SAATTEEKSI 

Muistion tekijän huomautus saatteeksi:

Tämän muistion lähteenä ovat seuraavat teokset: Gary R. Renard: Maailmankaikkeus katoaa (MK), Kuolematon todellisuutesi (KT), Rakkaus ei ole unohtanut ketään (REOUK) ja Jeesuksen ja Buddhan yhteiset elämät (JBYE), sekä Ihmeiden Oppikurssi ja sen kaksi ainoaa lisäosaa Psykoterapia (P) ja Rukouksen laulu (RL) ja Kenneth Wapnick, Johdatus Ihmeiden Oppikurssiin (JIO), Darrell Morley Price: From the Christ Mind . Lisäksi materiaalia on eri internetsivustoilta joihin linkit löytyvät valikon osiosta 'Linkit'. tai itse kirjoituksista. 


Tämä muistio on tarkoitettu muistin työkaluksi, opetusvälineeksi sen opin/kurssin harjoittamiseksi minkä Ihmeiden Oppikurssi esittelee.

Tavallaan tämä muistio on jäsentämättömiä kommentoituja referaatteja edellä mainituista teoksista sisältäen myös muistion tekijän omia mietteitä kyseisistä teksteistä ja niiden väittämistä, ja siitä henkisestä tiestä, jolle kyseisten tekstien välittämän sanoman sisäistäminen väistämättä johtaa, jos ne haluaa ottaa käytäntöön omassa elämässään. Toki näitä henkisiä oppeja voi lukea tai lueskella ihan vain huvikseen, sillä ei ole mitään väliä. Kuten Ihmeiden Oppikurssin alussa sanotaan, "Tämä on ihmeiden oppikurssi ja se on pakollinen kurssi. Ainoa valinta joka sen suhteen voidaan tehdä, on vain se, milloin se tehdään" [T-J-1:1-3]. Jokainen joka on tutustunut Renardin kirjoihin ja niissä esiintyviin kahteen ylösnousseeseen mestariin Pursahiin ja Arteniin ja heidän välittämään sanomaan ja kertomuksiin henkilöstä nimeltä Jeesus - jota he kutsuvat J:ksi - tietää, että Kurssin alkulähteeltä eli Jeesukselta - joka maanpäällisen elämänsä aikana yhtyi täydellisesti Pyhään Henkeen ja muisti täydellisesti Itsensä eli Kristuksen ja Jumalan - ei puutu kaiken muun lisäksi, myöskään huumorintajua. Ja kun Kurssin ja Artenin ja Pursahin esittelemään oppiin ja sen ydinajatukseen tutustuu syvemmin, väite Kurssin pakollisuudesta tulee ymmärrettäväksi. Tämän muistion ei ole millään tavalla tarkoitus väittää että nämä puhtaan ei-dualismin opit - joita Arten, Pursah ja Kurssin J opettavat - olisi ainoa tie valaistumiseen, paluuseen Kotiin ja Jumalan löytämiseen tai Sen muistamiseen eli heräämiseen unen maailmasta. Kuten Kurssi ja ylösnousseet mestarimme Pursah ja Arten moneen otteeseen painottavatkin, teitä ja polkuja eli universaaleja oppisuunnitelmia kotiin palaamiseksi on monia, kuten jo edellisissä johdanto-osioissa todettiin, ja jokainen löytää määränpäänsä lopulta ja palaa Jumalan yhteyteen.

Mutta tämä Kurssin ja Artenin ja Pursahin opettama henkinen tie on ainoa tällä hetkellä maailmassa oleva henkinen oppi, joka opettaa puhdasta non-dualismia. Se on myös "nopein", koska sen harjoittaminen luhistaa aikaa. Maailman muut uskonnot, henkiset opit tai elämänkatsomukset pikemminkin opettavat eriasteisia dualismin tai semi-dualismin oppeja (jotka ovat tärkeitä niille, jotka niitä vielä ajassa tarvitsevat juuri niinä ajankohtina joissa he elämissään ovat). Nämä termit kyllä selvennetään muistion keskusteluissa ja teksteissä.

Pursah ja Arten ovat kaksi ylösnoussutta mestaria eli valaistuneita, jotka ilmestyivät Gary Renard nimiselle miehelle tämän kotona Yhdysvaltojen Mainessa joulukuussa 1992 ja alkoivat kertoa hänelle vuosien aikana usealla eri käynneillä henkistä oppia, joka perustuu Ihmeiden Oppikurssin sanomaan puhtaasta ei-dualismista.

Pursah ja Arten olivat myös Jeesuksen maallisia seuraajia, Pursah eli Didymos, Raamatussa Tuomas, Arten, Raamatussa nimellä Taddeus, oikealta nimeltään tuolloin Lebbeus.

Pursah Ihmeiden Oppikurssista kirjassa Maailmankaikkeus katoaa:

"... tällä hetkellä maan päällä on olemassa henkinen kirjoitus, joka ilmaisee niin hyvin kuin mahdollista sen, mitä J (Jeesus) todella haluaa sanoa. Tähän on erinomainen syy, sillä hän saneli sen sisällön sana sanalta eräälle henkilölle, jolta kului seitsemän vuotta kirjoittaa kaikki muistiin. Siinä ei ole kenenkään muun kuin J:n näkökulmia. Sitä ei ole toimitettu mihinkään uskontoon sopivaksi tai muutettu yleisöä kosiskelevaksi. J ohjasi tämän naisen kautta tekstin viimeistelyn loppuun saakka. Tämä kirja on täydellinen esitys ja kaikenkattava harjoitusmuoto. Sen ei ole tarkoitus olla minkään uskonnon käsikirja tai moraalisen käytöksen opas." [MK s. 96]

Ihmeiden Oppikurssi käyttää Raamatusta tuttua termistöä ja määrityksiä ja nimityksiä. Osin siksi, että koko teksti on oikaisu Raamatulle, missä on enää hyvin vähän jäljellä sitä puhdasta ei-dualismia jota Jeesus opetti. Jeesus ei tullut maailmaan perustamaan uskontoa tai mitään uskontosuuntausta, vaan tuli esimerkillään kertomaan että kuolemaa ei ole, eikä Jumalan Poikaa (joka jokainen meistä on) voi vahingoittaa, ja ylösnousemuksen sanomaa eli heräämistä unesta. Jeesus ei tullut maailmaan muuttaakseen sitä, vaan näyttämään meille tien miten muuttaa mielemme sen suhteen, kuten Kurssikin tekee. Jeesuksen opettamassa puhtaassa ei-dualismissa millään sukupuolilla ei ole mitään merkitystä, koska kehot eivät ole todellisia; todellisuus on täydellistä, ikuista, viatonta ja muuttumatonta Henkeä, jossa ei ole eroja, eli ei siten mitään sukupuoliakaan. Raamattu myös sivuuttaa täysin esim. Marian evankeliumin; Maria (Maria Magdaleena, EI Raamatun samanniminen prostituoitu) oli Jeesuksen vaimo ja yhtä valaistunut kuin Jeesus ja oli opettajana yhtä voimallinen ja sai seuraajikseen paljon myös naisia. Myös Jeesuksen muut tärkeät seuraajat on Raamatusta hävitetty kokonaan tai jätetty vain satunnaisiksi viitteiksi, kuten esim. Siddhartha eli Buddha joka tuohon aikaan kulki nimellä Nadav, joka raamatussa on nimellä Filippus. Edellisessä elämässään Jeesus oli ollut tämän poika nimeltään Rahula (JBYE). Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen Maria käytti mielensiirtoa (koska oli jo täysin valaistunut; hänen viimeinen oppiläksynsä ajan maailmassa oli seurata miehensä kehon kuolema) ja siirsi itsensä Ranskaan, missä eli elämänsä loppuun.

Jeesus näytti omalla ristinkuolemallaan ihmisille sen, että Jumalan Poikaa ei voi vahingoittaa; valaistuneena (joka siis tarkoittaa sitä ettei mielessä (myöskään alitajuisessa, missä suurin osa syyllisyydestä on) ole enää hitustakaan alkuperäisestä erkaantumisen ajatuksen syyllisyydestä) hän ei kokenut enää minkäänlaista tuskaa, ei psygologista eikä edes fyysistä - mikä pelästytti hänet ristiinnaulitsevia roomalaissotilaita - sekä sen, että keho ei merkitse mitään.

Arten: Ristiinnaulitsemisen hetkellä roomalaiset sotilaat suuttuivat ja olivat pelokkaita, koska J ei kärsinyt. Eräs heistä huusikin hänelle: "Miksi ihmeessä sinä et tunne mitään kipua?" J sanoi: "Ellei mielessäsi ole syyllisyyttä, ei ole myöskään kipua." Silloin sotilas työnsi keihään hänen kylkeensä, mutta J ei reagoinut tähänkään mitenkään, jolloin sotilas pelästyi kahta kauheammin ja juoksi matkoihinsa. [JBYE s. 144]

Myöhemmin uskonnon alkuunpanijat ja papisto vääristelivät Jeesuksen opetuksen ja kirjoittivat Raamattuun uhrautumis-opin joka ei voisi olla kauempana Ihmeiden Oppikurssin Jeesuksen opettamasta sanomasta. Jeesuksen opetuksen mukaan minkäänlaisia "uhreja" ei tarvita mihinkään, koska mikään maailmassa ei ole totta, maailma ei ole Jumalan luoma, eikä Jumala ota mitenkään osaa maailman tapahtumiin; aika-avaruudellinen maailma, maailmankaikkeus ja sen kaikki mahdolliset rinnakkaisulottuvuudet ovat unta, jota Jumalan Poika uskoo katselevansa ja on unohtanut tehneensä sen itse itselleen unessa.

Pursah: Minä kirjoitin muistiin Mestarin sanoja (Q-evankeliumi) tien päällä muutaman vuoden aikana, kun olin kirjoittanut Tuomaan Evankeliumin. Muista ettei ensimmäisissä evankeliumeissa, kuten Tuomaan, Marian ja Filippuksen evankeliumeissa, ollut mitään yksityiskohtaisia tarinoita, ainoastaan sanontoja. Mutta Mestarin sanoihin sisällytin joitakin kertomuksia. Sen jälkeen niitä lainattiin ja sekoitettiin muihin, kuvitteellisiin tarinoihin, jotka olivat sellaisten ihmisten sepittämiä, jotka eivät edes olleet paikalla. Sanat tuhottiin myöhemmin aivan kuten kaikki vaihtoehtoiset kirjoitukset vuoteen 400 jKr. mennessä. Joitakin muunneltuja versioita näistä teksteistä, jotka haudattiin noin vuonna 325, säilyi, ja ne kaivettiin esiin vuonna 1945. Sanat ei ollut näiden tekstien joukossa. Kirkko halusi todella tuhota tämän tekstin tarkkaan eikä ainoastaan siksi, että se sisälsi J:n opetusten nondualistisen totuuden, vaan myös siksi, että se esitti Marian tasavertaisena opettajana J:n rinnalla. Sitä kirkko ei voinut mitenkään hyväksyä. [JBYE, s. 141]

Papistolle myös uhri-käsitys sopi hyvin, koska se teki ihmisestä syyllisen ja papistoista jotain jotka pystyivät "Jumalan valittuina" antamaan synnit anteeksi ja näin keräämään valtavat omaisuudet syyllisiksi itsensä tuntevien ihmisten maksaessa kirkoille "taivasosastaan" ja siitä etteivät joutuisi helvettiin. Jeesukselle helvetti, synti, perivihollinen, kuolema, olivat vertauskuvia maailmasta, egon unimaailmasta jossa kaikki näyttää tapahtuvan. Synti ei ole muuta kuin ajatus Jumala-erosta eli perisynti ja tästä syyllisyydestä kumpuaa kaikki virheet. Virhe on nähdä veli tai sisar jonain muuna kuin täydellisen viattomana Jumalan Poikana, mutta virheet voidaan oikaista ja sitä on oikea anteeksianto mitä Kurssi opettaa. Egolle taas uhri-käsitys sopi paremmin kuin hyvin, koska sen avulla ego sai sidottua ihmisen uskomaan havaitsemansa maailman todellisuuteen ja synnillisyyteen ja tekemään siitä totta, ja näin peittämään totuuden unennäkijältä. Kuten Kurssissa sanotaan:

"Kaikki aikasi kuluu uneksimiseen. Nukkumisen aikana nähdyillä unillasi ja valveunillasi on vain erilainen muoto, siinä kaikki. Niiden sisältö on sama." [T 18 II 5:12-14]

Kurssin tekstissä puhutaan siis veljistä, Jumalan Pojasta, Poikakunnasta, Isästä jne. ja nämä ovat siis varhaisesta juutalais-kristillisestä perinteestä peräisin olevia raamatusta tuttuja maskuliinisia termejä ja se miksi Kurssi tätä termistöä tai muotoa käyttää, johtuu Artenin ja Pursahin mukaan siitä, että Kurssi on oikaisu raamatulle. "Erehdys täytyy korjata alkulähteellään". [T 18 IX 2] He myös kertovat että Kurssi on yhtenäinen taideteos, mistä syystä se on kirjoitettu Shakespearen käyttämään jambiseen runorytmiin, ja myös siksi että Shakespearen käyttämä englanti ei ole muuttunut vuosisatojen aikana eikä tule muuttumaan tulevienkaan vuosisatojen aikana, eli sitä voi yhtä hyvin ymmärtää ihminen joka lukee sitä nyt tai ihminen joka lukee sitä esim. 500 tai 1000 vuoden päästä, vaikka muu kieli olisikin sinä aikana muuttunut. Kurssin suomennoksessahan tämä ei tietenkään toimi eikä toteudu. (Mielestäni tämä on vain hyvä asia, koska alkuperäisen tekstin lukeminen on ainakin minulle hankalaa ilman jambisia riimejäkään, joten hattu päästä ja syvä kumarrus Pirkko Peltoselle joka on tehnyt järisyttävän hienon työn suomentamalla tämän valtavan tekstimäärän ja vielä ymmärrettävästi!) Kurssin opiskelijaa nämä maskuliiniset sanamuodot eivät tietenkään vaivaa mitenkään, mikäli non-dualismi ymmärretään oikein. Sukupuolia on vain unen ja harhojen maailmassa, eikä niillä ole mitään merkitystä. Se mitä tai mikä me todellisuudessa olemme, on puhdasta Henkeä. Lukija voi toki mielensä mukaan käyttää mitä nimityksiä tahansa, jotka tuntuvat hänestä sopivimmilta. Mikäli yhä tuntee vastustusta kurssin käyttämää kieltä kohtaan, eli kristillistä sanastoa joka siis on peruja jo varhaiskristinuskoa vanhemmilta ajoilta pyhistä kirjoituksista, kannatta miettiä mistä se mahtaa kummuta ja käyttää siihen Kurssin oppeja ja antaa sille anteeksi. On hyvä myös tietää seuraavaa: J:llä, Nadavilla ja Marialla oli useita yhteisiä elämiä ennen viimeisiä elämiään, eri maanosissa missä he harjoittivat henkisiä oppeja, milloin Laozin opissa, milloin shintolaisina, milloin taolaisina tai Vedantaa opiskelevina hinduina. 

Pursah: Sinun on muistettava, että J:n ja Nadavin aiemmin oppimat asiat, jotka olivat samoja kuin Marian oppimat asiat, sisälsivät Shankaran, suuren Vedanta-opettajan opetukset. Hän ajatteli, ettei absoluuttisella Todellisuudella, Brahmanilla, ole mitään tekemistä ilmiöiden maailman kanssa! Ja meidän kolme mestariamme uskoivat viimeisessä elämässään, ettei Jumalalla ja Hänen Valtakunnallaan myöskään ole mitään tekemistä tämän ilmiöiden maailman, mielen harhan maailman kanssa. Ja jos sinusta tuntuu, että me jotenkin painotamme tätä liikaa, muista, että ilman tämän asian tuntemista on mahdotonta harjoittaa sitä anteeksiantoa, jota J, Maria ja Nadav harjoittivat viimeisessä elämässään. [JBYE, s. 140]

Oikeaa anteeksiantoa harjoittaessa täytyy siis tiedostaa, olla taustavaikuttimena ja todellisena uskona joka nähdään totena, että se, mitä tapahtuu tai tapahtui, ei ole totta eikä todellista missään tilanteessa. Teki sinulle kuka hyvänsä aivan mitä hyvänsä, se ei ole todellista. 

"Pelastuksen salaisuus ei ole muussa kuin tässä: että sinä aiheutat tämän (maailman, kehot, tapahtumat) kaiken itsellesi. Se on totta, olipa hyökkäämisen muoto mikä tahansa. Se on totta, näyttelipä vihollisen ja hyökkääjän roolia kuka tahansa. Se on totta, näyttipä tuskasi ja kärsimyksesi syy olevan mikä tahansa. Sillä jos tietäisit uneksivasi, et reagoisi lainkaan unessa näkemiisi henkilöihin. Olivatpa ne kuinka vihaisia ja ilkeitä tahansa, niillä ei voisi olla minkäänlaista vaikutusta sinuun - paitsi jos sinulta jää huomaamatta, että kyseessä onkin sinun unesi. Kun opit tämän ainoan läksyn, se vapauttaa sinut kärsimyksistä, esiintyvätpä ne missä muodossa tahansa. Pyhä Henki (minun Todellinen Itse) tulee toistamaan tätä täydellisen vapautumisen läksyä kunnes se on opittu, huolimatta siitä mikä on se kärsimyksen muoto, joka sinulle tuottaa tuskaa." (T-27-10,11:1,2)

Ketään ihmisiä ei ole oikeasti olemassa ja se unihahmon tekemä mitä näet tai koit tapahtuvaksi, on vain vertauskuvaa sille kollektiiviselle alitajuiselle tukahdutetulle syyllisyydelle joka on sinusta lähtöisin ja joka on projisoitu "ulos" mielestä "maailmaan". Mutta koska myös tuo valtava syyllisyys joka on alitajuinen koska se kiellettiin, on myös täysin epätodellista, sitä ei ole olemassa todellisuudessa joten myös sinä olet viaton, kuten on se itse luomasi unihahmo, joka sinua vastaan mahdollisesti hyökkää, oli kyse sitten fyysisestä väkivallasta tai vain hienovaraisesta ärsyyntymisestä, ilkeilystä tai loukkauksesta. Kun kokee epäoikeudenmukaisuutta, seuraavanlainen ajatuskulku voisi olla paikallaan:

"Keksin sinut, joten et ole syyllinen. Olet vertauskuva omalle salaiselle tiedostamattomalle uskolleni siitä, että olen itse syyllinen. Joten annan anteeksi sen, mitä et ole todellisuudessa tehnyt ja näin myös minä saan anteeksi ja syyllisyys vapautuu mielestäni.", tai: "Sinä et ole keho joksi minä sinut tein, vaan se - ikuinen viaton Henki - joksi Jumala sinut loi. Kaikki on anteeksiannettu ja vapautettu." 

Näissä muistioissa kun puhutaan Ihmeiden oppikurssista, siitä käytetään sanaa Kurssi isolla alkukirjaimella, siitä syystä, että se voitaisiin erottaa muista maailman kursseista, eikä sitä tule käsittää siten, miten itse Kurssissa käytetään isoa kirjainta sellaisten symbolien yhteydessä kuten esimerkiksi, Jumala, Isä, Jumalan Poika, Pyhä Henki, Vastaus, Sovitus, Itse, Identiteetti, jne. jotka viittaavat kaikki sellaiseen joka on totta, ajan ja paikan tuolla puolen. Mikään maallinen ei ole itsessään pyhää, eikä sellaista voisi ollakaan, koska kaikki maallinen, niin näkyvä kuin näkymätönkin, on epätotta ja illuusiota, myös kirja ja kirjat joilla on nimi, esimerkiksi Ihmeiden oppikurssi. Kuten K. Wapnick osuvasti sanoo, Ihmeiden oppikurssi on magiaa, kuten kaikki muukin havaittava, tai ilma, happi jota uskomme tarvitsevamme. Kaikki kuuluu harhan maailmaan ja kun lopetamme hengittämästä mikä siinä kuolee? Illuusio siinä kuolee, ei mitään muuta. ( Kenneth Wapnick, Ph.D. The Happy Dream, Workshop on A Course in Miracles, Foundation for a Course in Miracles. © ) Ja kuten Kurssi sanoo, se mikä elää ja on eläväistä, ei voi koskaan kuolla, koska elämä on ikuista ja muuttumatonta Alkulähdettä, kun taas se "elämä" mitä me täällä näytämme elävämme on epäelämää, jota ei ole edes olemassa. [T-23.II, T-29.II, OT- H 248. 1:6, M-24]


Mtk* (Muistion tekijän kommentti)


"Hyvä Kurssin opiskelija on huono Kurssin opiskelija, joka antaa anteeksi itselleen."  Kenneth Wapnick.Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita