TYÖKIRJASTA

TYÖKIRJASTA JA SEN TEKEMISES


Kurssi antaa Työkirjan tekemiseen oikeastaan vain yhden ohjeen. Tee vain yksi harjoitus per päivä. Harjoituksia on 365, jokaiselle vuoden päivälle omansa. Tämä ei tarkoita, että kurssin opiskelijan olisi tehtävä harjoituksia joka päivä orjallisesti. Pursah ja Arten opastavat, että harjoituksia voi tehdä omaan tahtiin, väliin voi pitää vapaa päiviä. Tärkeää on se, että Työkirjan tekee. Muuten Kurssi ei ole kurssi, vaan pelkkää teoriaa, eikä sen päämääriä saavuteta. Myös J sanoo Työkirjan johdannossa, että sinun ei tarvitse uskoa siihen mitä harjoituksien päivittäiset opetukset ovat ja että jotkut niistä tulevat tuntumaan uskomattomilta ja että joitain kohtaan opiskelija tulee tuntemaan jopa suurta vastustusta. Tällä ei ole väliä. Halukkuus tehdä harjoitukset, siitäkin huolimatta vaikka niiden opetukset tuntuisivat kuinka hulluilta tahansa, on tärkeää, koska koko Kurssi tähtää siihen, että me muutamme ajatussuunnan, joka meille on luonnollinen täällä muotojen ja havaintojen maailmassa. Tämä meidän "luonnollinen" ajatussuunta, ajatusmalli tai rakennelma on Kurssin ajatusmaailmaa vasten katsottuna täysin epäluonnollinen ja mielenvikainen, koska se perustuu pelkkään harhaan ja harhan todeksi tekemiseen ja sen ytimenä on pelko ja syyllisyys.

"Tulet huomaamaan, että sinun on vaikea uskoa joihinkin ajatuksiin ja opetuksiin, joita työkirjassa esitetään, ja jotkut niistä saattavat näyttää kerrassaan hätkähdyttäviltä. Älä välitä siitä. Ainoa asia, jota sinulta pyydetään on, että sovellat opetuksia annettujen ohjeiden mukaisesti. Sinua ei pyydetä arvostelemaan niitä millään lailla. Sinua pyydetään vain käyttämään niitä." [OT J 8: 1-5]

"Vain seuraava on tärkeätä muistaa: sinun ei tarvitse uskoa harjoitusten opetuksiin, ei hyväksyä niitä eikä edes suhtautua niihin myönteisesti. Joitakin niistä saatat vastustaa aktiivisesti. Millään tällaisella ei ole mitään merkitystä, eikä se vähennä harjoitusten tehoa. Mutta älä anna itsesi poiketa työkirjan opetusten sovelluksista, vaan käytä niitä, olkootpa reaktiosi opetuksiin millaiset tahansa. Yhtään enempää sinulta ei vaadita." [OT J 9]

Työkirjan tekeminen on prosessi, niin kuin koko kurssinkin, mutta varsinkin Työkirjan tekeminen on prosessi jonka tehtävä on kääntää koko se meidän uskoma ja omaksuma ajatusmalli ja ajatusrakennelma maailmasta, jonka mukaan me olemme erillisiä kehoja erillisyyden maailmassa, että maailma on ulkopuolellamme ja että se tapahtuu meille ja että me emme voi sitä hallita ja että me olemme erottaneet itsemme Jumalasta - tai ettei Jumalaa ole - ja että se mitä näemme ja koemme on totta ja todellista, ja se mitä kuvittelemme Jumalasta ja sen olemassaolosta on jotain josta emme voi tietää ja jota emme voi nähdä. 

