MUISTIO VIIIValtakunta on täydellisesti yhtä ja täydellisesti turvassa,

eikä ego pysty sitä voittamaan. Aamen.

Tämä on kirjoitettu rukouksen muotoon siksi, että se on hyödyllinen kiusauksen hetkinä. Se on itsenäisyysjulistus. Tulet huomaamaan, että siitä on hyvin paljon apua, jos ymmärrät sen täysin. Syy siihen, miksi sinä tarvitset minun apuani, on se, että olet torjunut oman Oppaasi ja tarvitset sen vuoksi ohjausta, minun osani on erottaa tosi valheesta, jotta totuus voisi murtaa egon pystyttämät esteet ja loistaa mieleesi. Yhteistä voimaamme ego ei pysty voittamaan. [T 4 III 1:12, 2]
Totuudesta

Arten: Sinulla on takanasi pari tapahtumarikasta viikkoa. Luitko sen?

Gary: Ai Kurssinko?

Arten: Niin.

Gary: En. Odotan siitä tehtyä elokuvaa.

Arten: Jumala auttakoon meitä kaikkia. Minähän vain yritän jutustella; totta kai tiedän että olet jo lukenut Tekstiosan. Sinun on luettava se monta kertaa. Työkirja on suunniteltu vuoden pituiseksi kurssiksi, mutta useimmiten sen tekeminen kestää kauemmin. Sinulta tulee kestämään vuosi ja neljä ja puoli kuukautta. Opettajan käsikirja on helpoin osa, paitsi että lähes jokainen unohtaa, että Jumalan opettajana toimiminen vaatii anteeksiantamisen harjoittamista. Kuten Kurssissa sanotaan:

Opettaminen on toteennäyttämistä. [OK J 2]

Useimmat oppilaat näyttävät ajattelevan, että heidän opiskelunsa tulee noudattaa perinteistä opettaja-oppilas muotoa, mutta juuri mikään Kurssissa ei noudata perinteisiä kaavoja. He pääsisivät paljon paremmin eteenpäin, jos yrittäisit itse oppia Kurssia sen opettamisen sijaan.

Gary: Luulen, että kaikki haluavat tulkita kirjoituksia. Se on luonnollista.

Arten: Jos J olisi tarkoittanut, että Kurssia tulee tulkita sen sijaan, että hän sen avulla opastaisi meitä, miksi hän ylipäätään olisi antanut Kurssin meille? Mikset sen sijaan vain tekisi oman versiosi kaikesta - mitä oletkin tehnyt koko näennäisen erillisen olomassaolosi ajan? Totuus on, että jos todella ymmärtää Ihmeiden Oppikurssia, mikä on hyvin harvinaista, on olemassa vain yksi tulkinta. Jos sitä haluaa muuttaa, mikä taas on tavallista, kyse ei enää ole Ihmeiden Oppikurssista. Muistatko Tekstistä, mikä on kaaoksen ensimmäinen laki? (Egon lait jotka ovat kaikki vastakohtia Jumalan laeille.*)

Gary: Luulisin, mutta parempi että tarkistan.

Arten: Hyvä. Lue se kohta, joka alkaa sanoilla "Nämä ovat hallitsevat...".

Nämä lait hallitsevat sinun tekemääsi maailmaa. Eivätkä ne kuitenkaan hallitse, mitään, eikä niitä tarvitse rikkoa, vaan riittää, kun niitä katsotaan ja ne ylitetään. Kaaoksen ensimmäinen laki on se, että jokaisen ihmisen totuus on erilainen. Kuten kaikki nämä periaatteet tämäkin väittää, että jokainen ihminen on erillään muista ja hänellä on oma, erilainen ajattelumallinsa, joka erottaa hänet muista. tämä periaate lähtee uskomuksesta, jonka mukaan harhoilla on arvojärjestyksensä: jotkin ovat arvokkaampia ja sen vuoksi tosia. [T 23 II 1.6-2.3 ]

Jokainen yrittää löytää oman totuutensa ja ilmentää sitä. Jokaisen niin kutsuttu totuus kuitenkin vain pitää hänet paikoillaan. J sen sijaan opettaa Kurssissaan, ettei totuus ole erilainen eri ihmisille. Se ei ole suhteellinen.

[MK, s. 104]
Jumalan Poika ja Jumala 

Kurssi käsittelee monia asioita, jotka ovat ihmismielelle vaikeita tai mahdottomia käsittää, kuten se, että Jumala on ikuinen ja muuttumaton mutta kuitenkin Jumalan Poika, Kristus, on Jumalan luomistyö eli Rakkauden laajennus. Eli miten siinä mikä on kaikki ja muuttumaton voi tapahtua jotain joka laajenee? Myös harjoitus 169 on hyvä esimerkki tästä ymmärtämisen vaikeudesta. 

Koska Jumala loi meidät Itsensä kaltaisiksi, me olemme Hänen kaltaisiaan. Jumalan Poika ei luonut Itseään, eikä se luonut Jumalaa. Mutta Jumalan Poika on Jumalan kanssaluoja. Samalla tavalla kuin Jumala, myös Poika luo laajentamalla Rakkautta jota Hän itse, kuten myös Jumala on. Tällä Rakkaudella ei ole mitään tekemistä sen rakkauden kanssa miten me käsitämme maallisen rakkauden. Meidän ihmisten rakkaus on erillisyyttä, koska rajoitamme rakkautemme kuuluvaksi vain harvoille ja valituille. Jumalan ja Jumala Pojan rakkaus on täysin valikoimatonta ja kaikille kuuluvaa ja kaikenkattavaa, koska laajentaessaan itseään, he antavat itsestään kaiken, eli kaiken Rakkauden jota he ovat. Kuten Kurssi kertoo meille, että erityinen rakkaussuhde - jonka siis koemme meille rakkaaksi koska rakastamme jotain kehoa ja siinä olevaa mieltä - perustuu pohjimmiltaan uhrautumiseen ja siihen että koemme puutetta jonka kuvittelemme täyttävämme halutessamme rakkautta toiselta. Mutta nyt eksyin aiheesta. 

Seuraavassa Kenneth Wapnick puhuu kolminaisuudesta:*

Kolminaisuuden ensimmäinen persoona on tietenkin Jumala, kaiken olemassa olevan Alkulähde. Häneen viitataan Kurssissa tuon tuostakin Isänä, mikä selvästikin on otettu juutalais-kristillisestä perinteestä. Häneen viitataan myös Luojana ja kaikki tulee Häneltä. Jumalan luonne on pohjimmiltaan Henki ja koska Jumala on muuttumaton, vailla muotoa, ikuinen ja henki, niin mikään, mikä ei vastaa noita attribuutteja, ei voi olla todellista. Sen vuoksi Kurssi sanoo, että maailma ei ole todellinen ja Jumala ei sitä luonut. Maailma on muuttuva, se ei ole ikuinen ja sen muoto on materiaa. Sen vuoksi se ei voi olla peräisin Jumalalta. 

Seuraava Kolminaisuuden persoona on Kristus. Luomisessa tapahtui se, että Jumala aivan luonnollisesti laajensi Itseään. Hengen luonnollinen olotila on laajentua ja virrata. Jumalan laajennus on luomistyö ja luomistyö tunnetaan Jumalan Poikana eli Kristuksena. Tämän käsittämisen vaikeus muodostuu siitä, että ainoat sanat tai käsitteet, joita voimme käyttää, ovat peräisin omasta maailmastamme eli havaintojen maailmasta, jota aika ja paikka rajoittavat. Me teimme materiasta koostuvan universumin Taivaan korvikkeeksi. Taivaassa ei siis ole tilaa eikä aikaa. Kun ajattelemme Jumalaa, joka laajentaa itseään, ainoa kuva, jonka me pystymme muodostamaan on aikaan ja tilaan sidottu, eikä se ole oikea. Niin kuin Kurssi sanoo tällaisessa tilanteessa: älä edes yritä ymmärtää jotain, jota et voi ymmärtää. Työkirja nimittää sitä "mielettömien asioiden pohtimiseksi" (OT H 139 8:5), mitä se todella onkin. 

Samalla hetkellä, kun uskoimme eronneemme Jumalasta, pystytimme itsellemme kokonaan uuden ajattelumallin ja Jumala lähetti Oikaisijansa tekemään tämän erehdyksen tekemättömäksi. Hän on Kolminaisuuden kolmas persoona. (...) Hän on Vastaus Jumalasta eroamiseen. Jos luet Kurssista sanan "Vastaus" isolla alkukirjaimella voi aina korvata sen sanalla "Pyhä Henki". [JIO 2 s. 43-46]

  Näkemyksiä Työkirjan harjoitukseen 151 (Sivustolta pathwaysoflight.org)

"Kaikki asiat ovat Jumalan äänen kaikuja."

Tässä päivän opetuksessa näen kaksi pääkohtaa. Ensimmäinen on se, että kehon aistien kautta saamani tiedot eivät ole vain valitettavan riittämättömiä tuomion perustana, vaan ne ovat myös täysin vääriä. Toinen asia on se, että minulla on vaihtoehto, joka näyttää minulle aina totuuden, ja se on Pyhä Henki.

Olen kulkenut läpi elämäni ajattelemalla, että se mitä näen, kuulen ja kosketan, on ymmärryksen perusta. Silti, kuten opetus sanoo, on ollut lukemattomia tilanteita, joissa tein tuomion, mutta huomasin myöhemmin, etten nähnyt sitä mitä luulin näkeväni tai kuullut sitä, mitä luulin kuulleeni. Tai sitten näin ja kuulin tarkasti, mutta oli olemassa vielä jotain muuta mitä en nähnyt tai kuullut, mikä muutti tapahtuman merkityksen.

Varmasti tähän mennessä näyttäisi siltä, ​​että olisin oppinut, että kehoni aistit eivät voi antaa minulle kaikkea tarvitsemaani tarkkaan ja oikeaan arviointiin. Silti näyttää siltä, ​​että olen yhä taipuvaisempi uskomaan ruumiin kautta saamani tietoon kuin kuuntelemaan ja luottamaan Pyhän Hengen ääneen.

Olen kiitollinen tästä Kurssista, koska olen yhä enemmän halukas kyseenalaistamaan kaiken, mitä luulen tietäväni, ja kääntymään Pyhän Hengen puoleen hänen näkemyksensä vuoksi. Aina kun teen näin, löydän aina rauhan. Näen aina viattomuutta veljessäni ja itsessäni. Ymmärrän, että kaikki asiat on Jumalan Äänen kaikuja, kun olen valmis luopumaan tuomioistani, ja valmis astumaan sivuun ja olemaan uskomatta ruumiin aistien kautta tulevaan tietoon ja kuuntelemaan sen sijaan Pyhän Hengen ääntä.

Kun voin tehdä tämän onnistuneesti, maailman kuvat näyttäytyvät kuin ohuina verhoina, joiden taustalla voin nähdä rakastavan Valon, joka yhdistää kaiken. Verho on niin ohut ja heikko, ettei se estä näkemästä Valoa, viattomuutta, Rakkautta, joka todella on olemassa.

Tavoitteeni on voida vaeltaa maailmassa kevein askelin ja nähdä Pyhän Hengen silmin kaiken. Voin kuvitella laittavani "Kristuksen näkökykylasit" silmilleni. Näillä laseilla voin nähdä kaoottisten ja sekaannuksen kuvien ja ilmenemismuotojen läpi ja taakse ja pysyä rauhallisena, koska näen rakkauden ja viattomuuden ykseyden kaikissa. Muodon tason harhakuvat voivat olla edelleen olemassa, mutta vanhat merkitykset, jotka ennen annoin niille, ovat hävinneet, ja Kristuksen näkölasien avulla voin nähdä Kristuksen kasvot kaikkialla. Tänään, milloin tahansa, jolloin en tunne täydellistä rauhaa, harjoittelen näkemistä Kristuksen kanssa. Tämä on se tapa jonka avulla voin kävellä maailmassa rauhassa.

Kun luen Kurssia päivittäin, minut johdetaan aina tavalla tai toisella seuraamaan sisäisen Opettajani, Pyhän Hengen käsityksiä. Tänään Jeesus muistuttaa minua siitä, että vain Pyhä Henki voi olla todellinen tuomari kaikessa.

Se, mitä näen kehon silmien kautta, todistaa aina väärin. Kehon silmät tehtiin näkemään ero Jumalasta ja veljestäni. Mikään tästä ei ole totta.

Pyhän Hengen kautta minut johdetaan katsomaan näiden väärien todistajien ohi ja näkemään, ettei mikään ole muuttanut sitä, että Jumala on laajentanut Rakkauttaan ja Valoaan, jota kaikki ovat. Vain avautumalla jatkuvasti Pyhälle Hengelle voin herätä tästä erheellisestä unesta ja palata Jumalan ykseyden tietoisuuteen. Todellisuudessa on vain yksi elämä, ja se on elämä, jonka me kaikki elämme Jumalassa yhtenä. Tänään minun tehtäväni on harjoitella kaiken tuomion antamista Pyhälle Hengelle, minne se kuuluu.

Pyhä Henki, auta minua näkemään, etten voi tuomita. Se, mitä näen kehon silmien kautta, tuo vain väärää todistusta. Auta minua olemaan uskomatta näihin vääriin todistajiin, ja anna minun vastaanottaa näkemyksesi siitä, mikä on ikuisesti totta. Ole oppaani koko päivän. Puhdista ajatukseni, kun luovutan ne sinulle yksitellen. Auta minua erottamaan mikä on totta ja mikä väärää. Auta minua näkemään, kuten Sinä näet, että voin laajentaa sitä, mitä sinä laajennet. Auta minua näkemään viattomuus ja ykseys, joka on kaikenlaisen erottelun ja erillisyyden takana. Auta minua muistamaan Totuus. Minun osani on antaa kaikki tuomioni sinulle, muistaen, etten voi tuomita. Vain sinun tuomiosi on oikein. Pathways of light - lesson 151 insight.
Jumala ei ole hullu

Koska Jumala sinut loi, sinun täytyy pysyä muuttumattomana, sillä muuttuvat olotilat on määritelty valheellisiksi. Niihin kuuluvat kaikki mielentilan vaihtelut ja sen lisäksi kaikki kehossa, mielessä, koko tietoisuudessa ja kaikissa reaktioissasi tapahtuvat olotilan muutokset. Juuri siinä ilmenee kaikenkattavuus, joka erottaa totuuden valheesta ja pitää valheen sellaisena kuin se on, erillään totuudesta.

Eikö olekin omituista, että luulet ylimielisyydeksi uskoa, jonka mukaan sinä teit näkemäsi maailman? Jumala ei sitä tehnyt. Siitä voit olla varma. Mitäpä Hän tietäisi ohimenevistä ilmiöistä, syntisistä ja syyllisistä, pelokkaista, kärsivistä ja yksinäisistä ihmisistä ja kuolevassa kehossa asuvasta mielestä? Syytät vain Häntä mielenvikaisuudesta, jos ajattelet, että Hän teki maailman, jossa tällaiset asiat näyttävät olevan totta. Hän ei ole hullu. Kuitenkin ainoastaan hulluus pystyy tekemään tällaisen maailman.

On ylimielistä ajatella, että Hän olisi tehnyt kaaoksen, olisi ristiriidassa oman Tahtonsa kanssa, olisi keksinyt totuudelle vastakohtia ja sallinut kuoleman juhlia riemuvoittoa elämästä. [OT H 152 5,6,7:1]Näkemyksiä Työkirjan harjoitukseen 152 "Päätösvalta on minulla itselläni." (Sivustolta pathwaysoflight.org)


Jeesus rohkaisee minua hyväksymään totuuden ja luopumaan egon Jumalasta eroamisen valheista. Totuus on, että kaikki todellinen on yksin Jumalassa, eikä se ole koskaan muuttunut siitä, miksi Jumala sen loi. Kaikki on yhtä jatkuvaa ykseyttä Jumalassa. Tämä yksi, jatkuva kokonaisuus on muuttumaton ja ikuinen. Tämä on todellinen Identiteettini ja kaikkien todellinen Identiteetti. Tämä on todellinen maailmankaikkeus sellaisena kuin Jumala sen loi. Tämän päivän oppitunnissa Jeesus rohkaisee minua luopumaan siitä, mikä ei ole totta, siitä mikä ei ole todellista. Se, mikä ei ole todellista - kehot aikojen ja jatkuvan muutoksen maailmassa - ei ole sitä, mitä Jumala loi.

Hyväksyn totuuden tänään. Älä anna minun yrittää muuttaa Jumalan luomakuntaa ja tehdä henkilökohtaista kuvaa itsestäni. Anna minun päästää irti tästä itsekuvasta ja hyväksyä vain totuus todeksi. Salli minun hyväksyä yksi universaali Itseni Jumalassa ja Jumalan ainoassa todellisuudessa. Tämä on pelastus. Identiteettini ei voisi koskaan olla muuta kuin miksi Jumala sen loi. Hyväksyn totuuden tänään.

Tämä oppitunti asettaa vastuun maailmasta, jonka näen kehon silmin suoraan minulle itselleni. Tämän tunnustaminen todeksi on välttämätöntä, jotta vapaudun tästä maailmasta. Niin kauan kuin uskon, että mikään näkemästäni maailmasta ei ole minun tekemääni, olen maailman uhri, kykenemätön tekemään asialle mitään. Täyden vastuun vastaanottaminen maailmasta on avain vapautumiseen siitä. Se tarkoittaa, että minulla on kaikki tarvitsemani voima vapauttaa näkemäni maailma ja palata Taivaaseen, missä minut luotiin olemaan ja missä edelleen olen totuudessa.

Päätös siitä, mitä haluan uskoa todeksi, on aina minun. Tämä on asia, jota toistetaan monin tavoin uudestaan ​​ja uudestaan ​​koko Kurssin ajan. Ego pystyttää kaikenlaisia ​​savuverhoja yrittäen salata tämän tosiasian ja saada näyttämään siltä, ​​että se mitä tapahtuu näkemässäni maailmassa, on täysin poissa hallinnastani. Egon olemassaolo riippuu siitä, uskonko tämän. Sen tunnistaminen, että maailma ja kaikki mitä näytän siinä kokevan on itseni tekemää, tuo siitä välittömän vapautuksen.

Kukaan ei tietoisesti halua olla kiinni kivussa, eristäytymisessä, pelossa ja syyllisyydessä. Nopea unohtaminen, johon viitattiin aiemmassa oppitunnissa, saa nämä päätökset näyttämään alitajuisilta ja pitävät illuusioisen maailman paikoillaan.

Kun hyväksyn itseni sellaisena kuin Jumala minut loi, vapautan itseni rajoitusten ja kuoleman maailmasta. Vain minä voin tehdä tämän päätöksen, sillä vain minä olen tehnyt päätöksen kieltää se. Tämän päivän oppitunti on vain vahvistusta oppitunnille: "Taivas on päätös joka minun on tehtävä." Tänään harjoittelen sen muistamista, että olen edelleen sellainen miksi Jumala minut loi.

Pidän tämän oppitunnin ensimmäisestä kappaleesta, mutta se myös pelottaa minua. Olen täysin valmis hyväksymään ajatuksen, että olen vastuussa kaikesta maailmassa, mutta jotenkin en ole halukas hyväksymään sitä, että minulla on valta muuttaa sitä. Voiko minulla todella olla päätösvalta omana itsenäni ja jos on, miksi en käytä sitä? Mitä vikaa minussa on, että valitsen sen sijaan kurjuuden, syyllisyyden ja pelon?

En tuhlaa aikaa yrittääkseni selvittää, miksi valitsen kivun ilon sijaan. Olen pyytänyt Pyhää Henkeä muistuttamaan minua lempeästi koko päivän ajan, kun teen näitä valintoja. Tänä päivänä en aio teeskennellä, että olosuhteet eivät ole hallinnassani, enkä voi tehdä mitään tietyille asioille elämässäni. Hyväksyn sen, että Jumala ei luonut minua pelkäämään, joten jos tunnen pelkoa, yritän tehdä oman totuuteni korvaamaan Jumalan totuuden. Kuinka hullua se on? En aio yrittää järkeillä egon kanssa tai antaa minkään hämärtää tätä asiaa. Juuri niin olen pitänyt kaikki nämä itsepetokset paikoillaan niin kauan. Jos se on pelkoa, Jumala ei tehnyt sitä eikä se ole totta.

Valaistuminen ja mestariksi tuleminen


Kun puhutaan valaistumisesta, tai heräämisestä, henkisen tien oppilas saattaa harhautua ajattelemaan että, koska olen nyt näinkin kauan ja pitkään, ehkä useampia vuosia harjoittanut henkistä tietä, ja koska minulla on näin ja näin paljon tietoa totuudesta ja kaikesta henkisestä, minä olen varmasti valaistumista lähellä tai että tämä taitaa olla minun viimeinen tai ainakin toiseksi viimeinen elämä kehossa. Tällaiseen ajatukseen on tietysti helppo tuudittautua, ja varmaan jokainen joka kulkee henkistä polkua tunnistaa tämän itsestään ainakin polkunsa jossain vaiheessa todeksi. Kurssi kertoo että Sovitus, eli herääminen ja valaistuminen, on prosessi jossa koko entinen maallinen egon ajatusjärjestelmä (alitajuinen - jota voisi verrata jäävuoren pinnan alapuoliseen osaan mistä pinnan yläpuolinen tajuinen osa on vain murto-osa - syyllisyyteen ja pelkoon, tuomitsemiseen ja vihaan perustuva ajatusjärjestelmä) oikaistaan, käännetään täysin vastakkaiseksi, eli valitaan egon sijasta Pyhän Hengen, Ikuisen Oppaamme ajatusmalli, mitä tulee kaikkeen mitä havaitsemme eli ihmiset, eläimet ja kaikki elävät olennot universumi, aika. Tämä tuskin on mikään nopea prosessi, koska olemme useammassa elämässämme - useita satoja tai tuhansia - vahvistaneet egon ajatusmallia jossa uskotaan erillisyyteen ja vastakohtiin, uhreihin ja hyväksikäyttäjiin, hyökkäykseen ja puolustautumiseen jne. Kaikki egon ajatusmallissa perustuu siihen että näemme itsemme erillisinä toisista ja että meillä on jotain erilaista kuin muilla ja että olemme yksilöitä joilla kaikilla on oma totuutemme ja että maailma on tuolla ulkona ja että koska tahansa se voi hyökätä missä muodossa tahansa meitä vastaan ja meistä tulee sen uhreja, oli muoto sitten sairaus, tapaturma, henkinen tai fyysinen väkivalta jonkun muun taholta, onnettomuus tai mikä tahansa vastoinkäyminen jonka kuvittelemme tulevan ulkopuolelta ja joka vaatii meitä puolustautumaan milloin mitäkin uhkaa vastaan joka uhkaa meidän hyvinvointiamme ja kehoja. Egon ajattelussa kehot ovat aina tärkeintä, erillistä ja erikoista joita tulee vaalia, se on kaiken keskus ja sen eteen pitää tehdä kaikki ja kun maailmassa tapahtuu jotain mitä emme hyväksy tai joka kauhistuttaa meitä, me tuomitsemme kehot, yksilöt, jotka näemme erillisinä kehoina. Näin me olemme tehneet ajan alusta lähtien. Tämän valtavan kollektiivisen ajatusmallin rikkominen, tai sen oikaisu, koska Sovituksen hyväksyminen ei ole koskaan hyökkäys, koska Sovituksen hyväksynyt ymmärtää lopullisesti että kaikenlainen hyökkäys, ärsyyntymisestä (puolustautuminen [OT H 135]) murhaan (viha), on aina hyökkäys itseä ja omaa mieltä kohtaan ja siten täysin järjetön ja mielenvikainen, vaatii työtä, ja se vaatii sitä mielen tasolta, ja mielen harjoittamista, koska Kurssi on mielen harjoittamisen kurssi [T 1 VII 4:1]. Se montako elämää menee siihen että valaistuu tai tulee mestariksi, riippuu kaiketi siitä, miten omistautunut henkiselle tielle kukin elämässään on ja kuinka kurinalaisesti harjoittaa mieltänsä henkiseen totuuteen ja kuinka valmis on ohjattavaksi, kuinka valmis ottamaan oppaakseen korkeamman Itsensä, kutsuu sitä sitten millä nimellä tahansa, ja astumaan itse syrjään ja antaa totuuden kulkea edellä ja johdattaa tietä.* 


Väistyn syrjään ja annan Hänen näyttää tietä.

On olemassa tapa elää maailmassa, jota ei ole olemassa, vaikka se siltä näyttääkin. (...) Maailma on harhakuva. Ne, jotka haluavat siihen, etsivät paikkaa, missä hekin voivat olla harhakuvia ja vältellä omaa todellisuuttaan. Mutta huomattuaan, että heidän oma todellisuutensa on täälläkin, he astuvat syrjään ja antavat sen näyttää tietä. Miten he voisivatkaan valita toisin? On hulluutta antaa harhakuvien käydä totuuden edellä. Mutta on pelkää tervejärkisyyttä antaa harhakuvien kadota totuuden taakse ja totuuden astua esiin sellaisena kuin se on.

[OT H 155 1:1, 2]


Myös Gary kysyy valaistumisesta tai mestariksi tulemisesta ja sen kestosta ystävämestareiltaan. Pursahin ja Artenin vastaukset ovat valaisevia, kuten niin usein muutenkin.*

Pursah: Kaikki kyselevät sitä eikä kukaan aluksi pidä saamastaan vastauksesta. Vastaus on, että se tapahtuu sitten kun se tapahtuu. Sitä ennen tulee kuitenkin aika, jolloin olet niin onnellinen, ettei koko kysymyksellä enää ole mitään merkitystä! Kun Pyhä Henki on sisäinen opettajasi, sinun on aina oletettava olevasi oppilas niin kauan kuin olet kehossa. Kyse on elämän mittaisesta matkasta sellaisen henkilön kohdalla joka vakavasti haluaa vapautua maailmasta ja palata kotiin. Kurssi opettaakin ennen kaikkea, että maailmaa ei voi ottaa vakavasti. 

Gary: Hyvä on, mutta entä jos en haluakaan kulkea vain yhtä tiettyä elämän mittaista tietä juuri tällä hetkellä? Entä jos haluankin harrastella kaikenlaista muutakin?

Arten: Voit jonotella henkiseen noutopöytään ihan niin pitkään kuin haluat. Mieltäsi ei tietenkään voi harjoittaa vasten tahtoasi. Kaikki on sinun päätettävissäsi, mutta muista, että sinä halusit itse tietää, miltä tuntui oppia asioita suoraan J:ltä. Tässä on mahdollisuutesi.

[MK s. 106]

Kuka on Kristus?


Kun puhutaan tai mainitaan sana Kristus, meille tulee automaattisesti mieleen asioita, jotka jaamme kollektiivisesti lähes kaikkien muiden maailman ihmisten kanssa. Monet kokevat jopa suurta tiedostettua ja tiedostamatonta vastustusta koko käsitettä kohtaan, kuten esimerkiksi Kurssin saneluna vastaanottanut Helen Schucman, joka aluksi vastusti sitä ja sanaparia "Pyhä Henki" jopa niin paljon, että alkuun ensimmäiset viisi Kurssin kappaletta sisälsi sanaparin "Henkinen Silmä", joka oli J:n antama nimitys Pyhälle Hengelle; myöhemmin tämä korjattiin "Pyhäksi Hengeksi" kun Helen tuli sinuiksi oman vastustuksensa kanssa. 

Jos olemme kristittyjä, tai eläneet kristityssä yhteisössä tai maassa jossa kristinusko on vallitseva uskontojärjestelmä näemme mielikuvia Jeesuksesta josta tuli Kristus hänen ylösnoustuaan, näemme Jumalan Pojan joka on meitä paljon suurempi ja korkeammalla, lähempänä tai jopa yhtä Jumalan kanssa, mitä me maan matoset täällä maailmassa emme ole, näemme kirkkaan aamutähden, Aamun Koin, joka loistaa Jumalan ikuista valoa, myös meihin syntisiin ja saatamme nähdä myös kärsivän Jeesuksen joka uhrautui meidän puolesta tai jotain muuta älytöntä typeryyttä, jota kristinusko on meille tuputtanut vuosisatojen ajan, ja tuhoten pyhistä teksteistä lähes kokonaan kaiken sen mitä Jeesus todella opetti maailmassa ja ihmiskehossa ollessaan, kuten Tuomaksen evankeliumin, Marian evankeliumin tai Q-evankeliumin eli Tuomaan kirjoittaman Mestarin Sanat. Mutta mitä Jeesus sitten opetti Kristuksesta ja mitä J opettaa Kurssissaan Kristuksesta?

Kun J puhuu Kurssissa siitä miten opetuslapset eivät ymmärtäneet häntä ja miten nurinkurinen on se tapa millä raamattu kuvaa hänen puheitaan Juudasta koskien, selventää asiaan hyvin.*

"Rangaistus", jolla minun sanottiin uhanneen Juudasta, oli (...) erehdys. Juudas oli veljeni ja Jumalan Poika, yhtä paljon osa Poikakuntaa kuin minä itsekin. Oliko todennäköistä, että minä halusin tuomita hänet, kun olin valmis osoittamaan, että syylliseksi tuomitseminen on mahdotonta? [T 6 I 15:7]


Myös Arten viittaa tähän kirjassa MK, s.111:*

Arten: Kurssin J ei ole sama kuin kristinuskon versio J:stä, eivätkä nämä kaksi ajattelutapaa ole keskenään yhteensopivia. Kristityille on hyvin tärkeää heidän kuvansa kärsivästä J:n ruumiista. Hän on erilainen kuin muut siinä mielessä, että vain hän on Jumalan ainoa Poika. Mutta Kurssissa J kertoo sinulle, että koska sinä ja hän olette yhtä, sinäkin olet yhtä lailla Jumalan ainoa Poika, eli Kristus - etkä siis mitenkään erilainen kuin hän - ja että voit jopa oppia kokemaan tämän.

Minussa ei ole mitään, mitä sinäkin et voisi saavuttaa. Minulla ei ole mitään, mikä ei tule Jumalalta. Ero meidän välillämme esiintyy nykyhetkessä siinä, että minulla ei ole mitään muuta. [T 1 II 3:10]

Tässä J tietenkin viittaa siihen, ettei hänellä ole harhoja, kuten meillä. Hän on poistanut Pyhän Hengen ja oikean anteeksiannon avulla mielestään kaikki rakkauden läsnäolon tietoisuuden tiellä olevat esteet (eli uskomukset erillisyydestä ja erityisyydestä muun muassa ja kaiken alitajuisen uskon ja ajatukset syyllisyydestä, synnistä ja pelosta - egon epäpyhä kolminaisuus), jotka meidänkin tulee poistaa ja mihin Kurssi tähtää ja mihin Kurssin harjoittaminen on tarkoitettu. Kun harhat on annettu anteeksi ja nähty oikein ja viimeinenkin oppiläksy opittu ja näin ego tehty tekemättömäksi, ei totuuden kokemisen tiellä ole enää mitään esteitä, harhoja tai verhoja. Juuri Kurssin avulla me soveltaessamme sen oppeja käytäntöön, harjoitamme itseämme katsomaan kaikkea J:n ja Pyhän Hengen tavoin, eli näemme jokaisessa ihmisessä veljemme ja itsemme, osan Poikakuntaa, viattoman hengen, Kristuksen, joka on me itse ja meidän todellinen Identiteettimme ja Itsemme, joka on yhtä Jumalan, Luojansa kanssa.

Me emme voi herätä hetkessä, koska se olisi liian pelottavaa unessa olevalle mielellemme, vaan sen täytyy tapahtua hitaasti. Tämä pelko on aina alitajuista ja ilmenee erilaisina vastustuksen muotoina Kurssia kohtaan jonka ego aistii uhaksi, koska ego kieltää totuuden ja haluaa peittää sen havaitsemisen unen taakse. Myös Kurssi on prosessi - mielen harjoittamisen prosessi, jossa mieltämme herätellään hitaasti ja lempeästi ensin ymmärtämään totuus jonka jälkeen se voidaan pelotta kokea. Aivan kuin perhonen elää toukkavaiheen ja valmistuu hitaasti omalla ajallaan kunnes on valmis jättämään kotelonsa tullakseen perhoseksi.* 


- Käännyttäminen

Gary: Elleivät nämä kaksi ajattelutapaa sovi yhteen, miten kristityt sitten voivat opiskella Kurssia?

Arten: Ihan helposti, tai ainakin yhtä helposti kuin ketkä muut tahansa. Kurssi suoritetaan aina mielen tasolla, ei maailmassa. Kirkossa, temppelissä tai missä tahansa Jumalan palvontapaikassa käynti tulee ymmärtää sosiaalisena ilmiönä (...) ja on aivan ilmeistä, että monet tämän päivän uskonnollisista järjestöistä vaikuttavat myönteisesti omaan yhteisöönsä. Pelastus löytyy kuitenkin todella vain mielestä. Missään paikassa tai esineessä ei ole mitään luonnostaan pyhää. Ne ovat vain vertauskuvia. Näin on mahdollista kuulua mihin tahansa uskontokuntaan tai järjestöön tai tehdä mitä tahansa tavallisesti elämässään tekee ja samalla harjoittaa Kurssin opettamaa ajattelutapaa mielessään.

Ihmisiä ei tarvitse yrittää käännyttää Ihmeiden Oppikurssin kannattajaksi, vaikka siitä voi hyvin kertoa muille, jos tuntee vetoa siihen suuntaan. Asian ydin on kuitenkin siinä, ettei kenenkään tarvitse tehdä niin. Oivalluksesi voivat hyvin jäädä sinun omaksi asiaksesi. Valinta on sinun. Kurssilla ei ole yhtään mitään tekemistä fyysisen maailman kanssa. Kertaan vielä, että kyse on siitä, miten tarkastelet maailmaa.

Gary: Katolilaisetkin voivat siis käydä Suuren kärsivän Madonnan messussa ja tajuta samalla mielessään, ettei J pyydä heitä luopumaan yhtään mistään.

Pursah: Niin, juuri. Kyse ei, rakas ystävä, ole kuitenkaan vain katolilaisista. Kuten tiedät, kaikkien uskontokuntien kannattajissa on sekä iloisia ihmisiä että kärsiviä surkimuksia. Katso nyt vaikka sitä, miten jotkut hindut haluavat kärsiä palvoessaan Jumalaa. Kaikki iloisetkin uskovaiset kärsivät lopulta - se on rakennettu alitajuiseen ajatusjärjestelmään. Tämän takia kristityt haluavat uskoa, että J kärsi ja kuoli heidän syntiensä puolesta (mikä on täysin järjetöntä, koska ei kukaan voi parantua tai sairastua kenenkään toisen puolesta*). Etkö muista sitä kaunista baptisti-naista, joka sanoi sinulle, että et ikinä pääse sisään Taivaan portista, ellei Jeesuksen veri virtaa yllesi?

Gary: Muistanpa hyvinkin! Kysyin häneltä, mistä voisin tilata sitä pari litraa.

Pursah: Yritä muistaa, mitä me sanomme sinulle koko ajan. Kurssi on mielessä tapahtuva prosessi, ei fyysinen tapahtuma. Opit lopulta ymmärtämään, että kaikki on mielessä tapahtuvaa eikä fyysistä.

(...)

Pursah: ...Kurssin voi hyvin hyödyntää, vaikka ei uskoisikaan J:n olevan sen kirjoittaja. Kuten jo aiemmin sanoimme, Kurssin voi hyvin tehdä myös vain Pyhän Hengen kanssa. Sen voi hyvin tehdä vain henkisyydestä yleensä kiinnostuneena ihmisenä. Myös buddhalainen tai jonkun muun uskontokunnan kannattaja voi tehdä sen ja korvata tietyt sanat itselleen sopivimmilla. Sanaa Buddha-mieli voi hyvin käyttää sanan Kristus-mieli tilalla, tai keksiä jonkin aivan muun itselleen sopivamman. Feministit voivat muuttaa maskuliiniset muodot feminiineiksi. Kun joku kuitenkin tekee näin, hänen tulee tajuta, että se johtuu siitä, että hänen on annettava anteeksi jotakin, sillä hänen ei tarvitsisi tehdä minkäänlaisia muutoksia, jos hän ei antaisi vertauskuville niin suurta merkitystä ja tekisi näin niistä todellisia.

(...)

Lopulta jokainen oppii sen minkä sinäkin, Gary: Jumalan Ääni on sinun äänesi, se on todellinen äänesi, sillä sinä olet Kristus. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä ei todellisuudessa ole mitään eroa - mutta te ette elä todellisuudessa. Te elätte täällä. Tai ainakin se on kokemuksenne. Ennen kuin Pyhä Henki on parantanut mielenne, tarvitsette sitä apua, jota Kurssin vertauskuvat voivat teille antaa. 


- Miksi Kurssi on kirjoitettu sellaiseksi kuin se on?

Pursah: Monesta tuntuu (Kurssin) lukemisen alkuvaiheessa, että Kurssi on kirjoitettu vieraalla kielellä. Tämä johtuu siitä, että J esittelee Kurssin ajatellen ikään kuin jo ymmärtäisitte, mistä hän puhuu, vaikka hän tietääkin, että muodon tasolla ette ymmärrä siitä paljoakaan. Kurssissa esitellään ajatuksia, sitten ne jätetään hautumaan ja selvitetään myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Ajatusjärjestelmä alkaa rakentua itsensä varaan, jotta voisitte oppia sen. Kurssin opiskelu tulee ymmärtää prosessina, ei tapahtumana. Valitettavasti monet opiskelevat Työkirjaa, jota on helpompi lähestyä, ja jättävät suuren osan Tekstistä lukematta ja lukevat sitä kenties vain silloin kuin käyvät opintopiirissä. Jos Tekstiä ei kuitenkaan ymmärretä, ei voi oikein ymmärtää työkirjaakaan.

[MK, s. 116]

Tämä on tärkeä muistaa, että J esittelee Kurssin kuten sen lukija jo ymmärtäisi mitä hän sanoo. Siten se on kaikille sama, mutta jokainen ymmärtää siitä sen mihin itse on valmis, ja kuten Kurssikin sanoo, opetussuunnitelma on hyvin yksilöllinen ja että se on Pyhän Hengen ohjauksessa ja suojelussa. [OK-29-2:6] Siten jokainen Kurssin opiskelija ymmärtää Tekstistä sen minkä ymmärtää ja vuosien kuluessa Kurssin opiskelussa tapahtuu syvenemistä kun Tekstiä luetaan yhä uudelleen ja uudelleen ja kun oikea anteeksianto hoitaa mieltämme ja siten poistamme mielestämme yhä enemmän esteitä yhä syvemmälle ymmärrykselle.*

Totuus on tietoisuutta

Tämä on ihmeiden oppikurssi. Se on pakollinen kurssi. Vapaaehtoista on vain se, milloin suoritat sen. Vapaa tahto ei tarkoita, että voisit määritellä opetussuunnitelman. Se tarkoittaa vain, että voit valita, mitä haluat opiskella tiettynä ajankohtana. Kurssin päämääränä ei ole opettaa rakkauden merkitystä, sillä se ylittää sen, mitä voidaan opettaa. Kurssin päämääränä on kuitenkin poistaa esteet rakkauden läsnäolon tietoisuuden tieltä, sillä rakkauden läsnäolo on sinun luonnollinen perintöosasi. Rakkauden vastakohta on pelko, mutta sillä, mikä on kaikenkattavaa, ei voi olla vastakohtaa. Tämä kurssi voidaan sen vuoksi tiivistää hyvin yksinkertaisella tavalla seuraavasti:

Mitään todellista ei voi uhata. 

Mitään epätodellista ei ole olemassa. 

Siinä on Jumalan rauha. [T J 1]

Arten: Kurssi on pakollinen, koska se ilmaisee totuuden. Olen pahoillani, jos tämä kuulostaa ylimieliseltä (eihän Arten oikeasti ole pahoillaan, kuten tiedämme, kunhan vain yrittää hieman pehmentää viestiä jonka J sanoo suoraan mitään säästämättä ja mistään tinkimättä*). Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Kurssi olisi ainoa mahdollinen tie ikinä löytää totuutta. Totuus on tietoisuutta, ei kirja. Mutta tätä tietoisuutta ei voi löytää yksin. Voiko sairas mieli itse parantaa itsensä? Maallisella tasolla vastaus on ei. Tarvitset apua. Tarvitset ihmeen. Sen sijaan saat itse päättää, milloin aiot opiskella Kurssin ja soveltaa sitä käytäntöön. Voit viivytellä ihan niin pitkään kuin haluat. Opinto-ohjelma on kuitenkin jo valmis. Voit valita, mitä haluat milloinkin oppia, mutta tajuat kyllä lopulta, ettei ole kuin kaksi asiaa, joiden välillä voit valita, ja ettei vaihtoehtoja olekaan lukemattomia, kuten tällä hetkellä uskot. Kurssi ei väitä olevansa jotenkin parempi henkinen tie kuin jokin toinen, mutta samalla se ei myöskään salaile mitenkään sitä, että lopulta sinun on täysin välttämätöntä oppia se.

MK, s. 120


Koska maailmaa ei ole, onko Kurssikin merkityksetön?

Jotkut ihmiset tulevat vähättelemään sen merkitystä, että Kurssin sanoma täytyy ymmärtää. (...) He sanovat, että koska Kurssi tekee metafyysisen väittämän, että kaikki on merkityksetöntä, itse Kurssikin täytyy silloin olla merkityksetön! Ollaanpas kuitenkin nyt myötämielisiä tämän asian suhteen. Kurssilla on aivan varmasti merkityksensä sillä tasolla, jolla se sinut kohtaa, ja Kurssin ymmärtäminen on hyvin tärkeää, sillä muuten se olisi täysin hyödytön kirja Tämä johtuu siitä, että Kurssin tarkoitus on auttaa sinua tulkitsemaan maailma ja omaksi elämäksesi kutsumasi kokemus uudelleen. Kyse on siitä, että sinä luovut niistä merkityksistä  jotka sinä itse olet antanut asioille, ja siirryt käyttämään Pyhän Hengen maailmalle antamaa merkitystä. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta Pyhä Henki voisi herättää sinut lempeästi unestasi. Miten ihmiset voivatkaan ajatella, ettei Kurssin ymmärtäminen olisi tärkeää, jos he ovat lukeneet Työkirjan johdannon?

Tekstiosan antama teoreettinen pohja on välttämätön viitekehys, jotta tämän työkirjan harjoituksista tulisi mielekkäitä. 

ja:

Tulet huomaamaan, että sinun on vaikea uskoa joihinkin ajatuksiin ja opetuksiin, joita työkirjassa esitetään, ja jotkut niistä saattavat näyttää kerrassaan hätkähdyttäviltä. Älä välitä siitä. Ainoa asia, jota sinulta pyydetään on, että sovellat opetuksia annettujen ohjeiden mukaisesti. Sinua ei pyydetä arvostelemaan niitä millään lailla. Sinua pyydetään vain käyttämään niitä. Juuri niiden käyttö paljastaa sinulle niiden merkityksen ja osoittaa sinulle, että ne ovat tosia. [OT J] 

Antakaamme anteeksi niille, jotka haluavat kulkea siitä, missä aita on matalin, ja jotka teeskentelevät Kurssin kertovan samat asiat kuin kaikki muukin ja jatkakaamme Kurssin opetuksista. Kaikkeen sanomaamme pohjautuen sinulle tulisi olla selvää, että kun J käski sinua tekemään maailmasta itsellesi merkityksettömän, hän tarkoitti, että luopuisit siitä arvosta, jonka itse olet maailmalle antanut, ja ottaisit vastaan Pyhän Hengen maailmalle antaman merkityksen sen sijaan. Esimerkiksi luvun 24 alussa hän sanoo:

Tämän kurssin oppiminen vaatii halukkuutta asettaa kyseenalaiseksi jokainen arvostamasi asia.


Tästä juuri Työkirja alkaa. Sen ensimmäiset parikymmentä harjoitusta asettaa kyseenalaiseksi kaiken mitä havaitsemme ympärillämme ja kertoo meille, että katselemme merkityksetöntä maailmaa ja että kaikki se merkitys minkä me itse olemme sille antaneet, ei merkitse mitään. Mutta jos Kurssi jäisi vain tähän huomioon, että maailmaa ei ole olemassa ja se maailma jonka näemme ei merkitse mitään, Kurssi ei johtaisi mihinkään - ei ainakaan henkiseen heräämiseen. Mutta sen jälkeen kun oppilas on johdatettu siihen pisteeseen että hän näkee että hän itse on arvottanut maailman omilla arvoillaan, jotka ovat merkityksettömiä, Kurssi antaa meille oikean ja todellisen merkityksen maailmalle ja kaikelle mitä siinä havaitsemme, eli Pyhän Hengen tulkinnan maailmasta. Kun opimme näkemään maailman Pyhän Hengen tavoin tai ottamaan vastaan Hänen tai Sen ajatusmallin, maailmalle tulee uusi merkitys ja se merkitys johtaa ainoastaan pelastukseen eli heräämiseen unesta. Pyhä Henki käyttää valheellista maailmaa ja meidän siinä havaitsemia asioita ja tilanteita anteeksiannon ja sen soveltamisen kautta siihen, että alamme kulkea unesta poispäin sen sijaan, että kulkisimme yhä syvemmälle uneen jos pitäisimme kiinni itse tekemistämme arvoistamme. Kun kaikki ihmissuhteet, erityissuhteet kuten Kurssi niitä kutsuu, niin viha- kuin rakkaussuhteetkin annetaan Pyhälle Hengelle ne palvelevat sen jälkeen pelastuksen tarkoitusta. Samoin kun keho luovutetaan korkeammalle Itselle, se palvelee vain pelastuksen päämäärää eli siitä tulee se kommunikointiväline, joksi se on tarkoitettukin Pyhän Hengen pelastussuunnitelmassa.*

Energiasta

Arten: Muodon tasolla energiaa ei näytä voivan tuhota, koska se ei oikeastaan ole energiaa - se on ajatus, tarkemmin sanottuna epäajatus, joka kyllä lopulta muuntuu ikuiseksi. Sillä välin voit pohtia Kurssin esittämää yksinkertaista ehtoa, jolla erotetaan todellinen epätodellisesta.

Kaikki, mikä on totta, on ikuista - se ei voi muuttua eikä sitä voida muuttaa. Henki on sen vuoksi muuttumaton, koska se on jo täydellinen, mutta mieli voi päättää, mitä se valitsee palvelevansa. Ainoa sen valinnalle asetettu rajoitus on, että se ei voi palvella kahta herraa. [T 1 V 5]

Jo se tosiseikka, että energiaa voi muunnella, merkitsee, että se on luonnostaan epätodellista. Tarkoituksemme ei ole lannistaa kaikkia new age- ihmisiä, jotka ovat ihan hulluina energiaan. Energia ei kuitenkaan ole mitään. Se on ajan tuhlausta, silmänkääntötemppu, jälleen yksi tapa rakentaa talo heikolle perustalle lujan perustan sijaan. Joillekin on kuitenkin varmasti hyötyä siitä, että he ovat kiinnostuneet näkymättömästä näkyvän asemasta. Mutta me tulimme säästääksemme sinun aikaasi, joten meidän on sanottava se, mikä meidän on sanottava. Hyvä uutinen ei ole se, että energiaa voidaan muuttaa; hyvä uutinen on se, että sen luonutta mieltä voidaan muuttaa.

[MK, s. 116]

J:n ja Marian häät ja mielensiirtoa

Pursah: Jossakin vaiheessa Mari ja J kävelivät yhdessä vetten päällä.

Gary: Yhdessä!

Pursah: Niin. Se järkytti perin pohjin niitä, jotka sen näkivät, kuten Taddeusta ja minua. Emme osanneet laisinkaan odottaa sitä. Se tapahtui vain pari päivää ennen heidän häitään. J oli 27 ja Maria 22. Se oli oikeastaan aika myöhäinen ikä mennä naimisiin tuohon aikaan, mutta niin oli tarkoitus tapahtua.

Gary: Käsikirjoitus on kirjoitettu.

Pursah: Aivan. He eivät tehneet sitä saadakseen ihmiset uskomaan heihin. He tekivät sen osoittaakseen, etteivät tämän maailman lait päde enää silloin, kun on oppinut käyttämään mielen voimaa Pyhän Hengen ohjauksessa. Kuten J myöhemmin asian Kurssissaan ilmaisee: "Sinun pyhyytesi kautta Jumalan voima tulee näkyväksi. Sinun pyhyytesi kautta Jumalan voima on käytettävissä. Ei ole mitään, mitä Jumalan voima ei pystyisi tekemään." [OT 38 2]

Isaah ja minä pääsimme J:n ja Marian häihin. Silloin minä annoin J:lle paperikäärön ja kirjoitusvälineen lahjaksi. J ja minä osasimme molemmat sekä lukea että kirjoittaa mutta useimmat ihmiset eivät. Hän antoi molemmat esineet minulle takaisin ja sanoi: "Matkusta kanssani. Käytä näitä välineitä ollakseni kirjurini." Olin niin onnellinen kuullessani nämä sanat. Se tuntui oikealta. (Näin siis sai alkunsa Tuomaan evankeliumi joka aikanaan haudattiin Nag Hammadiin mistä toisen maailmansodan jälkeen kaivettiin esiin ns. Nag Hammadi-kirjasto, kokoelma alkukristillisiä ja gnostilaisia tekstejä. Esimerkiksi Tuomaan evankeliumia kirkko piti ja pitää apokryfisenä tekstinä, eli ei usko sen todenperäisyyteen, ja joka siten ei kuulu viralliseen raamatun kaanoniin.*)

(...)

J ja Maria osasivat käyttää myös mielen siirtämistä mennäkseen mihin tahansa hetkessä, ja J todellakin kävi kaikissa niissä paikoissa, joissa ihmiset otaksuvat hänen käyneen, kuten Intiassa, Tiibetissä, Kiinassa ja jopa Ranskassa ja Englannissa. Hän ja Maria pitivät kovasti Stonehengestä. Vaikka he tiesivät, ettei energia ole todellista, he osasivat silti arvostaa sitä - kuten kaiken takana olevaa astronomis-astrologista suunnitelmaa.

Gary: Tiedän. Minä olen käynyt siellä!

Pursah: Kyllä, mutta et ole nähnyt sitä alkuperäisessä asussaan. Se oli ehjä suurin piirtein ensimmäiset tuhat vuotta, ja nykyisten pystyssä olevien kivien lisäksi siinä oli paljon lisää kiviä. Niidenkin päällä oli kivet niin, että ne muodostivat täydellisen ympyrän. J ja Maria menivät sinne eräänä aamuna liittyäkseen yhteen Jumalan kanssa. Sen jälkeen he levitoivat ja katosivat, mikä teki aikamoisen vaikutuksen niihin muutamaan ihmiseen, jotka heidät näkivät.

 [REOUK, s. 189]Miksi Kurssi tuli vasta nyt, 1975?

Monesti kuulee kysyttävän Kurssiin liittyen, varsinkin erilaisilla Kurssia käsittelevillä sivustoilla, että miksi ihmeessä J antoi Kurssin vasta vajaa kaksituhatta vuotta sen jälkeen kun hän ensimmäisen kerran toi tätä oppia ihmisille. Voimme aina miettiä sitä, miten kirkko on järjestelmällisesti koko historiansa aikana pitänyt kaikki pyhät kirjoitukset itsellään, päättänyt mitä niistä tuhotaan ja mitä niistä pidetään aitoina ja mitä niistä sisällytettiin raamattuun ja mitä niistä näytetään ihmisille. Täytyy myös muistaa se, että koko kirkkohistorian ajan raamattua on muuteltu ja sitä muutellaan edelleen. Nikean kirkolliskokouksissa raamattua on kanonisoitu useaan otteeseen, siitä on poistettu osioita tai siihen on lisätty osioita. Rooman viimeinen keisari yritti pitää luhistuvaa valtakuntaa kasassa kieltämällä kaikki muut uskonnot paitsi kristinuskon. Tämä johti muiden kuin kristilliseksi nähtyjen kirjoituksien järjestelmälliseen tuhoamiseen ja ihmisten vainoamiseen jotka eivät ottaneet kristinuskoa omakseen. Ja turha on kai mainita inkvisitiota. Mitä järkeä olisi ollut tuoda tämä edistyksellinen oppi tällaiseen maailmaan ja aikaan, jossa vain muutama ihminen edes osasi lukea? Olisiko se säilynyt yleensä ja olisiko se säilynyt muuttumattomana, kuten se nykypäivänä on säilynyt? Ja olisiko kollektiivisessa mielessä ollut tarpeeksi avointa tietoisuutta ottaa vastaan näin mullistava oppi, kun ihmisille ainoa henkinen kanava oli ollut vain virallisen kirkon raamattu, jossa rankaiseva Jumala oli todellinen voima jota tuli pelätä, raamattu, jonka mukaan niin homot kuin sunnuntaina työtä tekevätkin piti tappaa, raamattu, jonka mukaan syntiset käristyivät ikuisesti helvetin tulessa kuolemansa jälkeen? Tuskin. Mutta annetaan niiden selittää jotka tietävät kaiken.*

Pursah: Tiedätkö, miten monta sellaista järjestäytynyttä kristillistä kirkkoa maailmassa on nykyään, jolla on oma erityinen tulkintansa kristinuskosta?

Gary: Satoja, veikkaisin.

Pursah: Niitä on yli 20 000.

Gary: Jeesus, Joosef ja Maria!

Arten: Ei se heidän syynsä ollut. Annas kun kysyn sinulta vielä jotakin muuta. Jos nykyään on olemassa 20 000 kirkkoa, joista yksikään ei ymmärrä J:n opetusta - ja vakuutan sinulle että näin myös on - ja jos kaikki riitelevät keskenään siitä, mitä J:n opetukset kenties tarkoittavat eikä maailma ole tällä välin muuttunut miksikään - siis todella miksikään - uskotko vilpittömästi siihen, että ihmiskunnalle olisi apua siitä, että vähitellen saataisiin aikaan 20 000 erilaista tulkintaa Ihmeiden Oppikurssista?

(...)

Kaksituhatta vuotta sitten ei ollut mahdollista säilyttää totuutta. Vielä nykyäänkin tulee olemaan hyvin vaikeaa estää J:n opetuksia häviämästä jälleen, mutta aina kannattaa yrittää.

(...)

- Ihmeiden Oppikurssi ei ole uskonto

Gary: ...Mikä estää Kurssille käymästä samoin kuin kristinuskolle?...

Arten: Kurssin luonne itsessään estää näin käymästä. Ihmeiden Oppikurssi ei ole uskonto. Kuten oletkin jo itsekin pohtinut, niin kauan kuin Kurssi säilyy yhtenä kokonaisuutena ja sen opetukset säilytetään niin kokonaisina kuin mahdollista, sen itseopiskeluun perustuva luonne voittaa lopulta aina. Kurssi on oikeastaan ajastaan edellä.

(...)

Gary: Onko totta, että kun kirkko perustettiin, ainoastaan papit saivat lukea kirjoituksia ja ihmiset saivat kuulla ainoastaan sen, mitä kirkko heille kertoi?

Arten: On se totta. Useimmat eivät kuitenkaan olisi osanneet lukea. Pidät monia asioita nykyään itsestään selvinä, mutta eihän kirjapainoa ollut keksitty ennen kuin 1400-luvun puolivälissä. Kirkko kontrolloi tiukasti kaikkea tietoa, pyhät kirjoitukset mukaan lukien. Jos ihmiset tietävät vain sen, mitä heille kerrotaan, heidän on vaikea tehdä asioista minkäänlaisia muita johtopäätöksiä kuin mitä valtaapitävät haluavat.

Vasta 1700-luvulla riittävän moni osasi lukea ja kirjoja oli painettu riittävästi, jotta sillä oli jotakin merkitystä yhteiskunnan kannalta. Nykyään ihmiset voivat lukea ja ajatella mitä haluavat ja saatavissa oleva tieto on hyvin edistyksellistä. Saatat ihmetellä, miksi J:ltä kesti niin kauan sanella Kurssi. Kuitenkin vasta nyt riittävän moni ihminen on ollut valmis lukemaan sen.Kurssi suoritetaan aina mielen tasolla, ei maailmassa.

Arten, MK, s. 112


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita