MIKÄ TÄMÄ ON?

MIKÄ TÄMÄ SIVUSTO ON?

Tämä sivusto käsittelee henkistä Kurssia nimeltään Ihmeiden Oppikurssi, joka esittelee lukijalleen henkisen tien maailmasta takaisin Jumalan luo. Kurssi on puhtaan non-dualistinen. Puhdas non-dualismi voitaisiin kiteyttää seuraavasti: kahdesta maailmasta, ihmisten maailmasta ja Jumalan maailmasta, vain toinen on tosi eli Jumalan maailma. Ihmisten maailma on harhakuvaa, jota ei ole olemassa. Jumalan maailma on yksi Ykseys ja se on kaikki mitä on, eikä mitään muuta ole, koska se on yksi, muuttumaton, ääretön, ikuinen ja täydellinen.

"Näkemäänne maailmaa ei ole olemassa, koska paikka, jossa havaitsette sen olevan, ei ole todellinen."    [T 28 V 7]

Helen Schucman, joka toimi New Yorkissa Columbian yliopiston lääketieteen ja kirurgian laitoksella kliinisen psykologian professorina, otti 1960-70-luvulla seitsemän vuoden aikana sisäisen sanelun prosessina vastaan koko Kurssin sisällön. Helen kuuli Äänen (hän on myös kertonut että pikemminkin näki sanat mielessään) joka kertoi olevansa Jeesus. Sitten Ääni ilmoitti: "Tämä on Ihmeiden oppikurssi. Tee muistiinpanoja." Tämän jälkeen hän kirjoitti pikakirjoituksella kaiken ylös ja hänen työtoverinsa William (Bill) Thetford, kirjoitti sanelut puhtaaksi. Myöhemmin mukaan tuli Kenneth Wapnick, joka toimitti Helenin kanssa tekstin lopulliseen muotoonsa. Kenneth Wapnick oli myös yksi Kurssin arvostetuimmista opettajista ja Foundation for Course in Miracles- järjestön perustaja, jonka tehtävä on pitää Kurssi sellaisena kun se syntyessään oli. Tässä muistiossa käsitellään myös hänen kirjoituksia Kurssista, sen opista ja Kurssin tekemisestä. 

Helen ja William eivät olleet mitenkään henkisiä, ja maalliset arvot olivat heille tärkeitä ja kaiken lisäksi Helen oli ateisti. Heidän keskinäinen suhteensa oli monesti pingottunut ja vaikea. Henkilökohtainen ja ammatillinen arvostus ja asema olivat heille myös tärkeitä.

Helen saa itse kertoa miten koko prosessi alkoi.

"Olin työssä arvostetussa ja erittäin akateemisessa ympäristössä, jossa toimin psykologina ja opettajana; taustaltani olin hyvin teoreettinen ja uskonnolliselta suunnaltani ateisti. Ja sitten tapahtui jotakin, joka laukaisi käyntiin tapahtumaketjun, jonka kaltaista en koskaan olisi voinut ennustaa. Osastoni esimies julisti odottamatta, että hän oli kyllästynyt niihin vihaisiin ja aggressiivisiin tunteisiin, joita asenteemme heijastivat ja päätteli, että "täytyy olla jokin muu tapa". Aivan kuin merkistä suostuin auttamaan häntä sen löytämisessä. Ilmeisesti Kurssi on tämä muu tapa. 

Varsinaista kirjoittamista edelsi kolme ravistelevaa kuukautta, joiden aikana Bill ehdotti, että kirjoittaisin muistiin ne erittäin symboliset unet ja outojen näkyjen selitykset, joita minulle tuli. Vaikka olinkin silloin jo alkanut tottua minua kohdanneisiin odottamattomiin tapahtumiin, olin kuitenkin hyvin hämmästynyt, kun kirjoitin "Tämä on ihmeiden oppikurssi". Ääni esittäytyi minulle silloin ensimmäistä kertaa. Siitä ei lähtenyt mitään kuuluvaa, mutta tuntui siltä, kuin se olisi sanellut minulle jonkinlaista nopeaa, sisäistä sanelua, jonka kirjoitin muistiin pikakirjoituslehtiöön. Kirjoitus ei koskaan ollut automaattista. Sen saattoi keskeyttää milloin tahansa ja aloittaa taas uudelleen myöhemmin. Se sai oloni tuntumaan hyvin vaikealta, mutta en koskaan vakavissani harkinnut lopettaa sitä. Näytti siltä kuin olisin joskus, jotenkin, ottanut omakseni tietyn tehtävän, joka minun piti suorittaa loppuun. Se edusti todellista yhteisyritystä minun ja Billin välillä, missä sen suurin merkitys varmaan onkin. Minä kirjoitin ylös mitä Ääni minulle "sanoi", luin sen Billille seuraavana päivänä ja hän kirjoitti sen koneella minun sanelustani. Oletan, että hänelläkin oli erityistehtävänsä. Ilman hänen rohkaisuaan ja tukeaan en koskaan olisi pystynyt itse täyttämään omaani. Koko prosessi kesti noin seitsemän vuotta. Teksti tuli ensin, sen jälkeen Oppilaan Työkirja ja lopulta Opettajan Käsikirja. Niihin tehtiin vain mitättömiä muutoksia. Tekstiin on lisätty lukujen otsikot ja alaotsikot, ja siitä poistettu joitakin henkilökohtaisia viittauksia, joita sattui alussa. Muuten materiaali on periaatteessa koskematon."  [IOK J XV, XVI]

Kurssi ei ole tarkoitettu perustaksi millekään kultille, eikä se ole uskonto. Se johdattaa lukijansa oman Sisäisen Oppaan luokse, joka johdattaa oppilaansa tielle, joka lopulta johtaa Jumalan luokse. Se ei ole ainoa henkinen tie, kuten Kurssi itsekin sanoo, että on olemassa tuhansia muitakin universaaleja oppisuunnitelmia, mistä Kurssi on vain yksi versio. Lopulta ne kaikki johtavat Jumalan luokse. Ei ole minun tehtäväni arvioida tai arvostella muita oppisuunnitelmia tai muita henkisiä polkuja jotka sopivat paremmin jollekin toiselle kuin minulle. Ja koska me emme tiedä toisten kokemuksista, entisistä tai tulevista elämistä (jotka kaikki tapahtuvat samaan aikaan), kuten Pyhä Henki tietää (koska Se tietää kaiken), minun on täysin turha arvostella tai tuomita toisten henkisiä polkuja tai niiden puuttumista. Jokaista johdatetaan juuri siinä määrin, mihin jokainen on missäkin ajassa tai ajanjaksossa tai elämänsä vaiheessa valmis. 


Tässä muistiossa käsitellään myös seuraavia teoksia, jotka myös esittelevät, selventävät ja selittävät Ihmeiden Oppikurssia:

Gary. R. Renard: Maailmankaikkeus katoaa - suoraa puhetta mielen harhoista, edellisistä elämistä, uskonnosta, seksistä, politiikasta ja anteeksiannosta; Kuolematon todellisuutesi - miten vapautua syntymän ja kuoleman kierrosta; Rakkaus ei ole unohtanut ketään; sekä Jeesuksen ja Buddhan yhteiset elämät.

Gary Renard on yhdysvaltalainen muusikko, nykyään yksi suosituimmista Kurssin opettajista, jolle yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella ilmestyi kaksi valaistunutta ylösnoussutta mestaria (he vain pölähtivät hänen sohvalleen yhtenä päivänä ja alkoivat puhua!), jotka kutsuivat itseään nimillä Arten ja Pursah. Yhdeksän vuotta kestäneiden käyntien aikana he selittivät Kurssia ja sen oppia, sekä sen esittelemää edistyksellistä anteeksiantoa ja sen harjoittamista ja non-dualismia. Näistä käynneistä ja niiden aikana käydyistä keskusteluista Gary kirjoitti teoksensa, jotka ovat kolmen henkilön välisiä keskusteluja, lukuun ottamatta Garyn huomautuksia.

Kurssi sisältää Tekstiosan, Työkirjan ja Opettajan käsikirjan. Kurssi on oppilaan, eli lukijan ja Kurssin minämuotoisen kertojan, eli Jeesuksen/Pyhän Hengen/Kristuksen (tai minkä nimen lukija ikinä haluaakaan antaa Korkeammalle Itselleen)  välinen harjoitusmuoto. 


Pursah: "... tällä hetkellä maan päällä on olemassa henkinen kirjoitus, joka ilmaisee niin hyvin kuin mahdollista sen, mitä J (Jeesus*) todella haluaa sanoa. Tähän on erinomainen syy, sillä hän saneli sen sisällön sana sanalta eräälle henkilölle, jolta kului seitsemän vuotta kirjoittaa kaikki muistiin. Siinä ei ole kenenkään muun kuin J:n näkökulmia. Sitä ei ole toimitettu mihinkään uskontoon sopivaksi tai muutettu yleisöä kosiskelevaksi. J ohjasi tämän naisen (Helen Schucman*) kautta tekstin viimeistelyn loppuun saakka. Tämä kirja on täydellinen esitys ja kaikenkattava harjoitusmuoto. Sen ei ole tarkoitus olla minkään uskonnon käsikirja tai moraalisen käytöksen opas.

Tämän Ihmeiden Oppikurssina tunnetun opetuksen tarkoitus ei ole synnyttää jälleen yhtä järjestöä, joka vain haluaa muuttaa unien maailmaa - sen tarkoitus on muuttaa uneksijan mieltä. Se on itseopiskelukurssi, kahdenkeskinen Kristukseksi tulemisen kurssi, jonka suoritat mielen tasolla itsesi ja J:n , tai itsesi ja Pyhän Hengen välillä, jos haluat mieluummin ajatella niin." 

 [Maailmankaikkeus katoaa, s. 96]  
Luo kotisivut ilmaiseksi!