Kurssi kertoo meille yksiselitteisesti sen, että me elämme egon maailmassa joka on erittynyt ja erillinen ja jakautunut. Tai paremminkin että me kuvittelemme elävämme tätä erillisyyden maailmaa jossa olemme kehoja. Kurssin tarkoitus on palauttaa mielemme takaisin siihen todelliseen tietoisuuteen joka on todellinen Itsemme, yhtä Jumalan, Pyhän Hengen ja Kristuksen mielen kanssa. Että palautamme mielemme takaisin sinne minne se kuuluu. Syyhyn seurauksen sijaan. Mieli on syy, maailmankaikkeus ja kehot ovat seurasta. Me emme ole maailman uhreja, koska meidän mielemme teki maailman ja me voimme muuttaa mielemme sen suhteen. Kuten Kurssi sanoo että se on syyn eikä seurauksen Kurssi ja että meidän ei tarvitse tehdä maailmalle mitään (ei yrittää muuttaa sitä, koska sitä ei ole olemassakaan), vaan muuttaa mielemme sen suhteen.*Kurssi, Työkirja ja oikea anteeksianto. Toinen sääntö.

Arten:

Ihmeiden oppikurssi ei ole uskonto. Siihen ei tarvitse uskoa eikä siihen tarvitse käännyttää ketään. Ketään ei tarvitse vakuuttaa siitä, että Kurssi on oikea tie. Loppujen lopuksihan henkisyys on hyvin henkilökohtainen asia. Se on jotakin, mikä tapahtuu sinun ja Pyhän Hengen tai J:n tai Y'shuan välillä - tai miksi nyt haluat tuota toista tahoa nimittääkään. Sillä ei ole väliä. Lopulta kaikki johtaa omakohtaiseen kokemukseen läheisestä suhteesta Jumalan kanssa. Se on kuin täydellinen kosminen orgasmi, jota ei voi mitenkään pukea sanoiksi.

Ihmeiden oppikurssissa ei ole juurikaan sääntöjä, mikä todistaa sen, ettei se ole uskonto, mutta meitä pyydetään kuitenkin noudattamaan Työkirjan ohjeita. Esimerkiksi ei ole tarkoitus, että harjoituksia tehdään enemmän kuin yksi päivässä, joten Työkirjan tekemiseen menee vähintään vuosi.

Gary:

Eräs tyyppi tuli luokseni ja ilmoitti ylpeänä: "Sain Työkirjan tehtyä puolessa vuodessa".

Arten:

Juuri niin, jotkut eivät kykene noudattamaan edes yhtä sääntöä. Lisäksi on vielä toinenkin kirjoittamaton sääntö, jonka pitäisi olla aivan ilmeinen, ja se kuuluu näin: Kurssi on tehtävä. Ellet tee sitä, et saa siitä mitään hyötyä. Kurssin tekeminen vaatii vähän vaivannäköä ja siksi eräs sen osa onkin nimeltään Työkirja. Kurssi on henkisen harjoittamisen tie. Se vaatii jotakin oppilailtaan ja antaa vastineeksi aika paljon. Minkä tahansa arvokkaan eteen kannattaa vähän tehdä töitä, ja valaistuminen on varsin arvokas asia.

Ajatuksia harjoituksesta 142

(Suomennettu sivustolta Pathwaysoflight.org, sivulta Acim Workbook Lesson 142 Insights.)


Kiitollisuus ja arvostus kulkevat käsi kädessä hyväksynnän kanssa. Jos joku tarjoaa minulle jotain, jota en arvosta, en hyväksy sitä. Voin esittää tykkääväni lahjasta, jotta en loukkaa lahjan antajan tunteita, mutta jos arvostusta ei ole, lahja menee takahyllylle tai kaappiin, mihin se unohdetaan. Tämä maailma on seuraus siitä, etten arvosta Jumalan lahjoja minulle. Hän antoi minulle Itseni - puhtaan Rakkauden. Mutta koska en arvosta lahjaa, olen unohtanut todellisen Itseni. Sen sijaan tämä maailma tehtiin jotta löytäisin jotain muuta mistä pitäisin enemmän, mikä olisi jotain erityisempää.

Koska en ole arvostanut Jumalan lahjoja minulle, en tunne Itseäni, enkä arvosta Itseäni. Ei ole ihme, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka tuntevat itsensä arvottomiksi. Tämän vuoksi minun on tärkeää kiittää Isääni Hänen minulle antamistaan lahjoista. Jumala ei tarvitse kiitollisuuttani, mutta minä tarvitsen kiitollisuutta Hänen lahjoistaan tunteakseni Itseni. Näin tiedän arvoni. Siten aion täysin arvostaa Itseäni ja kaikkia veljiäni. Auta minua, Pyhää Henki tunnistamaan Jumalan lahjojen arvo ja egon tarjoamien lahjojen arvottomuus, jotta oppisin tuntemaan Itseni. Tämä on todellinen toiveeni.

Rakkaus on minun Lähteeni. Rakkaudesta syntyi kaikki se, mikä on todellista. En voi jättää Lähteestäni ja tulla joksikin muuksi. En voi muuttaa Itseäni. Pysyn Rakkautena, koska sellaiseksi minut luotiin. Rakkaus pitää sisällään vain Rakkautta. Rakkaus laajentaa vain Rakkautta. Olen yhtä Rakkauden kanssa sellaisena kuin minut luotiin. (Jumala loi minut itsensä kaltaiseksi.)
Jos yritän kieltää sen että todellinen Identiteettini on Rakkaus, yritän ajatella, että olen muuttanut itseni joksikin muuksi joka on erillään Rakkaudesta. Yritän luoda maailman, joka eroaa Rakkauden ykseydestä. Yritän tehdä yksilöllisyydestä ja eroista todellisia mielessäni. Yritän kuvitella olevani erillinen ja yksin. Yritän kuvitella olevani riippumaton Lähteestäni.

Opin nyt, että tämä uni on onneton uni. Tässä onnettomassa unessa olen kieltänyt Identiteettini osana Jumalaa, enkä ole arvostanut Jumalan lahjoja minulle. Olen kieltänyt, että mieleni pitää sisällään vain sen, mitä ajattelen Jumalan kanssa. Nyt on aika hylätä tämän kieltäminen. Haluan palata onnellisuuteen. Haluan palata Jumalan rauhaan ja iloon ja Rakkauteen. Haluan palata ykseyteeni Lähteeni kanssa. Haluan muistaa, että olen edelleen yhtä Jumalan mielen kanssa. Haluan hyväksyä Itseni sellaisena kuin minut luotiin. Haluan päästää irti kaikista valheellisista ajatuksista yksilöllisyydestä ja Lähteestäni erillään olemisesta.

Nyt on kotiin paluun aika. Nyt on minun aikani muistaa, että mieleni pitää sisällään vain sen, mitä ajattelen Jumalan kanssa totuudessa. Kaikki muut ajatukset, jotka olen itsekseni keksinyt ja lisännyt, eivät ole mitään, eikä missään. Ne ovat merkityksettömiä ajatuksia ja ideoita ja olen valmis harjoittelemaan niiden jättämistä. Olen kiitollinen siitä, että nämä merkityksettömät ajatukset eivät koskaan olleet totta ja että olen edelleen muuttumaton Rakkaus sellaisena kuin minut luotiin. Palaan Jumalan lahjojen puoleen, kun avaan mieleni niille, otan ne vastaan ja arvostan niitä.

Kiitollisuuteni totuudesta että todellinen Identiteettini on yhtä Jumalan kanssa, avaa mieleni niin, että näen, etten ole koskaan lähtenyt Jumalan luota. Todellisuudessa mieleni on pitänyt sisällään vain sen, mitä olen ajatellut Hänen kanssaan. Olen aina ollut yhtä Jumalan kanssa ja niin ovat kaikki. Valheellinen Jumalasta eroamisen maailma ei ollut koskaan todellinen. Vain unissani olen kuvitellut sen todeksi. Tänään harjoittelen mieleni avaamista totuudelle, olemalla valmis luopumaan tästä väärästä unesta. Harjoittelen mieleni avaamista sille totuudelle, että mieleni pitää sisällään vain sen, mitä ajattelen Jumalan kanssa.

Työkirjan harjoittaminen ja mietiskely ja meditointi


Olen tehnyt nyt työkirjaa vajaan vuoden ja minulla on ollut sen kanssa, tai oikeammin itseni kanssa, "ongelma", joka liittyy mietiskelyyn tai meditaatioon yleensä, jota työkirjassa harjoitetaan, vaikkei sitä sillä nimellä siinä kutsutakaan, eikä sellaiseen annata suoraan ohjeita. Siinä puhutaan ainoastaan hiljaisista ajoista - oli ne sitten minuutista puoleen tuntiin - jotka oppilas viettää hiljaisuudessa suljetuin silmin J:n ja/tai Pyhän Hengen, todellisen Itsensä tai Jumalan kanssa, harjoittaen mieltään avautumaan sille sisäisyydelle missä sijaistee Pyhä Henki ja jokaisen todellinen Itse. Itselläni ei ole historiaa tai kokemusta meditaatiosta, joten koin tämän jotenkin ongelmalliseksi, koska egomielen hiljentäminen oli vaikeaa vaikka siihen alussa annetaankin ohjeita, mutta en silti tuntunut pääsevän sellaiseen "tilaan" mitä kuvittelin että meditoidessa täytyy päästä tai mikä oli tavoitteeni, vaikka tiesinkin että vajaan vuoden mielenhallinnan harjoittelu ei ole kovinkaan pitkä aika; olen soittanut kitaraa lapsesta asti ja tiedän että hyväksi soittajaksi tuleminen kestää useita vuosia eikä siihen ole mitään kiertotietä. Tätä vertausta myös Pursah ja Arten käyttävät Garyn kirjoissa. Uskon että sama koskee mitä tahansa muuta asiaa, jossa haluaa tulla hyväksi sen taidon harjoittajaksi missä hyväksi haluaa tulla, eikä mielen harjoittaminen (sitähän Kurssi nimenomaan on) ole tässä poikkeus. Tästä asiasta K. Wapnick myös vastaa sivustolla miraclestudies.net .*


 "... Ihmeiden kurssin opiskelijoiden olisi typerää olla meditoimatta, jos tällaisesta harjoittelusta on hyötyä heidän henkisellä polulla. Ja taas Jeesus tuskin pyrkisi saamaan heitä luopumaan siitä. Hän kuitenkin varoittaa heitä, kuten olemme nähneet, olemaan tekemättä meditatiivisesta harjoituksesta riippuvuuden lähdettä. Sen pitäisi olla keino, ei päämäärä. Lisäksi olisi varmasti virhe, jos tällaiset opiskelijat kokisivat, että kaikkien Kurssin opiskelijoiden täytyisi meditoida vain siksi, että he tekevät niin. Opiskelijoiden ei tule koskaan unohtaa, että opetussuunnitelma on hyvin yksilöllinen ja että henkilökohtainen opetussuunnitelma toteutetaan jokaisen yksittäisen oppilaan ja Pyhän Hengen välillä.
On toinenkin varoitus, joka koskee riippuvuutta ja meditaatiota. Kurssin ja erityisesti työkirjan selkeä tarkoitus on, että opiskelijat voivat yleistää opetukset ja niiden periaatteet jokapäiväiseen elämäänsä aina ja kaikkina aikoina. Olisi suoraan tätä tarkoitusta vastaan, jos oppilaiden olisi etsittävä hiljaista paikkaa ja aikaa jossain vaikeassa tilanteessa, jotta he voisivat mennä sivuun eristyksiin ollakseen jossain hiljaisuudessa. Tämä ei selvästikään koskaan toimisi liikenneruuhkassa, vaikeassa kokouksessa, psykoterapiaistunnossa, luokkahuoneessa, raivokkaiden lasten kanssa autossa jne. Jos hiljaisuutta ei voida sisäistää niin, että tiedetään, että Jeesus tai Pyhä Henki on aina läsnä mielessä, silloin todellisesta meditaatiosta on ollut vähän hyötyä. Pikemminkin opiskelijoiden tulisi pyrkiä yleistämään nämä hiljaiset ajat kaikkiin aikoihin ja oppimaan, kuinka helposti saavutettavissa heidän todellinen Opettajansa on."

( https://www.miraclestudies.net/Question39.html )  

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita