katsoo sitä, se on tietysti tylsää, koska kaikki on tasapaksua. Me kaikki nautimme nousuista ja laskuista, ylä- ja alamäistä. Se kaikki on suurta draamaa, eikö? Se herättää mielenkiintomme.Jos huomaamme, että todella viihdymme tällaisessa kaaoksessa, voimme päästä siitä irti tunnistamalla, että se ei ole tehnyt meitä onnellisiksi - tämän on tapahduttava ensin.

Tekstin alussa Jeesus sanoo (joka muistuttaa sitä, mitä Helenille ja Billille alun perin tapahtui): "Kivun sietokyky voi olla korkea, mutta se ei ole rajatonta. Lopulta kaikki alkavat ymmärtää, vaikka sitten kuinka hämärästi tahansa, että täytyy olla olemassa parempi tapa." (T-2.III.3:5-6). Jokaisella on kipukynnys ja kun ylitämme sen, ymmärrämme, että tämä ei enää anna meille mitään; mikään ei toimi. Huiput ovat mahtavia, mutta alhot ovat kauheita ja alamme nähdä, että emme voi saavuttaa huippuja ilman alhoja. "Se, mikä menee ylös, tulee alas", joten meidän on tunnistettava, että elämämme ei toimi. Luvussa 14 on jossain määrin samansuuntainen osio nimeltä "Onnellinen oppija", joka alkaa sillä, että Jeesus sanoo, että Pyhä Henki tarvitsee meidät tunnistamaan, kuinka kurjia olemme: "Pyhä Henki tarvitsee onnellisen oppijan, jossa Hänen tehtävänsä voidaan onnellisesti suorittaa. Sinun, joka olet vankkumaton kurjuudelle omistautunut olento, täytyy ensin ymmärtää, että olet kurja etkä onnellinen. Pyhä Henki ei voi opettaa ilman tätä vastakohtaa, sillä sinä uskot, että kurjuus on onnellisuutta" . (T-14.II.1:1-3). Ennen kuin ymmärrämme, kuinka onnettomia me olemme ja että erityisten suhteiden elämämme ei ole toiminut, emme ole motivoituneita päästämään niistä irti ja pyytämään häneltä apua. Siksi Jeesuksen on odotettava kärsivällisesti, kunnes kyllästymme teatteriin ja draamaan ja lopulta menemme hänen luokseen ja sanomme: "Tiedätkö, täytyy olla jokin toinen näytelmä; jokin toinen näyttelijäporukka. Täytyy olla jokin toinen näytelmäkirjailija, koska tämä ei enää toimi. Tämä on liian tuskallista." Se, mitä hän yrittää näyttää meille tällä kurssilla, on vakuuttaa meidät siitä, kuinka surkean tyytymättömiä olemme. Siksi, jos uskot, että elämäsi toimii sinulle, älä opiskele tätä kurssia. Säästä rahasi, sillä tämä kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka uskovat, että heidän elämänsä ei toimi ja jotka ovat kyllästyneitä uneensa ja haluavat saada jotain muuta. Ja tietysti meille opetetaan, että unemme - maailman uni - on salaisen unen peili, joka on puolustus sitä vastaan, että valitsemme Sovituksen.


OSA X

Johtopäätös

- Kysymyksiä ja vastauksia -

K: Minusta tuntuu, että ymmärrän mitä sanot ja olen samaa mieltä siitä, mutta en pidä siitä. . . Mikä estää minua vain avaamasta silmiäni? Jos me kaikki ajattelemme nyt niin, miksi olemme täällä?

V: Se johtuu siitä, että osa meistä tykkää olla hahmona unessa samasta syystä kuin uskomme, että jätimme Taivaan kaiken alussa; halusimme olla omillamme. Luvun 13 tekstissä on upea rivi. Se tulee ennen erityissuhteista kertovaa osaa, joka alkaa vasta luvussa 15. Siinä käytetään sanaa erityinen. Jeesus sanoo: "Sinä olit rauhassa, kunnes pyysit erityistä suosiota. Eikä Jumala antanut sitä, koska pyyntö oli hänelle vieras, etkä voinut pyytää tätä Isältä, joka todella rakasti Poikaansa. Siksi teit Hänestä rakastamattoman isän vaatien Häneltä sitä, mitä vain sellainen isä voi antaa" (T-13.III.10:2-4). Erityinen suosio, jota pyysimme Jumalalta, oli se, että Hän kiinnittäisi meihin huomiota, että Hän huomioisi meidät. Olen yksilö! Olen henkilö! Olen olento! Kiinnitä huomiota minuun! Ja Jumala vain katsoi suoraan läpi, koska siellä ei ollut mitään nähtävää. Nyt kaikki tämä on mytologiaa. Se ei tarkoita, että se tapahtui niin, mutta se on halumme sisältö olla erillinen. Halusimme olla yksilöitä. Halusimme olla ainutlaatuisia. Halusimme olla erityisiä, mikä on mahdotonta Taivaassa. Täydellisellä ykseydellä ja kokonaisuudella ei voi olla eroa. Yksi tavoista kuvata Kristusta on, että Hän on jakamaton ja erilaistumaton Ykseys. Taivaassa ei ole erityisyyttä tai eroja.

No, siitä me pidämme. Joten tässä sitten olemme, erottuvina, erityisinä ja ainutlaatuisina yksilöinä opiskelemassa kurssia, joka opettaa meille, että tämä kaikki on keksittyä ja että olemme todellisuudessa osa täydellistä Ykseyttä. Ja me sanomme, kuten meillä oli tapana sanoa 1960-luvulla: "Ei helvetissä, ei en lähde! Haluan taivaan, joka huomaa minut! Että muistaisin Jumalan? Sehän johti minut ongelmiin alun perinkin. Aion tehdä sen uudestaan. Haluan erityistä palvelusta. Haluan tulla huomatuksi!" Ja Jeesus sanoo: "Olen pahoillani, kaveri. Jumala ei voi huomata sinua, koska ei ole olemassa 'sinua', jota huomata." Jolloin me sanomme: "Hyvä on, helvettiin tuo Jeesus. Aion keksiä toisen Jeesuksen. Aion keksiä Jeesuksen, joka kertoo minulle, että jokainen hiukseni päässäni lasketaan. Aion keksiä Jeesuksen, joka kertoo minulle, että Jumala rakastaa minua enemmän kuin kedon liljoja. Aion keksiä Jumalan, joka loi minut. Aion keksiä Jumalan, joka on vihoissaan minulle, mikä tarkoittaa, että minä olen olemassa. Aion saada Jumalan, joka tuntee armoa. Tiistaisin Hän on armollinen, ja sitten Hän antaa minulle anteeksi. Varokaa torstaita. Silloin Hän tuhoaa sinut. Mutta se on Jumala, joka ainakin huomaa minut. "Joten me pidämme siitä Jeesuksesta; me pidämme siitä Jumalasta. Sitä me teemme. Tuomme Jeesuksen ja Jumalan uneen, jossa He sekoittuvat uneen. Unen lopussa olen lukenut Jeesuksen sanovan: "En ole uni, joka tulee pilkattavaksi" (Jumalan lahjat, s. 121). Mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa, ettei hän ole se raamatullinen Jeesus, jota ajattelimme, joka on osa untamme, joka pilkkaa hänen todellisuuttaan Kristuksena, henkenä. "En ole uni, joka tulee pilkattavaksi." En ole osa untasi - älä tee minusta unesi osaa. Sitä ihmiset tekevät tällä kurssilla. He tekevät Jeesuksesta osan unta. Miksi? Koska he haluavat tulla huomatuiksi. He haluavat Jeesuksen, joka huomaa heidät. He pitävät sellaisesta jumalallisesta ideasta, jossa Jumala itkee heitä, vaikka se on ilmeisen symbolista, eikä sitä pidä ottaa kirjaimellisesti. He pitävät Jumalasta, joka kaipaa heitä ja joka on yksinäinen ilman heitä. He pitävät Jeesuksesta, joka on rakastava vanhempi veli, joka on aina heidän tukenaan päivästä toiseen ja infantilisoi heitä jatkuvasti, jotta he eivät koskaan kasva aikuisiksi. Vaikka hän sanoo haluavansa heidän tulevan hänen kaltaisekseen. Me kaikki pelkäämme unen jättämistä. Me pelkäämme lakata olemasta sitä, mitä olemme.

K: En tunne olevani peloissani. Joten miksi olen edelleen täällä?

V: Jos luulet olevasi edelleen täällä, sinussa täytyy olla tiedostamaton osa, joka haluaa olla sinä. Tämä ei ehkä ole huono asia - olet varmasti ihana ihminen. Mutta olet silti henkilö ja me haluamme olla henkilöitä. Se on valitettavasti asian ydin. Mutta jälleen kerran, meidän ei tarvitse hypätä erosta ykseyteen. Meidän ei tarvitse hypätä persoonallisuudesta Kristukseen. Onnellinen uni koostuu pienistä askeleista, jotka otamme tunnistaaksemme, että olemme kaikki samanlaisia. Jokaisella tässä huoneessa on sama oikea mieli, sama väärä mieli ja sama päätöksentekijä. Kaikilla tällä planeetalla, kaikilla universumissa, kaikella maailmankaikkeudessa on oikea mieli, väärä mieli ja päätöksentekijä. Oppimalla sen, alamme olla vähemmän peloissamme ja vähemmän samaistua yksilöllisyyteemme. Jos olemme kaikki samanlaisia, kukaan ei ole erityinen. Se on ajatus, jonka kanssa voimme ainakin alkaa samaistua tai ainakin ajatella sitä.Se on silti hieman pelottavaa, koska emme todellakaan halua vielä päästää irti tuomioistamme, mutta ainakin voimme alkaa nähdä, ettei meidän tarvitse hypätä taivaaseen. Meillä voi olla täällä heijastus Taivaasta, joka on onnellinen uni ymmärtämällä, ettei kukaan täällä ole erillinen tai erityinen huolimatta ulkonäostään, koska meillä kaikilla on sama mieli. "Kaikki veljeni ovat erityisiä", sanoo Jeesus (T-1.V.3:6). Kaikki Jumalan Pojat ovat erityisiä, mikä tarkoittaa, että sana "erityinen" menettää merkityksensä.


K: Sanoit, että älä tuo Jeesusta uneen. Kurssissa on harjoitus, jossa sanotaan, että en näe omaa parastani (W-pI.24). Joten ajattelin aina, etten tiedä mikä on minulle parasta, kuten missä asua tai mikä työ on minulle parasta. Luulin aina, että minulle on opetettu, että on ok kysyä, jos en tiedä, mikä on minulle parasta.

V: Kyllä, on ihan ok kysyä. Kysymisessä ei ole mitään väärää. Rukouksen laulu-kirjan osiossa "Rukouksen tikkaat" (S-1.II) yksityiskohtien kysymisen sanotaan olevan tikkaiden alin aste. Siinä ei ole mitään väärää, koska ainakin olemme oikeilla tikkailla oikean opettajan kanssa. Mutta jos se on kaikki, mitä koskaan teemme, päädymme vain ensimmäiselle tai toiselle puolalle ja koko Jeesuksen sanoman ydin on, että emme halua laulun tiettyjä osia. Emme halua kaikuja, ylä-ääniä tai harmonioita; haluamme koko kappaleen. Emme halua nousta vain yhtä tai kahta puolaa. Haluamme päästä huipulle. Mutta jos vaadimme jatkuvasti, koska meillä on erityistarpeita ja haluamme Pyhän Hengen tai Jeesuksen täyttävän nuo erityistarpeet, pysymme vain tikapuiden alimmalla tasolla, emmekä koskaan saa tietää, että emme tiedä todellista etuamme, joka on Pyhän Hengen valitseminen, joka lopulta johtaa huipulle.

(Se että rukoilemme saadaksemme jotain maailmassa tai pyytääksemme jotain tapahtuvaksi maailmassa, maailman rauhaa, sodan loppumista, vaurautta jollekin tai itselle, paranemista itselle tai läheisille tai ei-läheiselle, tai jopa rukoilemme jonkun kuolemaa tai vahingoittumista, kaikki se pyytäminen että muodoissa tapahtuisi Jumalan tai Jeesuksen tai Pyhän Hengen toimesta jotain muutoksia, on ruokouksentikkaiden alin puola, kuten kirjassa Rukouksen laulu kerrotaan, ja tällä puolallahan kaikki maailman rukoilu pääasiassa tapahtuu: koettuun ulkopuoliseen maailmaan halutaan jotain muutosta. Kurssissa, varsinkin Työkirjassa ja sen toisessa osassa, on paljon rukouksia joissa puhutaan suoraan Jumalalle mutta mistään niistä ei pyydetä mitään tapahtuvaksi maailmassa jonka havaitsemme, vaan ne kaikki heijastavat totuutta, kuten esimerkiksi seuraavat katkelmat harjoituksista*: Älä anna minun etsiä itselleni epäjumalia... Valintanani on olla sellainen, miksi Sinä minut loit ja löytää Poika, jonka Sinä loit minun Itsekseni...(H 261) Isä, sinulla on yksi Poika... Miksi antaisin sille tuhat nimeä, kun yksi riittää?... Suo etten näkisi häntä vieraana Isälleen tai vieraana itselleni...(H 262) Anna minun muistaa, että Jumala loi minut... Anna minun muistaa, että Sinä loit minut. Anna minun muistaa Identiteettini. Ja anna synnittömyyteni jälleen sarastaa Kristuksen näkökykyyn, jonka kautta haluan tänään katsella veljiäni ja itseäni...(H 260) Anna minun muistaa mikä tarkoitukseni on... Älä anna meidän tänään unohtaa, että meillä ei voi olla muuta tahtoa kuin Sinun Tahtosi...(H 257) jne.*)

. . . . . . .

K: Olen nähnyt tämän istunnon aikana kiusauksen halusta puuhailla muodon kanssa sisälläni. Ihme katsoo sisältöä, eikä muotoa. Sanoisitko, että kaikki mitä täytyy tehdä, on katsoa Jeesuksen kanssa ja sanoa, että sisältö ei ole totta. Muoto voi jatkaa olemista muotona, eikä se voi koskaan muuttua...tunnistan ajatuksen joksikin, joka saa minut vaikeuksiin ja sitten alan puuhailla ajatuksen kanssa sen sijaan, että sanoisin, että sisältö ei ole totta.

V: Oikein. Älä puutu ajatukseen, vain kutita sitä. Joten sen sijaan, että puuhailisit, kutita...ajatuksen kutittaminen on muistaa nauraa sille. Puuhaileminen sen kanssa sanoo, että se on vakavaa ja että meidän pitäisi tehdä jotakin sille, jolloin mikään mitä teemme, ei toimi. Toisin sanoen se, mitä monet ihmiset ovat tehneet tämän Kurssin kanssa on, että he ovat korvanneet egon paholaisella ja sanovat, että ego on paha. Sellainen ego on! Varo egoa! Tämä tekee siitä suuren asian. Joten kutitus-terapia on oikein hyvää. Muista, että se mitä ego haluaa enemmän kuin mitään muuta on, että se otetaan vakavasti.

(Tämän suomentaminen oli mielestäni aika hankalaa. Tämän pointti on kuitenkin se, että kun ajattelemme näitä asioita tai mitä asioita tahansa ja kun suhtaudumme sisältöihin vakavasti teemme siitä todellista, ja sitä ego juuri haluaa; se haluaa että otamma kaiken vakavasti, teemme asioista numeron - kuka sairastui mihinkin, kuka oli lähellä kuolla, kuka sai potkut, kuka kuoli, tulimyrsky vei koko kaupungin, sodan uhreina lapset ja naiset, kymmenentuhatta kuoli tulvissa, voi kamala!, tai mitä hyvänsä mitä maailmassa näyttääkin tapahtuvan. Ja otamme itsemme vakavasti, ja pidämme itseämme erityisenä, joko hyvässä mielessä eli narsistisesti tai pahassa mielessä eli inhoamme itseämme, ja nämä molemmat ovat yhtä ja samaa, samalla tavalla kuin kärsimys ja kipu ja tuska on samaa kuin mielihyvä koska ne ovat vain saman kolikon eri puolia. Jos huomaamme taas sortuvamme egon ansaan pohtimalla asioita liikaa (tinker the thought) ottamalla ne vakavasti, Kurssi opettaa meitä ottamaan asiat kevyesti koska mikään mitä havaitsemme ei ole totta. Sille voi nauraa; nauraa kuolemalle, pelolle ja sairauksille joita me pidämme niin tärkeinä - mikään ei ole totta täällä unessa joten mitään ei tarvitse ottaa vakavasti. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, ettei se tarkoita että alkaisimme käyttäytymään jotenkin toisin, nauramaan ihmisille ja heidän kärsimyksilleen. Kurssi kertoo miten anteeksianto katsoo maailmaa ja sen kärsimyksiä; se näkee kaikkien tuhansien ilmenemismuotojen läpi ja sanoo: "Veljeni, se mitä ajattelit, ei ole totta." [OT 134]*)

. . . . . . .

Haluan palata käsittelemämme osion lopussa olevaan osaan Jumalan lahjat. Luen kaksi viimeistä kappaletta "Unen päättymisestä", sivulta 122. Koko osio on todella upea, mutta sen loppu on erityisen kaunis ja se tiivistää loistavasti kaiken sen mistä olemme keskustelleet; siirtymisestä maailman unsta ensimmäiseen uneen ja sen katsomiseen Jeesuksen kanssa, joka sitten muuttaa sen onnelliseksi uneksi ja sitten siirtymiseen kokonaan unen yli, kun palaamme kotiin Jumalan luo, jota emme koskaan jättäneet:

"Hiljaisuus peittää maailman, joka oli ikivanha uni niin kauan sitten, ettei kukaan sitä enää muista. Sen aika on ohi ja siinä pienessä tilassa, jonka se näytti omistavan, on tyhjää. Uni on mennyt ja kaikki sen unet sen lahjoista ovat myös menneet. Ensimmäinen uni on nähty ja ymmärretty pelkänä illuusiona pelosta, jolle maailma perustui. Unen tuolla puolen tavoittaen ja ympäröiden kaiken luomakunta ja Luoja ovat edelleen täydellisessä harmoniassa ja täydellisessä rakkaudessa. Tämä on portin takana, jonka edessä seisomme. Ja jäämmekö odottamaan unta?

Sinun pyhyytesi on minun ja minun pyhyyteni on Jumalan. Tässä on Hänen täydellinen ja tahraton lahjansa. Se on Hän Itsensä, jonka Hän antaa ja juuri tämä on totuus sinussa. Kuinka kaunis oletkaan, joka seisot vierelläni portilla ja kutsut kanssani kaikkia, jotta jokainen tulisi ja astuisi syrjään ajasta. Ojenna kätesi koskettaaksesi ikuisuutta ja katoa sen täydelliseen lepoon. Tässä on se rauha, jonka Jumala tarkoitti rakastamalleen Pojalle. Tule kanssani ja anna sen hiljaisuuden peittää maa ikuisesti. Se on tehty. Isä, sinun Äänesi on viimein kutsunut meidät kotiin; uni on poissa. Herää, Sinä lapseni, rakkaudessa."

* * * * * *

(Suom. huom. Tämä luennon otsikko oli yksinkertaisesti Happy Dream, Onnellinen Uni, mutta halusin lisätä siihen termin Salainen Uni, koska se - maailman unen alla oleva salainen uni jota emme halua katsoa alitajuisen pelkomme takia - on niin olennainen osa koko tekstiä.*)

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita