IHMEIDEN MERKITYS

 

IHMEIDEN MERKITYS

Ihmeiden periaatteet

[T 1 I]

1. Ihmeissä ei ole vaikeusasteita. Toinen ei ole toista "vaikeampi'" tai "suurempi". Ne ovat kaikki samanlaisia. Kaikki rakkauden ilmenemismuodot ovat mahdollisimman suuria.

2. Ihmeillä sellaisenaan ei ole merkitystä. Ainoa, jolla on merkitystä, on niiden Alkulähde, Joka on kaukana arvioinnin yläpuolella.

3. Ihmeitä tapahtuu luonnostaan rakkauden ilmentyminä. Todellinen ihme on se rakkaus, joka ne innoittaa. Tässä mielessä kaikki rakkaudesta alkunsa saava on ihme.

4. Kaikki ihmeet merkitsevät elämää, ja Jumala on elämän Antaja. Hänen Äänensä on ohjaava sinua hyvin yksityiskohtaisesti. Sinulle tullaan kertomaan kaikki, mikä sinun on tarpeellista

tietää.

5. Ihmeet ovat tottumuksia, ja niiden pitäisi tapahtua itsestään. Niiden ei pitäisi olla tietoisesti valvottuja. Tietoisesti valikoidut ihmeet voivat ohjautua väärin.

6. Ihmeet ovat luonnollisia. Kun niitä ei tapahdu, jotain on mennyt vikaan.

7. Jokaisella on oikeus ihmeisiin, mutta ensin tarvitaan puhdistumista.

8. Ihmeet parantavat, koska ne täyttävät puutteen; niitä tekevät ne, joilla tilapäisesti on enemmän niille, joilla tilapäisesti on vähemmän.

9. Ihmeet ovat eräänlaista vaihtokauppaa. Kuten kaikki rakkauden ilmaisumuodot, jotka ovat aina ihmeellisiä sanan todellisessa merkityksessä, tämä vaihtokauppa kumoaa fyysiset lait. Ne tuovat lisää rakkautta sekä antajalle että saajalle.

10. Ihmeiden tarkoitus on ymmärretty väärin, jos niitä käytetään näytösluontoisesti uskon aikaansaamiseksi.

11. Rukous on ihmeiden välikappale. Se on luotujen keino kommunikoida Luojan kanssa. Rakkaus otetaan vastaan rukouksen välityksellä ja ilmaistaan ihmeiden välityksellä.

12. Ihmeet ovat ajatuksia. Ajatukset voivat edustaa joko kokemuksen alempaa eli kehollista tasoa tai kokemuksen korkeampaa eli henkistä tasoa. Toinen niistä tekee sen, mikä on fyysistä, ja toinen luo sen, mikä on henkistä.

13. Ihmeet ovat sekä alkuja että loppuja, joten ne muuttavat aikajärjestystä. Ne vahvistavat aina uudestisyntymistä joka näyttää menevän taaksepäin, vaikka itse asiassa meneekin eteenpäin. Ne tekevät menneisyyden tekemättömäksi nykyisyydessä ja vapauttavat siten tulevaisuuden.

14. Ihmeet todistavat totuudesta. Ne ovat vakuuttavia, koska ne saavat alkunsa vakaumuksesta. Ilman vakaumusta ne rappeutuvat magiaksi, joka on mieltä vailla ja siksi tuhoisaa eli pikemminkin mielen käyttämistä tavalla, joka ei ole luovaa.

15. Jokainen päivä tulisi omistaa ihmeille. Ajan tarkoitus on mahdollistaa se, että opit, miten aikaa käytetään rakentavasti. Siten se toimii opetusvälineenä ja keinona päästä päämäärään. Aika lakkaa olemasta, kun se ei enää toimi opetuksen helpottajana.

16. Ihmeet toimivat opetusvälineinä sen osoittamiseksi, että on yhtä autuasta antaa kuin ottaa. Samalla kun ne lisäävät antajan voimaa, ne täydentävät vastaanottajan voimaa.

17. Ihmeet ohittavat kehon. Ne ovat äkillisiä siirtymiä kehon tasolta näkymättömälle tasolle. Siitä syystä ne parantavat.

18. Ihme on palvelus. Se on täydellisin palvelus, jonka voit toiselle tehdä. Se on tapa rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tunnistat oman arvosi ja lähimmäisesi arvon samanaikaisesti.

19. Ihmeet tekevät mielistä yhtä Jumalassa. Ne ovat riippuvaisia yhteistyöstä, koska Poikakunta on kaiken sen summa, minkä Jumala loi. Sen vuoksi ihmeet heijastavat ikuisuuden eivätkä ajan lakeja.

20. Ihmeet herättävät uudelleen tietoisuuden siitä, että kehon sijasta henki on totuuden alttari. Tämän toteaminen johtaa ihmeen parantavaan voimaan.

21. Ihmeet ovat anteeksiantamuksen luonnollisia merkkejä. Ihmeiden kautta otat vastaan Jumalan anteeksiantamuksen laajentamalla sitä muille.

22. Ihmeet yhdistetään pelkoon vain, koska uskotaan, että pimeys voi kätkeä jotakin. Uskot, että sitä, mitä fyysiset silmäsi eivät voi nähdä, ei ole olemassakaan. Tämä johtaa henkisen näön kieltämiseen.

23. Ihmeet järjestävät havaintomaailman uudella tavalla ja asettavat kaikki tasot oikeaan näkökulmaan. Sillä on parantava vaikutus, koska sairaus tulee tasojen sekoittamisesta.

24. Ihmeet tekevät sinut kykeneväksi parantamaan sairaita ja herättämään kuolleita, koska sinä itse teit sairauden ja kuoleman, joten pystyt ne molemmat poistamaankin. Sinä olet ihme ja pystyt luomaan Luojasi lailla. Kaikki muu on omaa painajaistasi eikä sitä ole olemassa. Vain valkeuden luomukset ovat todellisia.

25. Ihmeet ovat osa yhteen liittyvää anteeksiantamuksen ketjua, joka valmistuttuaan on Sovitus. Sovitus toimii kaiken aikaa ja kaikissa ajan ulottuvuuksissa.

26. Ihmeet edustavat vapautta pelosta. "Sovittaminen" tarkoittaa "tekemättömäksi tekemistä". Pelon tekemättömäksi tekeminen on olennainen osa ihmeiden Sovitus-arvoa.

27. Ihme on kaikkia koskeva siunaus, joka tulee Jumalalta minun kauttani kaikille veljilleni. Anteeksisaaneiden etuoikeutena on antaa anteeksi.

28. Ihmeet ovat keino ansaita vapautus pelosta. Ilmestys saa aikaan tilan, josta pelko on jo poistettu. Siten ihmeet ovat keino ja ilmestys on lopputulos.

29. Ihmeet ylistävät Jumalaa sinun kauttasi. Ne ylistävät Häntä kunnioittamalla Hänen luomuksiaan ja vahvistamalla siten niiden täydellisyyttä. Ne parantavat, koska ne kieltävät kehoon samastumisen ja vahvistavat henkeen samastumista.

30. Tunnistamalla hengen ihmeet säätävät aistihavaintojen tasot ja näyttävät ne oikeassa järjestyksessä. Tämä asettaa hengen niiden keskipisteeseen, josta se voi kommunikoida suoraan.

31. Ihmeiden pitäisi herättää kiitollisuutta eikä pyhää kunnioitusta. Sinun pitäisi kiittää Jumalaa siitä, mitä todella olet. Jumalan lapset ovat pyhiä, ja ihme kunnioittaa heidän pyhyyttään, joka voi toki olla kätkössä mutta ei koskaan kadoksissa.

32. Minä innoitan kaikki ihmeet, jotka ovat itse asiassa välikappaleita. Ne ovat välikappaleita sinun pyhyytesi puolesta ja tekevät havaintosi pyhiksi. Asettamalla sinut fyysisten lakien yläpuolelle ne kohottavat sinut taivaallisen järjestyksen alaisuuteen. Tämän järjestyksen alaisuudessa olet täydellinen.

33. Ihmeet kunnioittavat sinua, koska olet rakastamisen arvoinen. Ne karkottavat sinulta itseäsi koskevat harhat ja näkevät sinussa olevan valkeuden. Näin ne sovittavat virheesi vapauttamalla sinut painajaisistasi. Vapauttamalla mielesi harhojesi vankeudesta ne palauttavat mielenterveytesi.

34. Ihmeet palauttavat mielen täyteyteensä. Sovittamalla puutteen ne saavat aikaan täydellisen suojauksen. Hengen voima ei jätä tilaa ulkoapäin tulevalle tungettelulle.

35. Ihmeet ovat rakkauden ilmauksia, mutta niillä ei kenties aina ole näkyviä vaikutuksia.

36. Ihmeet ovat esimerkkejä oikeasta ajattelusta, ja ne asettavat havaintosi samansuuntaisiksi totuuden kanssa sellaisena kuin Jumala sen loi.

37. Ihme on oikaisu, jolla minä korjaan väärää ajattelua. Se toimii kiihdyttimenä, joka hajottaa virheellisen havaintomaailman ja järjestää sen uudelleen oikealla tavalla. Tämä asettaa sinut Sovituksen periaatteen alaisuuteen, tilaan, jossa havaintomaailma paranee. Ennen kuin se on tapahtunut, Jumalallisen Järjestyksen tunteminen on mahdotonta.

38. Pyhä Henki on ihmeiden mekanismi. Hän tunnistaa sekä Jumalan luomukset että sinun harhasi. Hän erottaa todellisen valheellisesta kyvyllään havaita täydellisesti pikemmin kuin valikoivasti.

39. Ihme häivyttää erehdykset koska Pyhä Henki tunnistaa erehdykset vääriksi eli epätodellisiksi. Saman asian voi ilmaista sanomalla, että pimeys häviää automaattisesti, kun valkeus nähdään.

40. Ihme tunnustaa jokaisen sekä sinun veljeksesi että minun. Se on keino havaita Jumalan yleispätevä merkki kaikessa.

41. Täydellisyys on ihmeiden havaintosisältö. Näin ne korjaavat eli sovittavat puutetta koskevan virheellisen havainnon.

42. Yksi tärkeimmistä ihmeiden aikaansaamisista myötävaikutuksista on se, että niillä on voima vapauttaa sinut väärästä eristyneisyyden, riiston ja puutteen tunteestasi.

43. Ihmeet kumpuavat ihmeellisestä mielentilasta eli tilasta, joka on valmis ihmeisiin.

44. Ihme on ilmaus Kristuksen sisäisestä tiedostamisesta ja Hänen Sovituksensa vastaanottamisesta.

45. Ihme ei koskaan mene hukkaan. Se saattaa koskettaa monia ihmisiä, joita et ole edes koskaan tavannut ja muuttaa uskomattomalla tavalla tilanteita, joista et ole edes tietoinen.

46. Pyhä Henki on korkein kommunikointiväline. Ihmeet eivät käytä tällaista kommunikointitapaa, koska ne ovat tilapäisiä kommunikoinnin välineitä. Kun palaat siihen muotoon, jonka avulla alun perin kommunikoit Jumalan kanssa suoran ilmestyksen välityksellä, ihmeiden tarve on ohi.

47. Ihme on oppimisväline, joka vähentää ajan tarvetta. Se saa aikaan normaalista poikkeavan ajanjakson, joka ei noudata tavallisia ajan lakeja. Tässä mielessä se on ajaton.

48. Ihme on ainoa välittömästi käytettävissäsi oleva ajanhallinta väline. Sen ylittää ainoastaan ilmestys, koska sillä ei ole mitään tekemistä ajan kanssa.

49. Ihme ei pidä harhahavaintojen aste-eroja niitä erottavina tekijöinä. Se on väline, jolla havaintoja korjataan ja se tehoaa täysin riippumatta erehdyksen asteesta tai siitä, mihin se suuntautuu. Siinä on sen todellinen puolueettomuus.

50. Ihme vertailee keskenään luomistyötä ja sitä, mitä sinä olet tehnyt, hyväksyen todeksi sen, mikä on sopusoinnussa sen kanssa ja hyläten vääränä sen, mikä ei sitä ole.


Näillä ihmeiden periaatteilla Kurssi alkaa. Kun tutustuin Kurssiin ensimmäistä kertaa, tämä tuntui siltä kuin olisi lukenut hepreaa. Senpä takia näihin periaatteisiin on hyvä palata aina silloin tällöin kun opiskelee Kurssia pidemmälle, jolloin niiden merkitys selvenee toisella tavalla kun on päässyt sisään Kurssin ajattelutapaan. Kenneth Wapnickin 1985 pitämästä kahden päivän kurssista, jossa hän selittää jokaisen ihmeiden periaatteen lause lauseelta, on tehty transkriptio, joka on hyvin valaiseva. Siihen pääsee täältä⇨.*

Edellä mainitulla sivustolla missä K. Wapnick selittää kaikki 50 ihmeiden periaatetta hyvin yksityiskohtaisesti, löytyy myös seuraava selvitys ihmeiden periaatteesta numero 13, ja pitää sisällään paljon monenlaista selvitystä liittyen Kurssiin ja on todella mielenkiintoinen, kuten esimerkiksi sen mitä J kertoi Helenille "taivaallisesta nopeuttamisesta". Laitan tämän tekstin kokonaan tähän, ja pyrin myös suomentamaan sen jossain vaiheessa.*


The Fifty Miracle Principles of A Course in Miracles

by Kenneth Wapnick

https://www.miraclestudies.net/50PrincPreface.html

Principle 13


Miracles are both beginnings and endings, and so they alter the temporal order. They are always affirmations of rebirth, which seem to go back but really go forward. They undo the past in the present, and thus release the future.
The best way of understanding this is in terms of this diagram. We can think of this path as a carpet that reflects the entire span of our experience in this world. What the miracle does is take certain aspects of this experience, all of which are predicated on the belief in separation or on our guilt (here is where the beginning and the ending would come from), and in a sense, isolates them as problem areas that we have to deal with.

Let us say that we are having a particular difficulty in a relationship. The miracle would cause us to focus on that relationship and to forgive it. In that sense, the miracle will be a beginning and an end because it circumscribes what the problem is. When we heal the problem, which means we forgive the one person who has been the greatest difficulty for us, or when we truly let go of a situation that has brought about tremendous feelings of separation, anxiety, guilt, anger, etc., what happens then is that this whole aspect of time has been shrunk. That is what is meant by saying that miracles "alter the temporal order."

The Course teaches that when the separation began, in that one instant, all of time, the entire world of evolution occurred at the same time. In that one instant that we believed that we had separated from God, a huge carpet spun out. This is the carpet that would constitute the entire world of evolution -- past, present, and future.
A Course in Miracles also teaches that in that same instant that seemed to occur, God created the Holy Spirit, Who undid the very belief that gave rise to this carpet. It is like the separation occurred in an instant, and in that same instant it was corrected. The problem is, however, that we still believe that this world of time and space that we are living in, which really is a dream, is reality. That is why the Course speaks of the Holy Spirit as a Voice. He is God's Voice Who extends into the dream so that He can awaken us from the dream, and the entire world of evolution is all part of this dream.

One of the ways that the ego has rooted us in this dream, into believing that the dream is reality, is that it has made up the notion of time as linear -- past, present, and future. This is the key stumbling block in trying to understand how the Course sees time and how the miracle operates. Our minds are so structured in the belief that time is linear that it is impossible for us to recognize that time is really holographic, which is a model that quantum physics has given us. Holography teaches that within each part of something is contained the whole, which means that within each of our minds, despite what we consciously believe, is the entire history of the ego, which is the entire history of not only this planet, but the entire physical universe. What makes this such a mind-boggling concept is that the mind (and therefore the brain) has been so severely limited by the construct of time that we made up, which is a linear view: past, present, and future.

What really happens is that at any given moment we choose to experience a particular part of this hologram; we dip into our mind and choose to go through or experience a part of this entire dream. That is what the Course means when it says that we walk through a script that is already written (workbook, p. 291; W-pl.168.3,4). This is the script. The Holy Spirit does not write the script. The Holy Spirit does not cause things to happen to us in the world. What the Holy Spirit does do is join with us in this script and teach us there is another way of looking at it. There is a line in the workbook where the Course speaks of the Holy Spirit as the One "Who wrote salvation's script in His Creator's Name" (workbook, p. 316; W-pI.169.9:3).
Salvation's script is the ego script turned around. Where the ego script had as its purpose to reinforce the belief in separation, the Holy Spirit uses that script, which means all the relationships and situations in our experience, so that we can learn that we are not separate. He uses the world as a classroom; the ego uses the world as a prison. It is the same world, but the ego's way of looking at it roots us even further in it. The Holy Spirit's way of looking at it releases us from it.
What keeps us on this carpet is guilt, which means that the way that we awaken from this dream, or get off the carpet, is to be free of this guilt. That is what forgiveness does. The one claim that the Course makes for itself is that it will save time. It says this repeatedly. For example, Jesus tells us that if we do what he says, it will save us time (text, p. 363; T-18.VII.4-6), and many times he says we can save a thousand years (e.g., text, p. 6; T-1.II.6:7).

A Course in Miracles does not specifically talk about the issue of reincarnation or past lives, except in one place, and there it does not take a stand (manual, p. 57; M-24.3:1). It certainly does imply in many references, however, that this is not the first time that we have come. When it says that we could save a thousand years, it is really saying that we could save many, many lifetimes. This then means that if we have a huge problem of guilt that we have expressed in a certain area of our relationships, there is something that we are continually doing that reinforces our own hatred of ourselves and our own belief in separation. In the ordinary span of time, it may take us ten lifetimes to work that through, to keep coming back over and over again until we have worked that through. If, however, we choose to work this difficult problem out, which means, usually, a relationship or situation that the world would judge as being very heavy, filled with a lot of pain, anguish, and suffering, and we could really look at it differently, which basically means realize that we are not victims of this other person or victims of ourselves, then in one lifetime we could just take this problem and erase it. That is what the Course means by saying we could save time or we could save a thousand years. That is what it means when it says of the miracle that it abolishes time, or it "alters the temporal order." It does not abolish the whole span of time; that it does not do. What it does do is collapse the amount of time it would have taken us to work through the huge problem of guilt we have.

It is not necessary, certainly, to understand or even agree with this whole metaphysical view of time. What is necessary is to realize, when you find yourself in a very difficult and painful situation, that there is a purpose that you could identify within that situation. The purpose is that you could learn not to see yourself as a victim, and to the extent that you learn that, to that extent you will heal all this guilt in yourself. That is what saves you time.

Q: I understand what you are saying, but it is hard to view this in terms of the collective ego, of which there are many parts. Some parts of this ego are on their way back, rolling up the carpet, and some are rolling it out farther. It is like one step forward and two backwards. How does this carpet ever got rolled back?

A: The Course says that "the outcome is as certain as God" (text, pp. 18, 52; T-2.III.3:10; T-4.II.6:8). I think that within the illusion it would take a long, long time. As the Course teaches, there is a tremendous amount of fear in this world.

Q: It perpetuates itself.

A. It seems to. When Helen first started receiving this material from Jesus, he gave her a brief explanation of what was happening. He described the terrible situation that the world seemed to be in, and he said that there was a celestial speed-up. He said that people were being asked to come back into the world to lend their talents on behalf of this plan as a way of helping others change their minds more quickly. A Course in Miracles would be one of the parts of the plan. Helen and Bill played their role in bringing it into the world to help people change their minds more quickly. Also, the Course fits in perfectly with the age in which we now live, an age still dominated by a Christianity that is not very Christian, despite many of the radical changes of the last twenty years, and an age of psychology. Above all, it is an age wherein we have gotten far away from the sane idea that salvation does not lie in attack, and much more insane in terms of believing that separate interests -- both personally and internationally -- are the way out of hell. Moreover, we live in an age that seriously questions the values of our authorities --political, religious, scientific, social, educational, etc.-- and so would be relatively open to new ideas. Because of this, many would see A Course in Miracles  as part of the New Age, although in its message it far transcends New Age thought and is more a part of the great ancient traditions of spirituality.

Q: But if time does not exist, why would it be necessary to speed things up?

A: That is true. However, suppose your child is having a nightmare. You know it is a nightmare, but within the nightmare your child is still suffering. So, as a parent you would want to diminish your child's suffering, even though you know it is not real. That is basically the way that the Holy Spirit would look at it, or Jesus would look at it. It is not that our pain is real, but that we believe it is real, and so this is a way of helping us out of our pain.

Q: Can you say something about where guilt comes from?

A: The basic source of guilt is our believing that we attacked God and separated from Him. That is what the Course means by sin, and certainly is the same idea as original sin. From the belief that we attacked God and separated from Him we will feel guilt, and guilt is a psychological experience that tells us we have sinned. Coming from that is the fear of what God will do in retaliation. We attack God; now He is going to punish us. This is the basic core of the ego system. That is where all of our guilt stems from: the belief that we have victimized God, which then we project onto all the other situations in our lives, believing we victimized other people. Very quickly that gets turned around and we believe that people victimize us.

Q: Does not the Course say that if you forgive one person, you have forgiven them all?

A: Yes. Since all difficulties stem from our guilt, if we truly forgive one person totally, we have in effect forgiven all people, because ultimately it is all the one problem.

Q: It is like hitting the head pin in bowling; all the other pins then fall down.

A: Right; that is a good analogy. There is a lovely workbook lesson that says, "I will be still an instant and go home" (workbook, p. 331; W-pI.182), which seems to suggest that you could just kind of do it like that (snap of fingers), and you are all finished. The problem is that the amount of fear that is trapped in this system is so immense. The basic source of that fear is the fear of love or the fear of God. The ego would teach if you really let go of all this fear, God will destroy you. That is what keeps us from being still an instant and going home. In principle we could do that, because it is all the same, it is all one problem. But because our fear is so immense what we really do is chop away at it, so A Course in Miraclesg gets us through the chopping a little more quickly.

Q: And the fear is unconscious all the time?

A: It is unconscious because repression is the only way we could tolerate this amount of fear.

Q: I get the impression every once in a while that this is not as serious as everyone seems to think it is; some level of me always says, "Do not take this so seriously!"

A: That is absolutely right. There is a line in the Course which speaks of the separation as that time when the Son of God remembered not to laugh (text, p. 544; T-27.VIII.6:2). But that is exactly the problem. The separation was the time when the Son of God remembered not to laugh. The whole problem was that when we separated from God we took it seriously. If we had just giggled at it and realized how silly it was to try to create like God, usurping His role as Creator, none of this would have happened. What we do is make up problems, and then we take them very seriously. Then we spend the rest of our lives trying to solve the problem that is not there. It is like the Wizard of Oz; he is nothing but a little man in back of a huge amplifying system. That is what the ego is. In other places, the Course talks about how the ego seems to be a roaring lion, but is really a frightened mouse that roars at the universe (text, pp. 431, 446; T-2l.VII.3:11; T-22.V.4:3). If we could learn not to take our egos so seriously, we would be much better off. What you have to watch out for, however, is that you do not deny a problem that you have made real. That is the trick, because we are very easily deluded into believing that we have let go of a problem when all we have done is cover it over.

Q: How do you know?

A: If you are doing it right, eventually you feel better, more peaceful. Earlier, we talked about the idea that "miracles are both beginnings and endings, so they alter the temporal order." This can be understood to mean that they isolate problems and say, "This is where you focus," and working that through shifts the temporal order. What you really do, since all of our problems are rooted in the past, is to say the problem is not in the past. It is really right now in the present, right here at the moment I am choosing, and I could now choose differently. Then they become the "affirmations of rebirth, which seem to go back, but really go forward." This is what the Course would mean by "to be born again," the phrase that it uses later on (e.g., text, p. 234; T-13.VI.3:5). This does not mean being born again in the way the fundamentalist Christians mean it. It means born again in the sense of choosing to live following the Holy Spirit rather than the ego. Following the ego leads to death; following the Holy Spirit leads us back to eternal life.
The miracle, really, is the affirmation of that eternal life, which then becomes being reborn in terms of our thinking differently. It seems to go back because it heals the past. If I am angry at you right at this moment, it is because I am not living with you right in this moment; I am bringing something from the past. The section later in the text that is called "Shadows of the Past" (text, p. 330; T-17.III) explains how we always see people in terms of the past, whether it be things that we believe they have done to us or to other people, or based upon our past and the kind of needs that we believed we had. So, the miracle undoes the past in the present, and that releases the future.
Therefore, the miracle takes the ego's view of time and frees us from it. The ego's view of time, which again is linear, takes the guilt of the past and projects it into the future. Because of my guilty past, I now become afraid of what the future will bring. I will feel insecure about having enough money when I am older, or I will feel insecure or fearful that something terrible is going to happen to me. All of these fears are rooted in the guilt that is in the past, which ultimately is rooted in the belief that I have sinned against God. What the ego does in its use of time is to use the past, project it into the future, and thereby totally ignore the present.
There is a section at the beginning of Chapter 15 called "The Two Uses of Time" (text, p. 280; T-15.I) that is a very nice statement of how the ego uses time and then how the Holy Spirit does. What the Holy Spirit does is that it tells us that the past is nonexistent, because it is predicated on guilt that is not real. Therefore, there is nothing we have to fear in the future. Then it teaches us that the only time that is, is now; the present is the only time there is, a statement that the Course makes later (workbook, pp. 13, 236; W-pI.8.1:6; W-pI.132.3:1). That then allows the Holy Spirit to extend through us and, thus, the future becomes an extension of the present so that the peace, love, and unity we feel now become extended through us. That is what determines everything else.

Q: Would all this mean that you have to stay in a relationship?

A: No, of course not. That has to do with form or behavior, and there is nothing in A Course in Miracles that would ever suggest what you should do in any given situation. It simply provides the means -- forgiveness -- whereby you can get your ego out of the way so you can be guided by the One Who does know what is best for you in that situation. Ask the Holy Spirit first, before you do anything; but before you ask "What should I do," you should first ask His help in removing your ego investments in the outcome -- one way or the other -- that would interfere with your hearing His answer.

https://www.miraclestudies.net/50PrincPreface.html

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita